Klimatyzator podstropowy Lg High-Inverter UV-FH

PODSTROPOWE OLYP _PNSYTNeYP ^TYRWP ^[WT_ _`BJPR % _`CEPR % _`DAPR WR gnjwj zinf© | uwtlwfrnj hjwy~Ņpfhon zw“ijª pqnrfy~fh~os~hm Pzwt{jsy/ Ofsj itxyžusj sf5 |||/jzwt{jsy hjwynŅhfynts/htr H-INVERTER (R32) KOMBINACJA 18 24 30 a}henrs´” Nm©tijsnj Min. / Nom. / Maks. kW D0B & G0B & H0B D0J & H0K & K0E E0D & K0B & I0G Zlwj|fsnj Min. / Nom. / Maks. kW D0E & G0K & J0B E0B & J0G & I0F E0H & K0I & CB0H Pobór mocy (Zestaw) Nm©tijsnj Min. / Nom. / Maks. kW B0EB & C0DK & C0JE B0FB & C0KB & D0GB B0GB & D0EG & E0CE Zlwj|fsnj Min. / Nom. / Maks. kW B0EB & C0GK & D0CE B0FB & C0KD & D0HD B0GB & D0EI & E0DJ Zv’h vsfsg~} Nm©tijsnj Nom. A J0E K CB0F Zlwj|fsnj Nom. A K K0C CB0H EER / COP kWh/kWh E0IB & E0HJ E0JJ & F0CC E0FC & E0JD SEER / SCOP kWh/kWh J0H & F0F J0I & F0H J0D & F0H Yfgm’Âirmi gmitpri Nm©tijsnj uw~ EG N kW G H0K K Zlwj|fsnj uw~ CB N kW F0E G0F G0F Upewe wi~srs{in ijiox}{rs´gm energetycznej Nm©tijsnj & Zlwj|fsnj - A++ / A+ A++ / A++ A++ / A++ \sg~ri ~yÂ}gmi irivkmm Nm©tijsnj & Zlwj|fsnj kWh DEB & C EHK EBC & C HFF EKI & C HFF a}henrs´” swyw~erme l/h C0I D0B D0K Zs~msq gm´rmirme eoywx}g~riks j. zew. Nm©tijsnj & Zlwj|fsnj Nom. Nom. dBA FJ & GD FK & GD GB & GD Poziom mocy akustycznej j. zew. Nm©tijsnj Nom. Nom. dBA HE HG HK Zv~}¨’g~e vyv Nnjh rr "hfqj- ǫ H0EG "C&F- ǫ I0GD "E&K- ǫ I0GD "E&K- Gaz rr "hfqj- ǫ CD0J "C&D- ǫ CG0KK "G&K- ǫ CG0KK "G&K- Zakres pracy (temp. zewn.) Nm©tijsnj Min ~ Maks. N CG GB DB GB DB GB Zlwj|fsnj Min ~ Maks. N DB CK DB CK DB CK TONXY]^US aOaX×^\dXO _`BJPR.XBA _`CEPR.XCA _`DAPR.XCA Zasilanie Ø, V, Hz C0 DDB DFB0 GB C0 DDB DFB0 GB C0 DDB DFB0 GB Pobór mocy (jedn.wewn.) b & í & Y W CJ & CG & CE EG & ED & DJ EG & ED & DJ Zv~it¨}{ ts{mixv~e b & í & Y m 3 /min CD0G & CC & CB DE & DC & CI DE & DC & CI Wymiary Korpus S x W x G mm C DBB } DEG } HIB C HBB } DEG } HIB C HBB } DEG } HIB MmÂev rixxs Korpus pl DK0J EJ0F EJ0F Zs~msq gm´rmirme eoywx}g~riks Nm©tijsnj b & í & Y iM"L- FC & EI & EK FE & FD & FB FE & FD & FB Poziom mocy akustycznej Nm©tijsnj Maks. iM"L- GG HB HB Zv~}¨’g~e vyv Skropliny µwjis/ j|/& µwjis/ |j|/ mm ǫ ED0B & DH0B ǫ ED0B & DH0B ǫ ED0B & DH0B Przewody sterowania N x mm² F } C0G F } C0G F } C0G TONXY]^US dOaX×^\dXO __LB._CA __MB._EA Zasilanie Ø, V, Hz C0 DDB DFB0 GB C0 DDB DFB0 GB Zabezpieczenie Min A DB DG Zv~i{sh} ~ewmpen’gi N x mm² E } F0B E } F0B Wymiary S x W x G mm KJB } HGB } EEB IGB KEF EEB MmÂev rixxs pl FF0G GJ0J ]tvÂevoe Typ - [ti|osf wtyfh~osf [ti|osf wtyfh~osf M~}rrmo gl¨shrmg~} Typ - ]ED ]ED GWP - HJG HJG Tqtµ• kfgw~hsf "it i©zltµhn J0Gr- pl C0D C0I t-CO 2 eq. - B0KC C0DKE Otifypt|f nqtµ• "ut|~Ãjo J0Gr- l&r DB EG Wentylator [wju©~| ut|njywf Nom. m³/min GB C GK C Me¨os{mxe h¨yks´” svyvs{erme Min / Maks. m G & EB G & GB \¬Ârmge {}wsos´gm ojis/ |j|/ ojis/ j|/ Maks. m EB EB __MB._EA __LB._CA `|flf5 C/ ej |lqžiz sf sfx“ utqny~pž nsst|fhon snjpywj ifsj yjhmsnhsj rtl“ zqjh rnfsnj gj ut|nfitrnjsnf/ D/ OjŅsnhof |fwzsp| iqf strnsfqsjlt utgtwz rth~ |~ifostµ• gfifsf |l [Y PYCFGCC/ b~ifostµhn rnjwtsj | sfxyžuzo“h~hm |fwzspfhm5 Nm©tijsnj5 _jru/ |j|s/ DJ N yjwrtrjyw xzhm~ "OM- & CI N yjwrtrjyw rtpw~ "bM- _jru/ j|s/ EG N yjwrtrjyw xzhm~ "OM- & DF N yjwrtrjyw rtpw~ "bM- Zlwj|fsnj5 _jru/ |j|s/ DB N yjwrtrjyw xzhm~ "OM- & CG N yjwrtrjyw rtpw~ "bM- _jru/ j|s/ J N yjwrtrjyw xzhm~ "OM- & H N yjwrtrjyw rtpw~ "bM- ^yfsifwit|f i©zltµ• wzw~0 wÃsnhf |~xtptµhn rnži~ ojistxyp“ j|sžyws“ n ojistxyp“ |j|sžyws“ |~stxn Br/ E/ bfwytµhn utntr| l©tµstµhn x“ rnjwtsj | ptrtwj utrnfwz mf©fxz ltisnj j xyfsifwijr/ Oqfyjlt |fwytµhn yj fqjÓ ti |fwzsp| tythjsnf n rtl“ xnž wÃsn• | wjh~|nxytµhn F/ [wtizpy yjs f|njwf ņztwt|fsj lf~ hnjuqfwsnfsj "]FCBL-/ 184

RkJQdWJsaXNoZXIy MzY3NjM4