Klimatyzator kasetonowy Lg Compact-Inverter CT-F, UT-F

KOMERCYJNE SINGLE SPLIT M^BJP M^CEP _^DAP _^DGP WR gnjwj zinf© | uwtlwfrnj hjwy~Ņpfhon zw“ijª pqnrfy~fh~os~hm Pzwt{jsy/ Ofsj itxyžusj sf5 |||/jzwt{jsy hjwynŅhfynts/htr COMPACT INVERTER (R32) KASETONOWE OLYP _PNSYTNeYP ^TYRWP ^[WT_ KOMBINACJA 18 24 30 36 a}henrs´” Nm©tijsnj Min. / Nom. / Maks. kW C0K & G0B & G0G D0J & H0K & J0G E0B & J0G & K0E E0K & I0G & CB0K Zlwj|fsnj Min. / Nom. / Maks. kW D0C & G0D & G0J E0B & J0G & K0H E0D & J0I & K0J F0E & CB0K & CC0J Pobór mocy (Zestaw) Nm©tijsnj Min. / Nom. / Maks. kW B0EF & C0JH & D0CC B0FB & D0BB & D0FB B0GB & D0EC & D0JJ B0HB & D0JI & E0GJ Zlwj|fsnj Min. / Nom. / Maks. kW B0EB & C0FG & C0KJ B0FB & D0DC & D0KJ B0GB & D0EJ & E0BK B0HB & D0JJ & E0EB Zv’h vsfsg~} Nm©tijsnj Nom. A J0K K0K CB0C CD0F Zlwj|fsnj Nom. A H0F I0H CB0F CD0E EER / COP kWh/kWh D0KG & E0HB E0FB & E0EI E0DG & E0EF E0FB & E0IB SEER / SCOP kWh/kWh H0E & E0I J0B & F0D H0K & F0D H0J & F0E Yfgm’Âirmi gmitpri Nm©tijsnj uw~ EG N kW G H0K J0G I0G Zlwj|fsnj uw~ CB N kW D0K F0C F0C G0H Upewe wi~srs{in ijiox}{rs´gm energetycznej Nm©tijsnj & Zlwj|fsnj - A++ / A A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ \sg~ri ~yÂ}gmi irivkmm Nm©tijsnj & Zlwj|fsnj kWh DJK & C BBG EFB & C EHJ EKH & C EHJ FIH & C KDE a}henrs´” swyw~erme l/h C0K D0H E0C D0G Zs~msq gm´rmirme eoywx}g~riks j. zew. Nm©tijsnj & Zlwj|fsnj Nom. Nom. dBA FI & GD FK & GE GB & GF GF & GH Poziom mocy akustycznej j. zew. Nm©tijsnj Nom. Nom. dBA HG HG HJ JB Zv~}¨’g~e vyv Nnjh rr "hfqj- ê H0EG "C&F- Ø I0GD "E&K- Ø I0GD "E&K- Ø I0GD "E&K- Gaz rr "hfqj- ê I0GD "E&K- Ø CG0KK "G&K- Ø CG0KK "G&K- Ø CG0KK "G&K- Zakres pracy (temp. zewn.) Nm©tijsnj Min ~ Maks. N CB GB CB FK CB FK DB GB Zlwj|fsnj Min ~ Maks. N CB CK CG CK CG CK CG CK TONXY]^UK aOaX×^\dXK M^BJP.X[A M^CEP.XLA _^DAP.XLA _^DGP.XKA Zasilanie Ø, V, Hz C0 DDB DFB0 GB C0 DDB DFB0 GB C0 DDB DFB0 GB C0 DDB DFB0 GB Pobór mocy (jedn.wewn.) b & í & Y W EB & DH & DD EH & DH & DC FB & EE & DH HB & GB & FG Zv~it¨}{ ts{mixv~e b & í & Y m 3 /min CE & CD & CC CK & CG0G & CF CI & CJ & CG0G DJ0G & DG & DD0G Wymiary Korpus S x W x G mm GJB DGH GJB KFB } DBF } KFB KFB } DBF } KFB KFB } DKK } KFB MmÂev rixxs Korpus pl CE0I DC0C DC0C DG0E Zs~msq gm´rmirme eoywx}g~riks Nm©tijsnj b & í & Y iM"L- FC & EI & EJ EK & EH & EF FB & EJ & EG FF & FD & FC Poziom mocy akustycznej Nm©tijsnj Maks. iM"L- GJ GE GJ HC Zv~}¨’g~e vyv Skropliny µwjis/ j|/& µwjis/ |j|/ mm ê ED0B & DG0B ê ED0B & DG0B ê ED0B & DG0B ê ED0B & DG0B Rekomendowany panel dekoracyjny* Model - [_ \LRbB [_ LLRbB [_ LLRbB [_ LLRbB Kolor - Mnf©~ Mnf©~ Mnf©~ Mnf©~ Wymiary S x W x G mm HDB EF HDB IGB } EG } IGB IGB } EG } IGB IGB } EG } IGB NnžÃfw pl E/B J/C J/C J/C Przewody sterowania N x mm² F } C0G F } C0G F } C0G F } C0G TONXY]^UK dOaX×^\dXK __KB._VA __LB._CA __MB._EA Zasilanie Ø, V, Hz C0 DDB DFB0 GB C0 DDB DFB0 GB C0 DDB DFB0 GB Zabezpieczenie Min A CG DB DG Zv~i{sh} ~ewmpen’gi N x mm² E } D0G E } F0B E } F0B Wymiary S x W x G mm JJB GFG DKK KJB } HGB } EEB IGB KEF EEB MmÂev rixxs pl EE0E FF0G GJ0J ]tvÂevoe Typ - [ti|osf wtyfh~osf [ti|osf wtyfh~osf [ti|osf wtyfh~osf M~}rrmo gl¨shrmg~} Typ - ]ED ]ED ]ED GWP - HJG HJG HJG Tqtµ• kfgw~hsf "it i©zltµhn J0Gr- pl C0B C0D C0I t-CO 2 eq. - B0HJG B0KC C0DKE Otifypt|f nqtµ• "ut|~Ãjo J0Gr- l&r DB DB EG Wentylator [wju©~| ut|njywf Nom. m³/min DK C GB C GK C Me¨os{mxe h¨yks´” svyvs{erme Min / Maks. m G & EB G & EG G & GB \¬Ârmge {}wsos´gm ojis/ |j|/ ojis/ j|/ Maks. m EB EB EB __KB._VA __LB._CA __MB._EA `|flf5 C/ ej |lqžiz sf sfx“ utqny~pž nsst|fhon snjpywj ifsj yjhmsnhsj rtl“ zqjh rnfsnj gj ut|nfitrnjsnf/ D/ OjŅsnhof |fwzsp| iqf strnsfqsjlt utgtwz rth~ |~ifostµ• gfifsf |l [Y PYCFGCC/ b~ifostµhn rnjwtsj | sfxyžuzo“h~hm |fwzspfhm5 Nm©tijsnj5 _jru/ |j|s/ DJ N yjwrtrjyw xzhm~ "OM- & CI N yjwrtrjyw rtpw~ "bM- _jru/ j|s/ EG N yjwrtrjyw xzhm~ "OM- & DF N yjwrtrjyw rtpw~ "bM- Zlwj|fsnj5 _jru/ |j|s/ DB N yjwrtrjyw xzhm~ "OM- & CG N yjwrtrjyw rtpw~ "bM- _jru/ j|s/ J N yjwrtrjyw xzhm~ "OM- & H N yjwrtrjyw rtpw~ "bM- ^yfsifwit|f i©zltµ• wzw~0 wÃsnhf |~xtptµhn rnži~ ojistxyp“ j|sžyws“ n ojistxyp“ |j|sžyws“ |~stxn Br/ E/ bfwytµhn utntr| l©tµstµhn x“ rnjwtsj | ptrtwj utrnfwz mf©fxz ltisnj j xyfsifwijr/ Oqfyjlt |fwytµhn yj fqjÓ ti |fwzsp| tythjsnf n rtl“ xnž wÃsn• | wjh~|nxytµhn F/ [wtizpy yjs f|njwf ņztwt|fsj lf~ hnjuqfwsnfsj "]ED-/ Qzsphoj ufsjqz yfpnj ofp hzosnpn tgjhstµhn [_a^LLB twf hzosnp yjru/ uti©tln |~rflfo“ fxytxt|fsnf xyjwt|snpf uwj|tit|jlt ^yfsifwi TTT/ [fsjq ijptwfh~os~ rtÃsf |~gwf• ofpt tuhotsfqsj fphjxtwnzr/ 165

RkJQdWJsaXNoZXIy MzY3NjM4