Cennik Daikin Sky Air R32/VRV 2023, Cena klimatyzatorów Daikin VRV/Sky Air R32 2023

Katalog ważny od 01.04.2023 r. do odwołania CENNIK ROZWIĄZAŃ KLIMATYZACYJNYCH 2023 Do zastosowań komercyjnych

Świat Daikin Supermarket Sport i rozrywka Przemysł Sklep Restauracja Hotel Biuro Pomieszczenie techniczne Dom Bank Wszystkie dane techniczne znajdujące się w niniejszej publikacji mają charakter informacyjny, Dane techniczne urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Szczegółowe i aktualne dane techniczne znajdują się w dokumentacji technicznej dostępnej i aktualizowanej na bieżąco w Portalu biznesowym Daikin www.my.daikin.pl

Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. – CENNIK 2023 3 Spis treści KLIMATYZATORY KOMERCYJNE TYPUSKYAIRR-32................... 5 Przegląd jednostek wewnętrznych ������������������������������������ 8 Przegląd agregatów zewnętrznych ������������������������������������ 7 Zestawienie funkcji i korzyści jednostek wewnętrznych ���������������������������������������������������� 10 Zestawienie jednostek wewnętrznych i akcesoriów do urządzeń Sky Air serii A ������������������������ 12 Typoszereg na czynnik R-32 ������������������������������������������������ 17 Układy pojedyncze, twin, triple i double twin ���������������60 Zestawienie funkcji i korzyści jednostek zewnętrznych ���������������������������������������������������������������������������� 61 Agregaty zewnętrzne ������������������������������������������������������������ 62 Połączenia dla układów standardowych �������������������������� 66 Połączenia dla układów chłodzenia technologicznego ������������������������������������������������������������������ 67 Akcesoria ������������������������������������������������������������������������������������ 68 URZĄDZENIA KOMPLEMENTARNE 69 Typoszereg na czynnik R-32 VRV V serii S �������������������������������������������������������������������������������� 71 Typoszereg na czynnik R-410 ���������������������������������������������� 71 Kurtyny Powietrzne ���������������������������������������������������������������� 76 CENTRALE WENTYLACYJNE 78 Systemy oczyszczania powietrza Astro pure ������������������ 94 JEDNOSTKI ROOFTOP 98 Zestawienie produktów �������������������������������������������������������� 98 Typoszereg jednostek dachowych ������������������������������������ 98 MINI I MAŁE CHILLERY . . . . . . . . . . . . . 103 Chłodzone powietrzem (tylko chłodzenie) ����������������� 104 Chłodzone powietrzem (pompa ciepła) ����������������������� 106 Chłodzone wodą (pompa ciepła) ����������������������������������� 109 Ze zdalnym skraplaczem (tylko chłodzenie) ��������������� 111 Wyposażenie opcja do Mini i Małych Chillerów ������� 115 KLIMAKONWEKTORY . . . . . . . . . . . . . .116 Typoszereg jednostek wewnętrznych ������������������������� 116 Klimakonwektory z silnikami AC ������������������������������������� 118 Klimakonwektory z silnikami DC ������������������������������������� 126 Klimakonwektory kanałowe o różnym sprężu z silnikami AC ������������������������������������������������������������������������� 131 Klimakonwektory kanałowe ze średnim i wysokim sprężem z silnikami DC ��������������������������������� 137 Klimakonwektory kasetonowe ��������������������������������������� 140 Klimakonwektory naścienne ��������������������������������������������� 143 INFORMACJE DODATKOWE 149 Informacje o dostawach ����������������������������������������������������� 150 Dodatkowe usługi transportowe ����������������������������������� 190 Informacje o czasach dostaw ������������������������������������������� 151 Procedura zwrotu ����������������������������������������������������������������� 152 Ogólne warunki sprzedaży ������������������������������������������������153 Ikony Korzyści Daikin ������������������������������������������������������������156

4 Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. – CENNIK 2023

Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. – CENNIK 2023 5 JEDNOSTKI TYPU SKY AIR R-32 Przegląd agregatów Sky Air ���������������������������������������������������� 7 Przegląd jednostek wewnętrznych Sky Air ���������������������� 8 Zestawienie funkcji i korzyści jednostek wew. ������������� 10 Lista cenowa zestawów Sky Air �������������������������������������������12 JEDNOSTKI NAŚCIENNE FTXM-R + RZAG-A ���������������������������������������������������������������������17 FAA-B + RZAG-NV1/NY1 ���������������������������������������������������������18 FAA-B + RZASG-MV1/RZASG-MY1 ���������������������������������������19 FAA-B + AZAS-MV1/MY1 ���������������������������������������������������������20 JEDNOSTKI KASETONOWE Zestaw UV Streamer �����������������������������������������������������������������23 Kasety samoczyszcząca �����������������������������������������������������������24 Panele dekoracyjne �������������������������������������������������������������������25 FCAHG-H + RZAG-A/NV1/NY1 ���������������������������������������������26 FCAG-B + RXM-R �����������������������������������������������������������������������28 FCAG-B + RZAG-A/NV1/NY1 �������������������������������������������������29 FCAG-B + RZASG-MV1/MY1 �������������������������������������������������30 FCAG-B + ARXM-R, AZAS-MV1/MY1 ���������������������������������31 Całkowicie płaska kaseta �������������������������������������������������������32 FFA-A9 + RXM-R ������������������������������������������������������������������������34 FFA-A9 + RZAG-A ���������������������������������������������������������������������35 JEDNOSTKI PODSTROPOWE FHA-A9 + RXM-R �����������������������������������������������������������������������36 FHA-A(9) + RZAG-A/NV1/NY1 ���������������������������������������������37 FHA-A(9) + RZASG-MV1/MY1 �����������������������������������������������38 FUA-A + RZAG-NV1/NY1 �������������������������������������������������������39 FUA-A + RZASG-MV1/MY1 ���������������������������������������������������40 JEDNOSTKA KANAŁOWA Zestaw wielostrefowy do jednostek kanałowych ���������41 Akcesoria do zestawu wielostrefowego ���������������������������42 FDXM-F9 + RXM-R �������������������������������������������������������������������43 FDXM-F9 + RZAG-A �����������������������������������������������������������������44 FBA-A9 + RXM-R �����������������������������������������������������������������������45 FBA-A(9) + RZAG-A/NV1/NY1 ����������������������������������������������46 FBA-A(9) + RZASG-MV1/MY1 �����������������������������������������������47 FBA-A(9) + ARXM-R, AZAS-MV1/MY1 �������������������������������48 ADEA-A + ARXM-R, AZAS-MV1 �������������������������������������������49 FDA-A + RZAG-NV1/NY1 RZASG-MV1/MY1 SERIA N ���50 FDA-A + RZA-D �������������������������������������������������������������������������51 JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWE FNA-A9 + RXM-N9 ������������������������������������������������������������������ 52 FNA-A9 + RZAG-A �������������������������������������������������������������������� 53 FVA-A + RZAG-NV1/NY1 �������������������������������������������������������� 54 FVA-A + RZASG-MV1/MY1 ���������������������������������������������������� 55 Akcesoria �������������������������������������������������������������������������������������� 56 JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE Obudowa wyciszająca do agregatów Sky Air �����������������59 Przegląd agregatów seria Sky Air ���������������������������������������60 Zestawienie funkcji i korzyści jednostek zewn. �������������61 RZAG-A/NV1/NY1 seria Alpha �����������������������������������������������62 RZASG-MV1/MY1 seria Advanced �������������������������������������63 RZA-D SERIA Advanced �����������������������������������������������������������64 ARXM-N9, AZAS-MV1/MY1 seria Active �����������������������65 Układy twin, tripple, double-twin ���������������������������������������66 Połączenia dla układów chłodzenia technologicznego �������������������������������������������������������������������67 Opcje do agregatów Sky Air �������������������������������������������������68 Akcesoria ���������������������������������������������������������������������������������� 109 Spis treści

6 Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. – CENNIK 2023 OBUDOWA DŹWIĘKOCHŁONNA DO AGRAGATÓW SKY AIR SERII ALPHA (RZAG-N) I SERII ADVANCE (RZA-D) SKY AIR SERII ALPH – KOMPAKTOWA JEDNOSTKA

URZĄDZENIA DO ZASTOSOWAŃ KOMERCYJNYCH Sky Air, to rozwiązanie dla sektora małych budynków komercyjnych 7 powodów dla których rozwiązanie Sky Air jest unikalne na rynku 1 Pełna seria jednostek wewnętrznych dostępna na czynnik chłodniczy R-32 (ponad 45 różnych modeli) Pełna gama Sky Air na czynnik chłodniczy R-32 oferuje technologicznie, najlepsze w swojej klasie sterowanie klimatem System Typ Model Nazwa produktu 35 50 60 71 100 125 140 200 250 Agregaty zewnętrzne Pompa ciepła 3.5 kW 5.0 kW 6.0 kW 6.8 kW 9.5 kW 12.1 kW 13.4 kW 21.5 kW 23.6kW – Wiodąca w branży technologia do zastosowań komercyjnych – Dedykowane rozwiązanie do chłodzenia pomieszczeń technicznych – Zmienna temperatura czynnika chłodniczego (seria RZAG71 100 125 140) – Maksymalna długość orurowania 85 m (50m dla RZAG35-50-60) – Technologia wymiany – Praca w trybie ogrzewania i chłodzenia aż do –20°C – Układy pojedyncze, twin, triple i double twin (seria RZAG71 100 125 140) (A+++ – D) RZAG-A RZAGNV1/NY1 – Połączenie technologii i komfortu do zastosowań komercyjnych – Bardzo kompaktowe i łatwe w instalacji jednostki zewnętrzne – Maksymalna długość orurowania 50 m – Technologia wymiany – Zakres pracy do –15°C w trybie ogrzewania i chłodzenia – Układy pojedyncze, twin, triple i double twin (A+++ – D) RZASGMV1/MY1 RZA-D – Idealne rozwiązanie do dużych i małych obiektów handlowych oraz pomieszczeń biurowych – Bardzo kompaktowe i łatwe w instalacji jednostki zewnętrzne – Maksymalna długość orurowania 30 m – Technologia wymiany – Łatwe w montażu jednostki zewnętrzne: na dachu, na tarasie i na ścianie – Wyłącznie do układów pojedynczych (A+++ – D) ARXM-R AZASMV1/MY1 Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. – CENNIK 2023 7

8 Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. – CENNIK 2023 Typ Model Nazwa produktu Kaseta międzystropowa CECHA UNIKALNA Kaseta o wysokim współczynniku COP z nawiewem obwodowym FCAHG-H Wylot powietrza we wszystkich kierunkach 360° zapewnia najwyższą efektywność i komfort – Wysoki współczynnik COP kasety gwarantuje najwyższą sprawność w zastosowaniach komercyjnych – Funkcja automatycznego czyszczenia zapewnia wysoką sprawność – Inteligentne czujniki oszczędzają energię i maksymalizują komfort – Elastyczność pozwalająca na dopasowanie do każdego kształtu pomieszczenia – Największy wybór wzorów i kolorów paneli dekoracyjnych w historii CECHA UNIKALNA Kaseta z nawiewem obwodowym FCAG-B Wylot powietrza we wszystkich kierunkach 360° zapewnia najwyższą efektywność i komfort – Funkcja automatycznego czyszczenia zapewnia wysoką sprawność – Inteligentne czujniki oszczędzają energię i maksymalizują komfort – Elastyczność pozwalająca na dopasowanie do każdego kształtu pomieszczenia – Najniższa wysokość instalacji na rynku – Największy wybór wzorów i kolorów paneli dekoracyjnych w historii CECHA UNIKALNA Całkowicie płaska kaseta FFA-A9 Unikalna konstrukcja na rynku, która w pełni integruje się z sufitem – Doskonale pasuje do podstropowych modułów sufitowych – Połączenie łatwo rozpoznawalnej konstrukcji i doskonałości technicznej z białym lub srebrno-białym wykończeniem powierzchni – Inteligentne czujniki oszczędzają energię i maksymalizują komfort – Elastyczność pozwalająca na dopasowanie do każdego układu pomieszczenia bez konieczności zmiany lokalizacji urządzenia! – Najcichsza kaseta 600 × 600 na rynku Jednostki kanałowe OPCJA AUTOMATYCZNEGO CZYSZCZENIA OPCJA WIELOSTREFOWA Niska jednostka kanałowa FDXM-F9 Niewielka wysokość ułatwia montaż – Kompaktowe wymiary ułatwiają montaż w wąskiej przestrzeni międzystropowej – Średni spręż dyspozycyjny do 40 Pa – Jednostka o małej wydajności przeznaczona do niewielkich, dobrze zaizolowanych pomieszczeń – Funkcja automatycznego czyszczenia zapewnia wysoką sprawność i niezawodność OPCJA WIELOSTREFOWA Jednostka kanałowa o średnim ESP FBA-A(9) Najwęższa, ale najbardziej wydajna jednostka o średnim sprężu dyspozycyjnym na rynku! – Najwęższa jednostka w swojej klasie produktów, zaledwie 245 mm – Niski poziom głośności podczas pracy – Średni spręż dyspozycyjny do 150 Pa umożliwia używanie elastycznych kanałów typu flex o różnych długościach – Funkcja automatycznej regulacji nawiewu powietrza mierzy ilość powietrza oraz ciśnienie statyczne i reguluje do nominalnego nawiewu powietrza, co jest gwarancją komfortu Jednostka kanałowa o wysokim ESP FDA-A FDA125A ESP do 200 Pa, idealne rozwiązanie do dużych budynków – Dyskretnie umieszczona w suficie: widoczne są tylko kratki – Możliwość zmiany ESP za pomocą sterownika pozwala na optymalizację nawiewu – Elastyczna instalacja: możliwość zasysania powietrza od tyłu lub od dołu urządzenia FDA200-250A ESP do 250 Pa, idealne rozwiązanie do bardzo dużych pomieszczeń – Dyskretnie umieszczona w suficie: widoczne są tylko kratki – Możliwość zmiany ESP za pomocą sterownika pozwala na optymalizację nawiewu OPCJA WIELOSTREFOWA Jednostka kanałowa ADEA-A Idealna do zastosowań mieszkaniowych z sufitami podwieszanymi – E tykieta sezonowa do A – Średni spręż dyspozycyjny do 150 Pa umożliwia używanie elastycznych kanałów typu flex o różnych długościach – Najwęższa jednostka w swojej klasie produktów, zaledwie 245 mm – Wyłącznie do układów pojedynczych Jednostki naścienne NOWOŚĆ Jednostka naścienna FAA-B Rozwiązanie do pomieszczeń bez sufitów podwieszanych – Nowa, stylowa obudowa, z płaskim panelem przednim – Powietrze jest komfortowo rozprowadzane w górę i w dół dzięki 5 różnym kątom nawiewu – Prosta konserwacja, ponieważ czynności konserwacyjne można przeprowadzić od frontu urządzenia – Elastyczna instalacja: przyłącza rur mogą być dolne, lewe lub prawe Jednostka naścienna Perfera FTXM-R Rozwiązanie do pomieszczeń bez sufitów podwieszanych – Praktycznie niesłyszalna praca – 2-obszarowy czujnik wykrywania ruchu – Technologia Flash Streamer – Nawiew przestrzenny 3D Jednostki podstropowe Jednostka podstropowa FHA-A(9) Rozwiązanie do szerokich pomieszczeń bez sufitów podwieszanych – Komfortowy nawiew powietrza w szerokich pomieszczeniach dzięki efektowi Coandy – Nawet pomieszczenia o wysokości stropów na poziomie 3,8 m można chłodzić i ogrzewać w prosty sposób! – Bezproblemowy montaż w narożnikach lub wąskich przestrzeniach CECHA UNIKALNA Jednostka podstropowa z 4-kierunkowym nawiewem FUA-A Unikalne rozwiązanie Daikin do szerokich pomieszczeń bez sufitów podwieszanych – N awet pomieszczenia o wysokości stropów na poziomie 3,5 m można chłodzić i ogrzewać w prosty sposób! – Elastyczność pozwalająca na dopasowanie do każdego układu pomieszczenia bez konieczności zmiany lokalizacji urządzenia! – Optymalny komfort dzięki automatycznemu dostosowywaniu natężenia przepływu powietrza stosownie do wymaganego obciążenia – Powietrze jest komfortowo rozprowadzane w górę i w dół dzięki 5 różnym kątom nawiewu Kocioł przypodło- gowy Jednostka przypodłogowa FVA-A Do przestrzeni z wysokimi stropami – I dealne rozwiązanie dla pomieszczeń komercyjnych z niskimi przestrzeniami podsufitowymi lub bez sufitów podwieszanych – Nawet pomieszczenia o wysokich stropach można chłodzić i ogrzewać w prosty sposób! – Gwarancja stałej temperatury – Nawiew pionowy i poziomy Jednostka przypodłogowa (bez obudowy) FNA-A9 Zaprojektowana z myślą o ukryciu w ścianach, widoczne tylko kraty – Najcieńsza jednostka na rynku, głębokość zaledwie 200 mm! – Możliwa instalacja pod parapetem lub kanałowa dzięki odpowiedniemu ESP – Cicha praca pozwala na instalację w dowolnie wybranym miejscu Zestawienie produktów Jednostki wewnętrzne

Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. – CENNIK 2023 9 Klasa wydajności Kombinacja jednostki zewnętrznej 25 35 50 60 71 100 125 140 200 250 RZAG-A RZAGNV1/NY1 RZASG* RZA-D ARXM*/ AZAS* • • • •  • • • • • • •      • • • •     • • • •     • • • • • • •      •    • •  • • •  • •     • • •  • • • • • • •     • • •    • • • •    • • • •     Jednostki wewnętrzne Gama na R-32 GAMA Z POJEDYNCZYMI WENTYLATORAMI

10 Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. – CENNIK 2023 Dbamy Efektywność sezonowa – Inteligentne wykorzystanie energii Współczynnik efektywności sezonowej podaje bardziej realne informacje dotyczące wydajności pracy klimatyzatorów w całym sezonie grzewczym lub chłodniczym Praca podczas nieobecności Pozwala utrzymać żądaną temperaturę w czasie nieobecności użytkowników Tylko wentylator Klimatyzator może działać jako wentylator, nawiewając powietrze bez chłodzenia lub ogrzewania Moduł z funkcją automatycznego czyszczenia filtra Filtr czyści się automatycznie Łatwość utrzymania oznacza optymalną energooszczędność i maksymalny komfort bez kosztownej i czasochłonnej konserwacji Czujnik obecności i czujnik podłogowy Gdy sterowanie przepływem powietrza jest włączone, czujnik obecności kieruje powietrze z dala od każdej wykrytej w pomieszczeniu osoby Czujnik ten wykrywa średnią temperaturę podłogi i zapewnia równomierny rozkład temperatury pomiędzy sufitem i podłogą Komfort Zapobieganie przeciągom Po uruchomieniu nagrzewania lub przy wyłączonym termostacie system ustawia poziomy nawiew powietrza oraz niskie obroty wentylatora, aby zapobiec przeciągom Po rozgrzaniu, kierunek nawiewu powietrza i obroty wentylatora ustawiane są zgodnie z wymaganiami Cicha praca Jednostki wewnętrzne firmy Daikin działają bardzo cicho Gwarantujemy także, że jednostki zewnętrzne nie zakłócają ciszy sąsiadom Automatyczne przełączanie między chłodzeniem i ogrzewaniem Automatyczne wybranie trybu chłodzenia lub ogrzewania w celu osiągnięcia ustawionej temperatury Uzdatnianie powietrza UV Streamer Oczyszcza powietrze z zanieczyszczeń, takich jak wirusy, bakterie, drobny pył (PM1 0), zapachy, alergeny itp, zapewniając zdrowe i higieniczne środowisko wewnętrzne Filtr powietrza Usuwa unoszące się w powietrzu cząsteczki kurzu, zapewniając stały nawiew czystego powietrza Regulacja wilgotności Program osuszania Program umożliwiający zmniejszenie poziomu wilgotności powietrza bez wahań temperatury w pomieszczeniu Przepływ powietrza Zapobieganie zabrudzeniom sufitu Specjalna funkcja zapobiegająca zbyt długiemu poziomemu nawiewowi powietrza w celu uniknięcia zabrudzenia sufitu Automatyczny ruch w kierunku pionowym Możliwość wyboru automatycznego pionowego przesuwu żaluzji nawiewu dla zapewnienia równomiernego przepływu powietrza oraz rozkładu temperatury Stopniowa regulacja prędkości wentylatora Umożliwia wybór jednej z kilku prędkości wentylatora Indywidualne sterowanie klapą nawiewu Indywidualne sterowania klapą za pośrednictwem sterownika przewodowego umożliwia indywidualne ustawienie każdej klapy w celu dopasowania do nowej konfiguracji pomieszczenia Dostępne są opcjonalne zestawy zamknięć Pilot i programowany zegar Onecta app Kontrola i sterowanie z dowolnego miejsca poprzez smartfon lub tablet Programowany zegar tygodniowy Programowany zegar można ustawić tak, aby włączał działanie o wyznaczonej porze dnia codziennie lub w określony dzień tygodnia Sterownik bezprzewodowy na podczerwień Sterownik bezprzewodowy na podczerwień, z wyświetlaczem LCD, umożliwia zdalne włączenie, wyłączenie i regulację klimatyzatora Sterownik przewodowy Zdalny sterownik przewodowy umożliwia zdalne włączenie, wyłączenie i regulację klimatyzatora Sterowanie centralne Sterowanie centralne umożliwia włączanie, wyłączanie i regulację kilku klimatyzatorów z jednego punktu centralnego Zestaw wielostrefowy Gwarantuje 6 indywidualnych stref klimatycznych obsługiwanych przez jedną jednostkę wewnętrzną Inne funkcje Chłodzenie pomieszczeń technicznych Usuwanie w niezawodny, skuteczny i elastyczny sposób ciepła generowanego przez urządzenia IT i serwery, aby zapewnić maksymalny czas sprawności i najlepszy zwrot inwestycji (konieczność zastosowania jednostki zewnętrznej RZAG* lub RZQG*) Automatyczne ponowne uruchomienie Po przerwie w dostawie energii elektrycznej, urządzenie uruchomia się ponownie z początkowymi ustawieniami Autodiagnozowanie Ułatwia konserwację, informując o usterkach i nieprawidłowościach w pracy urządzenia Pompka skroplin Ułatwia odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej Układy twin/triple/ double twin Do 1 jednostki zewnętrznej można podłączyć 2, 3 lub 4 jednostki wewnętrzne Wszystkie jednostki wewnętrzne są obsługiwane wspólnie w tym samym trybie (chłodzenie lub ogrzewanie) jednym sterownikiem System„Multi Split” Do jednej jednostki zewnętrznej można podłączyć maksymalnie 5 jednostek wewnętrznych (o różnej mocy) Każda jednostka wewnętrzna obsługiwana jest osobno w ramach tego samego trybu System VRV do zastosowań mieszkaniowych Do jednej jednostki zewnętrznej można podłączyć maksymalnie 9 jednostek wewnętrznych (o różnej mocy, w klasie do 71) Każda jednostka wewnętrzna obsługiwana jest osobno w ramach tego samego trybu Zestawienie funkcji i korzyści Jednostki wewnętrzne

Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. – CENNIK 2023 11 Jednostki wewnętrzne Kasety kasetonowe Jednostki kanałowe Jednostki podstropowe Jednostka podstropowa z 4-kierunkowym nawiewem Jednostka naścienna Jednostka naścienna Perfera Jednostki przypodłogowe FCAHG-H FCAG-B FFA-A9 FDXM-F9 FBA-A(9) FDA125A FDA200-250A ADEA-A FHA-A(9) FUA-A FAA-B FTXM-R FVA-A FNA-A9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • (opcjonalny filtr wysokoefektywny ePM10 60%) • • • • • • • • • • • (z Flash streamerem i filtrem tytanowo- -apatytowym) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • (nawiewem przestrzennym 3D) • 5 (+ auto) 5 (+ auto) 3 (+ auto) 3 (+ auto) 3 (+ auto) 3 (+ auto) 3 (+ auto) 3 (+ auto) 3 (+ auto) 3 (+ auto) 3 (+ auto) 5 (+ auto) 3 (+ auto) 3 (+ auto) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • (w zależności od sterownika) • • • • • • • • • • opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja standard opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • standard standard standard standard standard opcja opcja opcja standard opcja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

12 Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. – CENNIK 2023 Sky Air serii A z czynnikiem R-32, przegląd jednostek Rodzaj Jednostka wewnętrzna Agregat zewnętrzny Standardowy panel Sterownik Zasilanie Wydajność (kW) Chłodzenie (Nominalny) Grzanie (Nominalny) V Całkowicie płaska kaseta seria Alpha FFA35A9 RZAG35A BYFQ60CW BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 3,5 4,0 FFA50A9 RZAG50A BYFQ60CW BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 5,0 5,8 FFA60A9 RZAG60A BYFQ60CW BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 6,0 7,0 Jednostka kasetonowa z nawiewem obwodowym seria Alpha FCAG35B RZAG35A BYCQ140E BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 3,5 4,0 FCAG50B RZAG50A BYCQ140E BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 5,0 5,8 FCAG60B RZAG60A BYCQ140E BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 6,0 7,0 FCAHG71H RZAG71NV1 BYCQ140E BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 6,8 7,5 FCAHG100H RZAG100NV1 BYCQ140E BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 9,5 10,8 FCAHG125H RZAG125NV1 BYCQ140E BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 12,1 13,5 FCAHG140H RZAG140NV1 BYCQ140E BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 13,4 15,5 FCAHG71H RZAG71NY1 BYCQ140E BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 6,8 7,5 FCAHG100H RZAG100NY1 BYCQ140E BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 9,5 10,8 FCAHG125H RZAG125NY1 BYCQ140E BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 12,0 13,5 FCAHG140H RZAG140NY1 BYCQ140E BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 13,4 15,5 FCAG71B RZAG71NV1 BYCQ140E BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 6,8 7,5 FCAG100B RZAG100NV1 BYCQ140E BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 9,5 10,8 FCAG125B RZAG125NV1 BYCQ140E BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 12,1 13,5 FCAG140B RZAG140NV1 BYCQ140E BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 13,4 15,5 FCAG71B RZAG71NY1 BYCQ140E BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 6,8 7,5 FCAG100B RZAG100NY1 BYCQ140E BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 9,5 10,8 FCAG125B RZAG125NY1 BYCQ140E BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 12,1 13,5 FCAG140B RZAG140NY1 BYCQ140E BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 13,4 15,5 seria Advance FCAG71B RZASG71MV1 BYCQ140E BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 6,8 7,5 FCAG100B RZASG100MV1 BYCQ140E BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 9,5 10,8 FCAG125B RZASG125MV1 BYCQ140E BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 12,1 13,5 FCAG140B RZASG140MV1 BYCQ140E BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 13,4 15,5 FCAG100B RZASG100MY1 BYCQ140E BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 9,5 10,8 FCAG125B RZASG125MY1 BYCQ140E BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 12,1 13,5 FCAG140B RZASG140MY1 BYCQ140E BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 13,4 15,5 seria Active FCAG71B ARXM71R BYCQ140E BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 6,8 7,5 FCAG100B AZAS100MV1 BYCQ140E BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 9,5 10,8 FCAG125B AZAS125MV1 BYCQ140E BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 12,1 13,5 FCAG140B AZAS140MV1 BYCQ140E BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 13,4 15,5 FCAG100B AZAS100MY1 BYCQ140E BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 9,5 10,8 FCAG125B AZAS125MY1 BYCQ140E BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 12,1 13,5 FCAG140B AZAS140MY1 BYCQ140E BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 13,4 15,5 Kaseta podstropowa seria Alpha FUA71A RZAG71NV1 – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 6,8 7,5 FUA100A RZAG100NV1 – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 9,5 10,8 FUA125A RZAG125NV1 – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 12,1 13,5 FUA71A RZAG71NY1 – BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 6,8 7,5 FUA100A RZAG100NY1 – BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 9,5 10,8 FUA125A RZAG125NY1 – BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 12,1 13,5 seria Advance FUA71A RZASG71MV1 – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 6,8 7,5 FUA100A RZASG100MV1 – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 9,5 10,8 FUA125A RZASG125MV1 – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 12,0 13,5 FUA100A RZASG100MY1 – BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 9,5 10,8 FUA125A RZASG125MY1 – BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 12,1 13,5 Jednostka kanałowa seria Alpha FDXM35F9 RZAG35A – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 3,5 4,0 FDXM50F9 RZAG50A – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 5,0 5,0 FDXM60F9 RZAG60A – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 6,0 7,0 FNA35A9 RZAG35A – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 3,5 4,0 FNA50A9 RZAG50A – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 5,0 5,0 FNA60A9 RZAG60A – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 6,0 7,0 FBA35A9 RZAG35A – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 3,5 4,0 FBA50A9 RZAG50A – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 5,0 6,0 FBA60A9 RZAG60A – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 6,0 7,0 FBA71A9 RZAG71NV1 – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 7,1 7,5 FBA100A RZAG100NV1 – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 9,5 10,8 FBA125A RZAG125NV1 – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 12,1 13,5 FBA140A RZAG140NV1 – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 13,4 15,5 FBA71A9 RZAG71NY1 – BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 7,1 7,5 FBA100A RZAG100NY1 – BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 9,5 10,8 FBA125A RZAG125NY1 – BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 12,1 13,5 FBA140A RZAG140NY1 – BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 13,4 15,5 seria Advance FBA71A9 RZASG71MV1 – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 7,1 7,5 FBA100A RZASG100MV1 – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 9,5 10,8 FBA125A RZASG125MV1 – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 12,1 13,5 FBA140A RZASG140MV1 – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 13,4 15,5 FBA100A RZASG100MY1 – BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 9,5 10,8 FBA125A RZASG125MY1 – BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 12,1 13,5 FBA140A RZASG140MY1 – BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 13,4 15,5 seria Active ADEA71A ARXM71R – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 6,8 7,5 ADEA100A AZAS100MV1 – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 9,5 10,8 ADEA125A AZAS125MV1 – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 12,1 13,5 FBA71A9 ARXM71R – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 6,8 7,5 FBA100A AZAS100MV1 – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 9,5 10,8 FBA125A AZAS125MV1 – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 12,1 13,5 FBA140A AZAS140MV1 – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 13,0 15,5 FBA100A AZAS100MY1 – BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 9,5 10,8 FBA125A AZAS125MY1 – BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 12,1 13,5 FBA140A AZAS140MY1 – BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 13,0 15,5

Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. – CENNIK 2023 13 Efektywność sezonowa (zgodnie z EN14825) Czynnik chłodniczy Max. dł. połączeń Zakres działania min~max Ceny netto w zł Chłodzenie Grzanie (Średni klimat) OU-IU Chłodzenie Grzanie Jednostka wewnętrzna Agregat zewnętrzny Panel Sterownik Cena za komplet Klasa energetyczna SEER Klasa energetyczna SCOP Typ GWP Metr °C °C zł zł zł zł zł A++ 6,40 A 3,80 R-32 675 50 –20 ~ 52 –20 ~ 24 3 800 7 510 1 440 560 13 310 A++ 6,30 A+ 4,01 R-32 675 50 –20 ~ 52 –20 ~ 24 3 860 9 060 1 440 560 14 920 A+ 5,80 A+ 4,04 R-32 675 50 –20 ~ 52 –20 ~ 24 4 040 9 820 1 440 560 15 860 A++ 7,30 A+ 4,30 R-32 675 50 –20 ~ 52 –20 ~ 24 3 920 7 510 1 300 560 13 290 A++ 6,80 A+ 4,30 R-32 675 50 –20 ~ 52 –20 ~ 24 4 040 9 060 1 300 560 14 960 A++ 6,60 A+ 4,25 R-32 675 50 –20 ~ 52 –20 ~ 24 4 230 9 820 1 300 560 15 910 A++ 7,90 A++ 4,61 R-32 675 55 –20 ~ 52 –20 ~ 18 5 960 12 150 1 300 560 19 970 A++ 7,70 A++ 4,75 R-32 675 85 –20 ~ 52 –20 ~ 18 8 270 14 010 1 300 560 24 140 – 8,02 – 4,53 R-32 675 85 –20 ~ 52 –20 ~ 18 9 780 15 540 1 300 560 27 180 – 7,93 – 4,44 R-32 675 85 –20 ~ 52 –20 ~ 18 10 590 17 350 1 300 560 29 800 A++ 7,90 A+ 4,56 R-32 675 55 –20 ~ 52 –20 ~ 18 5 960 12 150 1 300 560 19 970 A++ 7,70 A++ 4,75 R-32 675 85 –20 ~ 52 –20 ~ 18 8 270 14 010 1 300 560 24 140 – 8,02 – 4,53 R-32 675 85 –20 ~ 52 –20 ~ 18 9 780 15 540 1 300 560 27 180 – 7,93 – 4,44 R-32 675 85 –20 ~ 52 –20 ~ 18 10 590 16 100 1 300 560 28 550 A++ 6,83 A+ 4,22 R-32 675 55 –20 ~ 52 –20 ~ 18 4 770 12 150 1 300 560 18 780 A++ 7,14 A+ 4,53 R-32 675 85 –20 ~ 52 –20 ~ 18 5 910 14 010 1 300 560 21 780 – 7,15 – 4,34 R-32 675 85 –20 ~ 52 –20 ~ 18 7 440 15 540 1 300 560 24 840 – 6,80 – 4,34 R-32 675 85 –20 ~ 52 –20 ~ 18 8 230 17 350 1 300 560 27 440 A++ 6,83 A+ 4,22 R-32 675 55 –20 ~ 52 –20 ~ 18 4 770 12 150 1 300 560 18 780 A++ 7,14 A+ 4,53 R-32 675 85 –20 ~ 52 –20 ~ 18 5 910 14 010 1 300 560 21 780 – 7,15 – 4,34 R-32 675 85 –20 ~ 52 –20 ~ 18 7 440 15 540 1 300 560 24 840 – 6,80 – 4,34 R-32 675 85 –20 ~ 52 –20 ~ 18 8 230 16 100 1 300 560 26 190 A++ 6,47 A+ 4,00 R-32 675 50 –15 ~ 46 –15 ~16 4 770 8 720 1 300 560 15 350 A++ 6,55 A+ 4,17 R-32 675 50 –15 ~ 46 –15 ~16 5 910 11 540 1 300 560 19 310 – 5,76 – 4,05 R-32 675 50 –15 ~ 46 –15 ~16 7 440 12 310 1 300 560 21 610 – 6,53 – 4,31 R-32 675 50 –15 ~ 46 –15 ~16 8 230 13 680 1 300 560 23 770 A++ 6,55 A+ 4,17 R-32 675 50 –15 ~ 46 –15 ~16 5 910 11 540 1 300 560 19 310 – 5,76 – 4,05 R-32 675 50 –15 ~ 46 –15 ~16 7 440 12 310 1 300 560 21 610 – 6,54 – 4,31 R-32 675 50 –15 ~ 46 –15 ~16 8 230 13 520 1 300 560 23 610 A+ 5,87 A 4,00 R-32 675 30 –10 ~ 46 –15 ~ 16 4 770 5 020 1 300 560 11 650 A+ 5,67 A 3,85 R-32 675 30 –5 ~ 46 –15 ~ 16 5 910 8 190 1 300 560 15 960 – 5,40 – 3,80 R-32 675 30 –5 ~ 46 –15 ~ 16 7 440 8 630 1 300 560 17 930 – 6,00 – 4,31 R-32 675 30 –5 ~ 46 –15 ~ 16 8 230 9 470 1 300 560 19 560 A+ 5,67 A 3,85 R-32 675 30 –5 ~ 46 –15 ~ 16 5 910 8 190 1 300 560 15 960 – 5,40 – 3,80 R-32 675 30 –5 ~ 46 –15 ~ 16 7 440 8 630 1 300 560 17 930 – 6,00 – 4,31 R-32 675 30 –5 ~ 46 –15 ~ 16 8 230 9 360 1 300 560 19 450 A++ 7,02 A+ 4,20 R-32 675 55 –20 ~ 52 –20 ~ 18 8 590 12 150 – 560 21 300 A++ 6,42 A+ 4,50 R-32 675 85 –20 ~ 52 –20 ~ 18 10 510 14 010 – 560 25 080 – 6,39 – 4,26 R-32 675 85 –20 ~ 52 –20 ~ 18 11 420 15 540 – 560 27 520 A++ 7,02 A+ 4,20 R-32 675 50 –20 ~ 52 –20 ~ 18 8 590 12 150 – 560 21 300 A++ 6,42 A+ 4,50 R-32 675 85 –20 ~ 52 –20 ~ 18 10 510 14 010 – 560 25 080 – 6,39 – 4,26 R-32 675 85 –20 ~ 52 –20 ~ 18 11 420 15 540 – 560 27 520 A++ 6,16 A 3,90 R-32 675 50 –15 ~ 46 –15 ~16 8 590 8 720 – 560 17 870 A+ 5,83 A+ 4,01 R-32 675 50 –15 ~ 46 –15 ~16 10 510 11 540 – 560 22 610 – 5,27 – 3,84 R-32 675 50 –15 ~ 46 –15 ~16 11 420 12 310 – 560 24 290 A+ 5,83 A+ 4,01 R-32 675 50 –15 ~ 46 –15 ~16 10 510 11 540 – 560 22 610 – 5,27 – 3,84 R-32 675 50 –15 ~ 46 –15 ~16 11 420 12 310 – 560 24 290 A+ 5,90 A 3,90 R-32 675 50 –20 ~ 52 –20 ~ 24 2 640 7 510 – 560 10 710 A+ 5,90 A 3,90 R-32 675 50 –20 ~ 52 –20 ~ 24 4 120 9 060 – 560 13 740 A+ 5,70 A 3,90 R-32 675 50 –20 ~ 52 –20 ~ 24 5 330 9 820 – 560 15 710 A+ 5,90 A 3,90 R-32 675 50 –20 ~ 52 –20 ~ 24 4 120 7 510 – 560 12 190 A+ 5,90 A 3,90 R-32 675 50 –20 ~ 52 –20 ~ 24 4 860 9 060 – 560 14 480 A+ 5,70 A 3,90 R-32 675 50 –20 ~ 52 –20 ~ 24 5 330 9 820 – 560 15 710 A++ 6,12 A+ 4,10 R-32 675 50 –20 ~ 52 –20 ~ 24 5 450 7 510 – 560 13 520 A+ 6,30 A+ 4,10 R-32 675 50 –20 ~ 52 –20 ~ 24 5 960 9 060 – 560 15 580 A++ 6,15 A+ 4,10 R-32 675 50 –20 ~ 52 –20 ~ 24 6 350 9 820 – 560 16 730 A++ 6,22 A+ 4,20 R-32 675 55 –20 ~ 52 –20 ~ 18 7 250 12 150 – 560 19 960 A++ 6,47 A+ 4,36 R-32 675 85 –20 ~ 52 –20 ~ 18 8 530 14 010 – 560 23 100 – 6,19 – 4,12 R-32 675 85 –20 ~ 52 –20 ~ 18 8 980 15 540 – 560 25 080 – 6,42 – 4,11 R-32 675 85 –20 ~ 52 –20 ~ 18 9 620 17 350 – 560 27 530 A++ 6,22 A+ 4,2 R-32 675 55 –20 ~ 52 –20 ~ 18 7 250 12 150 – 560 19 960 A++ 6,47 A+ 4,36 R-32 675 85 –20 ~ 52 –20 ~ 18 8 530 14 010 – 560 23 100 – 6,19 – 4,12 R-32 675 85 –20 ~ 52 –20 ~ 18 8 980 15 540 – 560 25 080 – 6,42 – 4,11 R-32 675 85 –20 ~ 52 –20 ~ 18 9 620 16 100 – 560 26 280 A++ 6,19 A+ 4,01 R-32 675 50 –15 ~ 46 –15 ~16 7 250 8 720 – 560 16 530 A+ 5,83 A 3,85 R-32 675 50 –15 ~ 46 –15 ~16 8 530 11 540 – 560 20 630 – 5,27 – 3,63 R-32 675 50 –15 ~ 46 –15 ~16 8 980 12 310 – 560 21 850 – 5,81 – 3,85 R-32 675 50 –15 ~ 46 –15 ~16 9 620 13 680 – 560 23 860 A+ 5,83 A+ 3,85 R-32 675 50 –15 ~ 46 –15 ~16 8 530 11 540 – 560 20 630 – 5,27 – 3,63 R-32 675 50 –15 ~ 46 –15 ~16 8 980 12 310 – 560 21 850 – 5,81 – 3,85 R-32 675 50 –15 ~ 46 –15 ~16 9 620 13 520 – 560 23 700 A 5,35 A 3,80 R-32 675 30 –10 ~ 46 –15 ~ 16 7 120 5 020 – 560 12 700 A 5,13 A 3,81 R-32 675 30 –5 ~ 46 –15 ~ 16 8 370 8 190 – 560 17 120 B 4,73 A 3,50 R-32 675 30 –5 ~ 46 –15 ~ 16 8 690 8 630 – 560 17 880 A 5,57 A 3,81 R-32 675 30 –5 ~ 46 –15 ~ 18 7 250 5 020 – 560 12 830 A 5,25 A 3,81 R-32 675 30 –5 ~ 46 –15 ~ 16 8 530 8 190 – 560 17 280 – 4,85 – 3,55 R-32 675 30 –5 ~ 46 –15 ~ 16 8 980 8 630 – 560 18 170 – 5,50 – 3,85 R-32 675 30 –5 ~ 46 –15 ~ 16 9 620 9 470 – 560 19 650 A 5,25 A 3,81 R-32 675 30 –5 ~ 46 –15 ~ 16 8 530 8 190 – 560 17 280 – 4,85 – 3,55 R-32 675 30 –5 ~ 46 –15 ~ 16 8 980 8 630 – 560 18 170 – 5,50 – 3,85 R-32 675 30 –5 ~ 46 –15 ~ 16 9 620 9 360 – 560 19 540

14 Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. – CENNIK 2023 Sky Air serii A z czynnikiem R-32, przegląd jednostek Rodzaj Jednostka wewnętrzna Agregat zewnętrzny Standardowy panel Sterownik Zasilanie Wydajność (kW) Chłodzenie (Nominalny) Grzanie (Nominalny) V Jednostka kanałowa seria Alpha FDA125A RZAG125NV1 – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 12,1 13,5 FDA125A RZAG125NY1 – BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 12,1 13,5 seria Advance FDA125A RZASG125MV1 – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 12,1 13,5 FDA125A RZASG125MY1 – BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 12,1 13,5 FDA200A RZA200D – BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 19,0 22,4 FDA250A RZA250D – BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 22,0 24,0 Jednostka podstropowa seria Alpha Alpha FHA35A9 RZAG35A BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 3,5 4,0 Alpha FHA50A9 RZAG50A BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 5,0 5,8 Alpha FHA60A9 RZAG60A BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 6,0 7,0 Alpha FHA71A9 RZAG71NV1 BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 6,8 7,5 Alpha FHA100A RZAG100NV1 BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 9,5 10,8 Alpha FHA125A RZAG125NV1 BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 12,1 13,5 Alpha FHA140A RZAG140NV1 BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 13,4 15,5 Alpha FHA71A9 RZAG71NY1 BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 6,8 7,5 Alpha FHA100A RZAG100NY1 BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 9,5 10,8 Alpha FHA125A RZAG125NY1 BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 12,1 13,5 Alpha FHA140A RZAG140NY1 BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 13,4 15,5 seria Advance FHA71A9 RZASG71MV1 – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 6,8 7,5 FHA100A RZASG100MV1 – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 9,5 10,8 FHA125A RZASG125MV1 – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 12,1 13,5 FHA140A RZASG140MV1 – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 13,4 15,5 FHA100A RZASG100MY1 – BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 9,5 10,8 FHA125A RZASG125MY1 – BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 12,1 13,5 FHA140A RZASG140MY1 – BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 13,4 15,5 Jednostki wewnętrzne naścienne seria Alpha FTXM35R RZAG35A – sterownik bezprzew w standardzie 1-faza (230 V) 3,5 4,0 FTXM50R RZAG50A – sterownik bezprzew w standardzie 1-faza (230 V) 5,0 6,0 FTXM60R RZAG60A – sterownik bezprzew w standardzie 1-faza (230 V) 6,0 7,0 FAA71A RZAG71NV1 – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 6,8 7,5 FAA100A RZAG100NV1 – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 9,5 10,8 FAA71A RZAG71NY1 – BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 6,8 7,5 FAA100A RZAG100NY1 – BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 9,5 10,8 seria Advance FAA71A RZASG71MV1 – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 6,8 7,5 FAA100A RZASG100MV1 – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 9,5 10,8 FAA100A RZASG100MY1 – BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 9,5 10,8 seria Active FAA71A ARXM71R BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 6,8 7,5 FAA100A AZAS100MV1 BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 9,5 10,8 FAA100A AZAS100MY1 BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 9,5 10,8 Jednostka wolnostojąca seria Alpha FVA71A RZAG71NV1 – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 6,8 7,5 FVA100A RZAG100NV1 – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 9,5 10,8 FVA125A RZAG125NV1 – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 12,1 13,5 FVA140A RZAG140NV1 – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 13,4 15,5 FVA71A RZAG71NY1 – BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 6,8 7,5 FVA100A RZAG100NY1 – BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 9,5 10,8 FVA125A RZAG125NY1 – BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 12,1 13,5 FVA140A RZAG140NY1 – BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 13,4 15,5 seria Advance FVA71A RZASG71MV1 – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 6,8 7,5 FVA100A RZASG100MV1 – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 9,5 10,8 FVA125A RZASG125MV1 – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 12,1 13,5 FVA140A RZASG140MV1 – BRC1H52W/S/K 1-faza (230 V) 13,4 15,5 FVA100A RZASG100MY1 – BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 9,5 10,8 FVA125A RZASG125MY1 – BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 12,1 13,5 FVA140A RZASG140MY1 – BRC1H52W/S/K 3-fazy (400 V) 13,4 15,5

Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. – CENNIK 2023 15 Efektywność sezonowa (zgodnie z EN14825) Czynnik chłodniczy Max. dł. połączeń Zakres działania min~max Ceny netto w zł Chłodzenie Grzanie (Średni klimat) OU-IU Chłodzenie Grzanie Jednostka wewnętrzna Agregat zewnętrzny Panel Sterownik Cena za komplet Klasa energetyczna SEER Klasa energetyczna SCOP Typ GWP Metr °C °C zł zł zł zł zł – 6,59 – 4,08 R-32 675 85 –20 ~ 52 –20 ~ 18 7 150 14 860 – 560 22 570 – 6,59 – 4,08 R-32 675 85 –20 ~ 52 –20 ~ 18 7 150 14 860 – 560 22 570 – 5,03 – 3,58 R-32 675 50 –15 ~ 46 –15 ~16 7 150 11 660 – 560 19 370 – 5,03 – 3,58 R-32 675 50 –15 ~ 46 –15 ~16 7 150 11 640 – 560 19 350 – 6,26 – 3,59 R-32 675 100 –20~46 –20~15 12 740 26 550 – 560 39 850 – 5,38 – 3,55 R-32 675 100 –20~46 –20~15 14 720 30 700 – 560 45 980 A++ 6,40 A+ 4,10 R-32 675 50 –20 ~ 52 –20 ~ 24 4 010 7 280 – 560 11 850 A++ 6,80 A+ 4,30 R-32 675 50 –20 ~ 52 –20 ~ 24 4 130 8 780 – 560 13 470 A++ 6,60 A+ 4,20 R-32 675 50 –20 ~ 52 –20 ~ 24 4 760 9 510 – 560 14 830 A++ 7,11 A+ 4,32 R-32 675 55 –20 ~ 52 –20 ~ 18 6 700 11 610 – 560 18 870 A++ 6,42 A++ 4,61 R-32 675 85 –20 ~ 52 –20 ~ 18 8 030 13 400 – 560 21 990 – 7,14 – 4,09 R-32 675 85 –20 ~ 52 –20 ~ 18 8 200 14 860 – 560 23 620 – 6,42 – 4,30 R-32 675 85 –20 ~ 52 –20 ~ 18 9 120 15 440 – 560 25 120 A++ 7,11 A+ 4,32 R-32 675 55 –20 ~ 52 –20 ~ 18 6 700 11 610 – 560 18 870 A++ 6,42 A++ 4,61 R-32 675 85 –20 ~ 52 –20 ~ 18 8 030 13 390 – 560 21 980 – 7,14 – 4,09 R-32 675 85 –20 ~ 52 –20 ~ 18 8 200 14 860 – 560 23 620 – 6,42 – 4,30 R-32 675 85 –20 ~ 52 –20 ~ 18 9 120 15 400 – 560 25 080 A+ 5,95 A 3,90 R-32 675 50 –15 ~ 46 –15 ~16 6 700 8 250 – 560 15 510 A+ 5,83 A 3,91 R-32 675 50 –15 ~ 46 –15 ~16 8 030 10 920 – 560 19 510 – 5,60 – 3,83 R-32 675 50 –15 ~ 46 –15 ~16 8 200 11 660 – 560 20 420 – 5,88 – 3,81 R-32 675 50 –15 ~ 46 –15 ~16 9 120 12 790 – 560 22 470 A+ 5,83 A 3,91 R-32 675 50 –15 ~ 46 –15 ~16 8 030 10 920 – 560 19 510 – 5,60 – 3,83 R-32 675 50 –15 ~ 46 –15 ~16 8 200 11 640 – 560 20 400 – 5,88 – 3,81 R-32 675 50 –15 ~ 46 –15 ~16 9 120 12 800 – 560 22 480 A++ 7,70 A++ 4,60 R-32 675 50 –20 ~ 52 –20 ~ 24 3 180 7 280 – – 10 460 A++ 7,41 A++ 4,60 R-32 675 50 –20 ~ 52 –20 ~ 24 4 320 8 780 – – 13 100 A++ 6,90 A+ 4,35 R-32 675 50 –20 ~ 52 –20 ~ 24 5 100 9 510 – – 14 610 A++ 6,58 A+ 4,2 R-32 675 55 –20 ~ 52 –20 ~ 18 5 230 11 610 – 560 17 400 A++ 6,42 A+ 4,01 R-32 675 85 –20 ~ 52 –20 ~ 18 5 970 13 400 – 560 19 930 A++ 6,58 A+ 4,2 R-32 675 55 –20 ~ 52 –20 ~ 18 5 230 11 610 – 560 17 400 A++ 6,42 A+ 4,01 R-32 675 85 –20 ~ 52 –20 ~ 18 5 970 13 390 – 560 19 920 A++ 6,41 A 3,90 R-32 675 50 –15 ~ 46 –15 ~16 5 230 8 250 – 560 14 040 A+ 5,83 A+ 3,85 R-32 675 50 –15 ~ 46 –15 ~16 5 970 10 920 – 560 17 450 A+ 5,83 A+ 3,85 R-32 675 50 –15 ~ 46 –15 ~16 5 970 10 920 – 560 17 450 A+ 5,77 A 3,81 R-32 675 30 –10 ~ 46 –15 ~ 16 5 230 4 750 – 560 10 540 A 5,25 A 3,81 R-32 675 30 –5 ~ 46 –15 ~ 16 5 970 7 770 – 560 14 300 A 5,25 A 3,81 R-32 675 30 –5 ~ 46 –15 ~ 16 5 970 7 770 – 560 14 300 A++ 6,34 A+ 4,05 R-32 675 55 –20 ~ 52 –20 ~ 18 7 910 11 610 – 560 20 080 A+ 6,00 A+ 4,20 R-32 675 85 –20 ~ 52 –20 ~ 18 9 030 13 400 – 560 22 990 – 6,41 – 4,15 R-32 675 85 –20 ~ 52 –20 ~ 18 9 560 14 860 – 560 24 980 – 6,12 – 3,94 R-32 675 85 –20 ~ 52 –20 ~ 18 10 410 15 440 – 560 26 410 A++ 6,34 A+ 4,05 R-32 675 55 –20 ~ 52 –20 ~ 18 7 910 11 610 – 560 20 080 A+ 6,00 A+ 4,20 R-32 675 85 –20 ~ 52 –20 ~ 18 9 030 13 390 – 560 22 980 – 6,41 – 4,15 R-32 675 85 –20 ~ 52 –20 ~ 18 9 560 14 860 – 560 24 980 – 6,12 – 3,94 R-32 675 85 –20 ~ 52 –20 ~ 18 10 410 15 400 – 560 26 370 A+ 5,83 A+ 4,04 R-32 675 50 –15 ~ 46 –15 ~16 7 910 8 250 – 560 16 720 A+ 5,72 A 3,83 R-32 675 50 –15 ~ 46 –15 ~16 9 030 10 920 – 560 20 510 – 5,30 – 3,64 R-32 675 50 –15 ~ 46 –15 ~16 9 560 11 660 – 560 21 780 – 5,63 – 3,81 R-32 675 50 –15 ~ 46 –15 ~16 10 410 12 790 – 560 23 760 A+ 5,72 A 3,83 R-32 675 50 –15 ~ 46 –15 ~16 9 030 10 920 – 560 20 510 – 5,30 – 3,64 R-32 675 50 –15 ~ 46 –15 ~16 9 560 11 640 – 560 21 760 – 5,63 – 3,81 R-32 675 50 –15 ~ 46 –15 ~16 10 410 12 800 – 560 23 770

RkJQdWJsaXNoZXIy MzY3NjM4