Klimatyzator ścienny Compact-Inverter US-F

_]DAP % _]DGP WR gnjwj zinf© | uwtlwfrnj hjwy~Ņpfhon zw“ijª pqnrfy~fh~os~hm Pzwt{jsy/ Ofsj itxyžusj sf5 |||/jzwt{jsy hjwynŅhfynts/htr COMPACT INVERTER (R32) KOMBINACJA 30 36 a}henrs´” Nm©tijsnj Min. / Nom. / Maks. kW E0B & J0G & K0E E0K & I0G & CB0H Zlwj|fsnj Min. / Nom. / Maks. kW E0C & J0J & K0G F0E & CB0K & CC0G Pobór mocy (Zestaw) Nm©tijsnj Min. / Nom. / Maks. kW B0GB & D0EC & D0JJ B0HB & E0BH & E0HJ Zlwj|fsnj Min. / Nom. / Maks. kW B0FB & D0CF & D0JK B0HB & E0B & E0JD Zv’h vsfsg~} Nm©tijsnj Nom. A CB0C CE0H Zlwj|fsnj Nom. A I0E CE0E EER / COP kWh/kWh E0DG & E0HB E0CB & E0HB SEER / SCOP kWh/kWh H0K & F0C H0F & F0C Yfgm’Âirmi gmitpri Nm©tijsnj uw~ EG N kW J0G I0G Zlwj|fsnj uw~ CB N kW F0E G0K Upewe wi~srs{in ijiox}{rs´gm energetycznej Nm©tijsnj & Zlwj|fsnj - A++ / A+ A++ / A+ \sg~ri ~yÂ}gmi irivkmm Nm©tijsnj & Zlwj|fsnj kWh EKH & C FHK GDB & C IKB a}henrs´” swyw~erme l/h E0B E0G Zs~msq gm´rmirme eoywx}g~riks j. zew. Nm©tijsnj & Zlwj|fsnj Nom. Nom. dBA GB & GF GF & GH Poziom mocy akustycznej j. zew. Nm©tijsnj Nom. Nom. dBA HJ JB Zv~}¨’g~e vyv Nnjh rr "hfqj- ǫ I0GD "E&K- ǫ I0GD "E&K- Gaz rr "hfqj- ǫ CG0KK "G&K- ǫ CG0KK "G&K- Xjytif ut©“hjsnf - Qqfwji Qqfwji Zakres pracy (temp. zewn.) Nm©tijsnj Min ~ Maks. N CB FK DB GB Zlwj|fsnj Min ~ Maks. N CG CK CG CK TONXY]^US aOaX×^\dXO _]DAP.X\A _]DGP.X\A Zasilanie Ø, V, Hz C0 DDB DFB0 GB C0 DDB DFB0 GB Pobór mocy (jedn.wewn.) b & í & Y W FJ & FD & EH HG & FJ & FD Zv~it¨}{ ts{mixv~e b & í & Y m 3 /min DC & CJ & CE DG & DC & CJ Wymiary Korpus S x W x G mm C DBB } EHB } DHG C DBB } EHB } DHG MmÂev rixxs Korpus pl CK0E CK0E Zs~msq gm´rmirme eoywx}g~riks Nm©tijsnj b & í & Y iM"L- FH0B & FD0B & EK0B GC0B & FH0B & FD0B Poziom mocy akustycznej Nm©tijsnj Maks. iM"L- HD HG Zv~}¨’g~e vyv Skropliny µwjis/ j|/& µwjis/ |j|/ mm ǫ DC0G & CH0B ǫ DC0G & CH0B Przewody sterowania N x mm² F } C0G F } C0G TONXY]^US dOaX×^\dXO __LB._CA __MB._EA Zasilanie Ø, V, Hz C0 DDB DFB0 GB C0 DDB DFB0 GB Zabezpieczenie Min A DB DG Zv~i{sh} ~ewmpen’gi N x mm² E } F0B E } F0B Wymiary S x W x G mm KJB } HGB } EEB IGB KEF EEB MmÂev rixxs pl FF0G GJ0J ]tvÂevoe Typ - [ti|osf wtyfh~osf [ti|osf wtyfh~osf M~}rrmo gl¨shrmg~} Typ - ]ED ]ED GWP - HJG HJG Tqtµ• kfgw~hsf "it i©zltµhn J0Gr- pl C0D C0I t-CO 2 eq. - B0KC C0DKE Otifypt|f nqtµ• "ut|~Ãjo J0Gr- l&r DB EG Wentylator [wju©~| ut|njywf Nom. m³/min GB C GK C Me¨os{mxe h¨yks´” svyvs{erme Min / Maks. m G & EG G & GB \¬Ârmge {}wsos´gm ojis/ |j|/ ojis/ j|/ Maks. m EB EB ìMSOXXO OLYP _PNSYTNeYP ^TYRWP ^[WT_ __MB._EA __LB._CA `|flf5 C/ ej |lqžiz sf sfx“ utqny~pž nsst|fhon snjpywj ifsj yjhmsnhsj rtl“ zqjh rnfsnj gj ut|nfitrnjsnf/ D/ OjŅsnhof |fwzsp| iqf strnsfqsjlt utgtwz rth~ |~ifostµ• gfifsf |l [Y PYCFGCC/ b~ifostµhn rnjwtsj | sfxyžuzo“h~hm |fwzspfhm5 Nm©tijsnj5 _jru/ |j|s/ DJ N yjwrtrjyw xzhm~ "OM- & CI N yjwrtrjyw rtpw~ "bM- _jru/ j|s/ EG N yjwrtrjyw xzhm~ "OM- & DF N yjwrtrjyw rtpw~ "bM- Zlwj|fsnj5 _jru/ |j|s/ DB N yjwrtrjyw xzhm~ "OM- & CG N yjwrtrjyw rtpw~ "bM- _jru/ j|s/ J N yjwrtrjyw xzhm~ "OM- & H N yjwrtrjyw rtpw~ "bM- ^yfsifwit|f i©zltµ• wzw~0 wÃsnhf |~xtptµhn rnži~ ojistxyp“ j|sžyws“ n ojistxyp“ |j|sžyws“ |~stxn Br/ E/ bfwytµhn utntr| l©tµstµhn x“ rnjwtsj | ptrtwj utrnfwz mf©fxz ltisnj j xyfsifwijr/ Oqfyjlt |fwytµhn yj fqjÓ ti |fwzsp| tythjsnf n rtl“ xnž wÃsn• | wjh~|nxytµhn F/ [wtizpy yjs f|njwf ņztwt|fsj lf~ hnjuqfwsnfsj "]FCBL-/ 196

RkJQdWJsaXNoZXIy MzY3NjM4