Klimatyzator Samsung kasetonowy 4-kierunkowy STD Wind-Free, jednostka kasetonowa 4-kierunkowa STD Samsung

µ9.E8=G28=<FGCD0.3FH:0<>30813=<:<>3-.:;DKF33L.-.:;DKF33LM.:.>G0<F2G1=H7OÆH:067/´E8F=I<EÆ<F=Ç53F8=.<:R ÈF<63112GV0.3P<6Q?<;23:.85<E8P812GV0< <1.OP: OX5<UO;8:O=3E53F8=HF/>5<E.312623:.HRÉ2./0.73;:<6231:3EH>G0FG>8:.H5<2.<EH >.9P<=: <Ê6.ÆH: 0678´E8F=I<EÆ<F=Ç53F8=.<:8H=<E8=G62:.3H=F2GEH73=3E53F8=HF/>5<E.312623:.HR À«¬¤Ë§«Ì§¤ÍÁ£¤¬¢§¦ Å # Î $ # Î Î Ï Å $ "% & ÐÎ Ñ Ò Ó93512<:G62H7:.0FH6QHAMÉ´N>G0FG>8<V36:<ÊX .9<089.2867/<1TV>5<E.312623:.H4HE<U9.>.87O6 8H=<E8=G62:328F2O;28:.30.3FH:0.3E5F235?G>H .3Æ30=G>:GE6Q?<;23:.3E5<>.3=F28R Ë®¥Â¦¢¡¤¥¼½¥Ô§Á¼Â§¦¬ª¦©Õ Ö× ØÙÚÛÜÝÞßà à

RkJQdWJsaXNoZXIy MzY3NjM4