Cennik Panasonic 2022, Cena klimatyzatorów Panasonic 2022 - Went-Klima

Cennik 2022

'IRRMO Klimatyzacji /0-1%8=>%836= ̄'-)22) >HNˍGMI Model ;]HENRS̅ʽ GLSHRMG^E (kW) ;]HENRS̅ʽ grzewcza (kW) /PEWE IJIOX][RS̅GM energetycznej Jednostka [I[RˍXV^RE Jednostka ^I[RˍXV^RE Cena jednostki [I[RˍXV^- nej Cena jednostki ^I[RˍXV^- nej Cena katalogowa komplet PLN SEER SCOP )8,)6)% -2:)68)6 4097 76)&62% *MPXV 2%23)< '31*368 '039( 6 'LSH^IRMI HS q' +V^ERMI HS q' /-8 <> </) A++ A++ '7 <> </); '9 > </) /-8 <> </) A+++ A+++ '7 <> </); '9 > </) /-8 <> </) A+++ A+++ '7 <> </); '9 > </) /-8 <> </) A++ A++ '7 <> </); '9 > </) )8,)6)% -2:)68)6 4097 '-)12% *MPXV 2%23)< '31*368 '039( 6 'LSH^IRMI HS q' +V^ERMI HS q' /-8 <> </) , A++ A++ '7 <> </); , '9 > </) /-8 <> </) , A+++ A+++ '7 <> </); , '9 > </) /-8 <> </) , A+++ A+++ '7 <> </); , '9 > </) 7TV^IHĘ QSHIPY TV^I[MH][ERE SH QENE )8,)6)% -2:)68)6 4097 &-%% *MPXV 2%23)< '31*368 '039( 6 'LSH^IRMI HS q' +V^ERMI HS q' /-8 > </) A++ A++ '7 > </); '9 > </) /-8 > </) A+++ A+++ '7 > </); '9 > </) /-8 > </) A+++ A+++ '7 > </); '9 > </) /-8 > </) A++ A+ '7 > </); '9 > </) /-8 > </) A++ A++ '7 > </); '9 > </) /-8 > </) A++ A+ '7 > </); '9 > </) 7)6-% 9086%/314%/83;% 8> -2:)68)6 &-%% *MPXV 41 '31*368 '039( 6 'LSH^IRMI HS q' +V^ERMI HS q' /-8 8> ;/) A++ A++ '7 8> ;/); '9 8> ;/) /-8 8> ;/) A++ A++ '7 8> ;/); '9 8> ;/) /-8 8> ;/) A++ A++ '7 8> ;/); '9 8> ;/) /-8 8> ;/) A++ A+ '7 8> ;/); '9 8> ;/) /-8 8> ;/) A++ A+ '7 8> ;/); '9 8> ;/) /-8 8> ;/) A++ A+ '7 8> ;/); '9 8> ;/) /-8 8> ;/) A++ A+ '7 8> ;/); '9 8> ;/) 7)6-% /314%/83;% *> -2:)68)6 &-%% *MPXV 41 6 'LSH^IRMI HS q' +V^ERMI HS q' /-8 *> ;/) A++ A+ '7 *> ;/) '9 *> ;/) /-8 *> ;/) A++ A+ '7 *> ;/) '9 *> ;/) /-8 *> ;/) A++ A+ '7 *> ;/) '9 *> ;/) /-8 *> ;/) A++ A+ '7 *> ;/) '9 *> ;/) 9V^ʻH^IRME FˍHʻ ^EWXʻTMSRI RS[ʻ WIVMʻ OPMQEX]^EXSVʬ[ &> 'IRE SFS[Mʻ^YNI HS []G^IVTERME ^ETEWʬ[

'IRRMO Klimatyzacji .)(2378/- ;);2ˌ86>2) >HNˍGMI Model ;]HENRS̅ʽ GLSHRMG^E (kW) ;]HENRS̅ʽ grzewcza (kW) /PEWE IJIOX][RS̅GM energetycznej Jednostka [I[RˍXV^RE Jednostka ^I[RˍXV^RE Cena jednostki [I[RˍXV^- nej Cena jednostki ^I[RˍXV^- nej Cena katalogowa komplet PLN 7)6-% &%7-' &> -2:)68)6 &-%= 6 % 'LSH^IRMI HS q' +V^ERMI HS q' TVIQMIVE /-8 &> ;/) A++ A+ '7 &> ;/) '9 &> ;/) /-8 &> ;/) A++ A+ '7 &> ;/) '9 &> ;/) /-8 &> ;/) A++ A+ '7 &> ;/) '9 &> ;/) /-8 &> ;/) A++ A+ '7 &> ;/) '9 &> ;/) 7)6-% &%7-' 4> -2:)68)6 &-%= 6 % 'LSH^IRMI HS q' +V^ERMI HS q' /-8 4> ;/) A+ A+ '7 4> ;/) '9 4> ;/) /-8 4> ;/) A+ A+ '7 4> ;/) '9 4> ;/) /-8 4> ;/) A+ A+ '7 4> ;/) '9 4> ;/) 8/)% -2:)68)6 (0% 431-)7>'>)˱ 8)',2-'>2=', - 1%=', 7)6;)63;2- 6 'LSH^IRMI HS q' +V^ERMI HS q' /-8 > 8/)% A+++ A+ '7 > 8/)% '9 > 8/)% /-8 > 8/)% A+++ A+ '7 > 8/)% '9 > 8/)% /-8 > 8/)% A+++ A+ '7 > 8/)% '9 > 8/)% /-8 > 8/)% A+++ A+ '7 > 8/)% '9 > 8/)% /-8 > 8/)% A++ A+ '7 > 8/)% '9 > 8/)% 9V^ʻH^IRME FˍHʻ ^EWXʻTMSRI RS[ʻ WIVMʻ OPMQEX]^EXSVʬ[ =/)% 'IRE SFS[Mʻ^YNI HS []G^IVTERME ^ETEWʬ[ =/)% -2:)68)6 (0% 431-)7>'>)˱ 8)',2-'>2=', - 1%=', 7)6;)63;2- 6 'LSH^IRMI HS q' +V^ERMI HS q' TVIQMIVE /-8 > =/)% A+++ A++ '7 > =/)% '9 > =/)% /-8 > =/)% A+++ A++ '7 > =/)% '9 > =/)% /-8 > =/)% A+++ A+ '7 > =/)% '9 > =/)% /-8 > =/)% A+++ A++ '7 > =/)% '9 > =/)% /-8 > =/)% A++ A+ '7 > =/)% '9 > =/)% /32730) 43(3+3;) -2:)68)6 4097 1323 *MPXV 2%23)< 6 'LSH^IRMI HS q' +V^ERMI HS q' TMPSX FI^TV^I[SHS[] [ OSQTPIGMI /-8 > 9*) A++ A++ '7 > 9*)%; '9 > 9&)% /-8 > 9*) A++ A++ '7 > 9*)%; '9 > 9&)% /-8 > 9*) A++ A+ '7 > 9*)%; '9 > 9&)% /%2%3;) -2:)68)6 1323 6 'LSH^IRMI HS q' +V^ERMI HS q' WXIVS[RMO RE̅GMIRR] [ OSQTPIGMI /-8 > 9( A+ A+ '7 > 9( )%; '9 > 9&)% /-8 > 9( A+ A+ '7 > 9( )%; '9 > 9&)% /-8 > 9( A+ A+ '7 > 9( )%; '9 > 9&)% /-8 > 9( A+ A+ '7 > 9( )%; '9 > 9&)%

'IRRMO Klimatyzacji .)(2378/- >);2ˌ86>2) >HNˍGMI Model ;]HENRS̅ʽ GLSHRMG^E (kW) ;]HENRS̅ʽ grzewcza (kW) /PEWE IJIOX][RS̅GM energetycznej .IHRSWXOE [I[RˍXV^RE Cena katalogowa komplet PLN SEER SCOP %+6)+%8= *6)) 1908- 6 'LSH^IRMI HS q' +V^ERMI HS q' '9 > 8&) A+++ A++ NIHRSWXOM [I[RˍXV^RI '9 > 8&) A+++ A++ NIHRSWXOM [I[RˍXV^RI '9 > 8&) A+++ A++ NIHRSWXOM [I[RˍXV^RI '9 > 8&) A+++ A+ NIHRSWXOM [I[RˍXV^RI 8 586 '9 > 8&) A++ A+ NIHRSWXOM [I[RˍXV^RI '9 > 8&) A++ A+ NIHRSWXOM [I[RˍXV^RI '9 > 8&) A++ A++ NIHRSWXOM [I[RˍXV^RI '9 > 8&) A+++ A++ NIHRSWXIO [I[RˍXV^R]GL %+6)+%8= *6)) 1908- 8> 6 'LSH^IRMI HS q' +V^ERMI HS q' '9 8> 8&) A++ A+ NIHRSWXOM [I[RˍXV^RI '9 8> 8&) A++ A+ NIHRSWXOM [I[RˍXV^RI '9 8> 8&) A++ A+ NIHRSWXOM [I[RˍXV^RI

'IRRMO Klimatyzacji .)(2378/- ;);2ˌ86>2) 1908- >HNˍGMI Model Jednostka [I[RˍXV^RE 'IRE OEXEPSKS[E PLN 23;) .)(2378/- ;);2ˌ86>2) )8,)6)% 1908- 6 '7 <> </); ^ TMPSXIQ FI^TV^I[SHS[]Q ̅GMIRRE WVIFVRE '7 <> </); ^ TMPSXIQ FI^TV^I[SHS[]Q ̅GMIRRE WVIFVRE '7 <> </); ^ TMPSXIQ FI^TV^I[SHS[]Q ̅GMIRRE WVIFVRE '7 <> </); ^ TMPSXIQ FI^TV^I[SHS[]Q ̅GMIRRE WVIFVRE '7 <> </); , ^ TMPSXIQ FI^TV^I[SHS[]Q ̅GMIRRE GMIQRE '7 <> </); , ^ TMPSXIQ FI^TV^I[SHS[]Q ̅GMIRRE GMIQRE '7 <> </); , ^ TMPSXIQ FI^TV^I[SHS[]Q ̅GMIRRE GMIQRE '7 1> </) ^ TMPSXIQ FI^TV^I[SHS[]Q ̅GMIRRE FMEE '7 > </); ^ TMPSXIQ FI^TV^I[SHS[]Q ̅GMIRRE FMEE '7 > </); ^ TMPSXIQ FI^TV^I[SHS[]Q ̅GMIRRE FMEE '7 > </); ^ TMPSXIQ FI^TV^I[SHS[]Q ̅GMIRRE FMEE '7 > </); ^ TMPSXIQ FI^TV^I[SHS[]Q ̅GMIRRE FMEE '7 > </); ^ TMPSXIQ FI^TV^I[SHS[]Q ̅GMIRRE FMEE '7 > </); ^ TMPSXIQ FI^TV^I[SHS[]Q ̅GMIRRE FMEE .)(2378/- ;);2ˌ86>2) 8> 1908- 6 '7 18> ;/) ^ TMPSXIQ FI^TV^I[SHS[]Q ̅GMIRRE FMEE '7 8> ;/); ^ TMPSXIQ FI^TV^I[SHS[]Q ̅GMIRRE FMEE '7 8> ;/); ^ TMPSXIQ FI^TV^I[SHS[]Q ̅GMIRRE FMEE '7 8> ;/); ^ TMPSXIQ FI^TV^I[SHS[]Q ̅GMIRRE FMEE '7 8> ;/); ^ TMPSXIQ FI^TV^I[SHS[]Q ̅GMIRRE FMEE '7 8> ;/); ^ TMPSXIQ FI^TV^I[SHS[]Q ̅GMIRRE FMEE '7 8> ;/); ^ TMPSXIQ FI^TV^I[SHS[]Q ̅GMIRRE FMEE '7 8> ;/); ^ TMPSXIQ FI^TV^I[SHS[]Q ̅GMIRRE FMEE /32730) 43(3+3;) 1908- 6 '7 1> 9*)% ^ TMPSXIQ FI^TV^I[SHS[]Q OSRWSPE FMEE '7 > 9*)%; ^ TMPSXIQ FI^TV^I[SHS[]Q OSRWSPE FMEE '7 > 9*)%; ^ TMPSXIQ FI^TV^I[SHS[]Q OSRWSPE FMEE '7 > 9*)%; ^ TMPSXIQ FI^TV^I[SHS[]Q OSRWSPE FMEE .)(2378/- ;);2ˌ86>2) /%7)8= 786322) \ 1908- 6 7 1 4= ) OEWIXE FMEE 7 4= ) OEWIXE FMEE 7 4= ) OEWIXE FMEE 7 4= ) OEWIXE FMEE 7 4= ) OEWIXE FMEE '> /4= TERIP HPE OEWIX \ TERIP '> 6;6' HFMSVRMO W]KREY HPE WXIVS[ERME FI^TV^I[SHS[]GL EOGIWSVME '> 6;7 WXIVS[RMO FI^TV^I[SHS[] EOGIWSVME

'IRRMO Klimatyzacji STEROWANIE I AKCESORIA >HNˍGMI Model Opis Jednostka ^I[RˍXV^RE 'IRE OEXEPSKS[E OSQTPIX 402 AKCESORIA '> 8%'+ 'SQJSVX 'PSYH QSHY MRXIVRIXS[] 6%' %OGIWSVME '> '%46% %HETXIV HS MRXIKVEGNM ^ GIRXVEPR]Q W]WXIQIQ WXIVS[ERME %OGIWSVME '> 6( ' 7XIVS[RMO TV^I[SHS[] HPE NIHRSWXIO ̅GMIRR]GL M OERES[]GL %OGIWSVME '> 68' 7XIVS[RMO TV^I[SHS[] HPE NIHRSWXIO OEWIXSRS[]GL 4%'M %OGIWSVME '> 60 ( 7XIVS[RMO FI^TV^I[SHS[] 7O] 6IQSXI HPE NIHRSWXIO OERES[]GL %OGIWSVME '> 1% 4 6IHYOGNE Ɖ HS Ɖ %OGIWSVME '> 1% 4 6IHYOGNE HS %OGIWSVME '> 1% 4 6IHYOGNE HS %OGIWSVME 4%; %' 1&7 -RXIVJINW 13(&97 %OGIWSVME 4%; %' /2< M -RXIVJINW /2< %OGIWSVME 4%; %' &%' -RXIVJINW &EG2IX %OGIWSVME 4%; %' (-3 4%; %' (-3 4]XOE WXIVYNEGE ^ ^IWX]OEQM FI^TSXIRGNES[]QM [ [] HS NIHRS WXIO ̅GMIRR]GL %OGIWSVME 4%; 717'328630 4%; 717'328630 7XIVS[ERMI NIHRSWXOEQM WIVMM )XLIVIE M ,IEXGLEVKI TV^I^ 717 %OGIWSVME 4%; 7)6:)6 4/)% 4%; 7)6:)6 4/)% -RXIVJINW HPE &17 HS WIVMM 4/)% %OGIWSVME .)(2378/- ;);2ˌ86>2) 1908- >HNˍGMI Model Jednostka [I[RˍXV^RE 'IRE OEXEPSKS[E PLN .)(2378/- ;);2ˌ86>2) /%2%3;) 1908- 6 '7 1> 9( )% ^ WXIVS[RMOMIQ RE̅GMIRR]Q NIHRSWXOE OERES[E '7 > 9( )%; ^ WXIVS[RMOMIQ RE̅GMIRR]Q NIHRSWXOE OERES[E '7 > 9( )%; ^ WXIVS[RMOMIQ RE̅GMIRR]Q NIHRSWXOE OERES[E '7 > 9( )%; ^ TMPSXIQ FI^TV^I[SHS[]Q NIHRSWXOE OERES[E '7 > 9( )%; ^ WXIVS[RMOMIQ RE̅GMIRR]Q NIHRSWXOE OERES[E

'IRRMO Klimatyzacji 7)6-% /31)6'=.2=', 4314 '-)4% 4%'M >HNˍGMI Model ;]HENRS̅ʽ GLSHRMG^E O; ;]HENRS̅ʽ grzewcza (kW) 'IRE OEXEPSKS[E 402 %+6)+%8= 7)6-- )0-8) 4%' - -2:)68)6 6 'LSH^IRMI HS q' +V^ERMI HS q' 9 4>, ) 9 4>, ) 9 4>, ) ; 9 4>, ) 9 4>, ) 9 4>, ) 9 4>, ) 9 4>, ) 9 4>, ) 9 4>, ) 9 4>, ) 9 4>, ) 9 4>, ) %+6)+%8= 7)6-- 78%2(%6( 4%' - -2:)68)6 6 'LSH^IRMI HS q' +V^ERMI HS q' 9 4> ) 9 4> ) 9 4> ) 9 4> ) 9 4> ) 9 4> ) 9 4> ) 9 4> ) 9 4> ) O ; 9 4> ) 9 4> ) >)78%; (3 ;74ʑ46%'= > %,9 (0% %+6)+%8ʑ; 4%'M 2< 4%; 4%, 1 4%' - ;);2ˌ86>2) ̄'-)22) 7 4/ ) .IHRSWXOM QENʻ [FYHS[ER] KIRIVEXSV RERSI < QEVO 7 4/ ) .IHRSWXOM QENʻ [FYHS[ER] KIRIVEXSV RERSI < QEVO

'IRRMO Klimatyzacji 7)6-% /31)6'=.2=', 4314 '-)4% 4%'M >HNˍGMI Model ;]HENRS̅ʽ GLSHRMG^E O; ;]HENRS̅ʽ grzewcza (kW) 'IRE OEXEPSKS[E 402 4%' - ;);2ˌ86>2) /%7)8= \ & 7 4= ) 7 4= ) 7 4= ) 7 4= ) '> /4= 4ERIP \ '> 6;6= 3HFMSVRMO W]KREY HPE WXIVS[ERME FI^TV^I[SHS[]GL '> 6;7 7XIVS[RMO FI^TV^I[SHS[] .IHRSWXOM QENʻ [FYHS[ER] KIRIVEXSV RERSI < QEVO 4%' - ;);2ˌ86>2) /%7)8= /-)692/3;) \ 7 49 ) 7 49 ) 7 49 ) 5 565 '> /49 ; 4ERIP \ '> /49 %; 4ERIP \ )GSREZM .IHRSWXOM QENʻ [FYHS[ER] KIRIVEXSV RERSI < QEVO

'IRRMO Klimatyzacji 7)6-% /31)6'=.2=', 4314 '-)4% 4%'M >HNˍGMI Model ;]HENRS̅ʽ GLSHRMG^E O; ;]HENRS̅ʽ grzewcza (kW) 'IRE OEXEPSKS[E 402 4%' - ;);2ˌ86>2) /%2%3;) 7 4* ) 7 4* ) 7 4* ) 7 4) ) & 7 4) ) & .IHRSWXOM QENʻ [FYHS[ER] KIRIVEXSV RERSI < QEVO 4%' - ;);2ˌ86>2) 43(786343;) 7 48 ) 7 48 ) 7 48 ) ;3(2) ;=1-)22-/- '-)4% 4%; ; %4%' 4%; ; %4%' PRO HT 4%; :4 0 >FMSVRMO 0 OSQTEX]FMPR] ^ EKVIKEXIQ O; 4%; :4 68' & 4%' 7XIVS[RMO HS 463 ,8 4%'M 4%; -9 (SHEXOS[E KV^EOE 4%; -9 (SHEXOS[E KV^EOE

'IRRMO Klimatyzacji 7)6-% /31)6'=.2=', 4314 '-)4% 4%'M >HNˍGMI Model Opis 'IRE OEXEPSKS[E 402 STEROWNIKI '> 68' & 7XIVS[RMO TV^I[SHS[] MRH][MHYEPR] ^ G^YNRMOMIQ )GSREZM M (EXEREZM '> 68' -RH][MHYEPR] WXIVS[RMO TV^I[SHS[] '> 68' &0 -RH][MHYEPR] WXIVS[RMO TV^I[SHS[] ^ &PYIXSSXL '> 68' &0; -RH][MHYEPR] WXIVS[RMO TV^I[SHS[] ^ &PYIXSSXL ;-*- '> 6) ' 9TVSW^G^SR] WXIVS[RMO TV^I[SHS[] '> 6;7 7XIVS[RMO FI^TV^I[SHS[] '> 6;69 ; 3HFMSVRMO W]KREY HPE WXIVS[ERME FI^TV^I[ HPE OEWIX 9 '> 6;6' 3HFMSVRMO W]KREY HPE WXIVS[ERME FI^TV^I[ HPE NIHRSWXIO OERES[]GL 4* 42 '> 6;6= 3HFMSVRMO W]KREY HPE WXIVS[ERME FI^TV^I[ HPE NIHRSWXIO OEWIXSRS[]GL 4= '> 6;68 3HFMSVRMO W]KREY HPE WXIVS[ERME FI^TV^I[ HPE NIHRSWXIO WYJMXS[]GL 8 ECONAVI '> ')27' 1SHY )GS2EZM HPE YV^ʻH^I˲ [I[RˍXV^R]GL WIVMM 4%'M AKCESORIA '> '%4;*' %HETXIV HS WXIVS[ERME TV^I^ -RXIVRIX '> '2)<9 RERSI < HS OEWIX] \ '> '%4(' ;]QYW^IRMI []HENRS̅GM EKVIKEXY '> '%4&' -RXIVJINW Vʬ[RSPIK] : 4%; 8 ;X]G^OE 8 ^ ^EGMWOEQM '> 8 ;X]G^OE 8 4%; 3'8 ;X]G^OE 3'8 ^ ^EGMWOEQM 4%; *(' ;X]G^OE *(' 4%; )<'8 ;X]G^OE )<'8 '> '76' >HEPR] G^YNRMO XIQTIVEXYV] 4%; 4%'6 7XIVS[RMO HS ^EV^ʻH^ERME TVEGʻ HS NIHR [I[R >IWXE[ ^E[MIVE \ 4%; 8 4'& \ '> 8 'EFPI \ &S\ 86ʑ.2-/- (0% 4%'M 7=1908%2-'>2= '> 4 &/ &1 (PE TSʻG^I˲ '> 4 &/ &1 (PE TSʻG^I˲ [MIPOS̅ʽ '> 4 ,4' &1 (PE TSʻG^I˲ [W^]WXOMI [MIPOS̅GM KOMUNIKACJA 4%; 6' /2< M -RXIVJINW /2< 4%; 6' 1&7 -RXIVJINW 1SH&YW 4%; 6' 1&7 -RXIVJINW 1SH&YW 4%; 6' &%' -RXIVJINW )R3GIER

'IRRMO Klimatyzacji

RkJQdWJsaXNoZXIy MzY3NjM4