Klimatyzator kanałowy High-Inverter UL-FH, UM-FH

UKXKàYaO OLYP _PNSYTNeYP ^TYRWP ^[WT_ XS]USOQY ]Z\×ù_ _VBCPR % _VBJPR WR gnjwj zinf© | uwtlwfrnj hjwy~Ņpfhon zw“ijª pqnrfy~fh~os~hm Pzwt{jsy/ Ofsj itxyžusj sf5 |||/jzwt{jsy hjwynŅhfynts/htr H-INVERTER (R32) KOMBINACJA 12 18 a}henrs´” Nm©tijsnj Min. / Nom. / Maks. kW C0G & E0F & F0J D0B & G0B & H0B Zlwj|fsnj Min. / Nom. / Maks. kW C0K & F0B & F0I D0E & G0K & J0B Pobór mocy (Zestaw) Nm©tijsnj Min. / Nom. / Maks. kW B0EE & C0BH & C0KF B0EB & C0EI & C0KK Zlwj|fsnj Min. / Nom. / Maks. kW B0EE & C0BK & C0HE B0EB & C0GJ & D0CD Zv’h vsfsg~} Nm©tijsnj Nom. A F0J J0H Zlwj|fsnj Nom. A F0K K0C EER / COP kWh/kWh E0DB & E0JB E0HB & E0JB SEER / SCOP kWh/kWh H0C & F0B H0G & F0C Yfgm’Âirmi gmitpri Nm©tijsnj uw~ EG N kW E0F G Zlwj|fsnj uw~ CB N kW D0I F0C Upewe wi~srs{in ijiox}{rs´gm energetycznej Nm©tijsnj & Zlwj|fsnj - A++ / A+ A++ / A+ \sg~ri ~yÂ}gmi irivkmm Nm©tijsnj & Zlwj|fsnj kWh CIG & C BCG DHI & C FBB a}henrs´” swyw~erme l/h B0K D0H Zs~msq gm´rmirme eoywx}g~riks j. zew. Nm©tijsnj & Zlwj|fsnj Nom. Nom. dBA FI & GD FJ & GD Poziom mocy akustycznej j. zew. Nm©tijsnj Nom. Nom. dBA HG HE Zv~}¨’g~e vyv Nnjh rr "hfqj- ǫ H0EG "C&F- ǫ H0EG "C&F- Gaz rr "hfqj- ǫ I0GD "E&K- ǫ CD0J "C&D- Zakres pracy (temp. zewn.) Nm©tijsnj Min ~ Maks. N CG GB CG GB Zlwj|fsnj Min ~ Maks. N DB CK DB CK TONXY]^US aOaX×^\dXO _VBCPR.XFA _VBJPR.XDA Zasilanie Ø, V, Hz C0 DDB DFB0 GB C0 DDB DFB0 GB Pobór mocy (jedn.wewn.) b & í & Y W DC & CG & CE CFB & CDG & CBB Zv~it¨}{ ts{mixv~e b & í & Y m 3 /min CC0G & I0G & K CK0G & CG & CC Wymiary Korpus S x W x G mm IBB } CIB } FHB C CBB } CIB } JBB MmÂev rixxs Korpus pl CK DH0B Zs~msq gm´rmirme eoywx}g~riks Nm©tijsnj b & í & Y iM"L- EG & EB & DJ EK & EF & EC Poziom mocy akustycznej Nm©tijsnj Maks. iM"L- GG GH Zv~}¨’g~e vyv Skropliny µwjis/ j|/& µwjis/ |j|/ mm ǫ ED0B & DH0B ǫ ED0B & DH0B Przewody sterowania N x mm² F } C0G F } C0G TONXY]^US dOaX×^\dXO __KB._VA __LB._CA Zasilanie Ø, V, Hz C0 DDB DFB0 GB C0 DDB DFB0 GB Zabezpieczenie Min A CG DB Zv~i{sh} ~ewmpen’gi N x mm² E } D0G E } F0B Wymiary S x W x G mm JJB GFG DKK KJB } HGB } EEB MmÂev rixxs pl EE0E FF0G ]tvÂevoe Typ - [ti|osf wtyfh~osf [ti|osf wtyfh~osf M~}rrmo gl¨shrmg~} Typ - ]ED ]ED GWP - HJG HJG Tqtµ• kfgw~hsf "it i©zltµhn J0Gr- pl C0B C0D t-CO 2 eq. - B0HJG B0KC Otifypt|f nqtµ• "ut|~Ãjo J0Gr- l&r DB DB Wentylator [wju©~| ut|njywf Nom. m³/min DK C GB C Me¨os{mxe h¨yks´” svyvs{erme Min / Maks. m G & EB G & EB \¬Ârmge {}wsos´gm ojis/ |j|/ ojis/ j|/ Maks. m EB EB __KB._VA __LB._CA `|flf5 C/ ej |lqžiz sf sfx“ utqny~pž nsst|fhon snjpywj ifsj yjhmsnhsj rtl“ zqjh rnfsnj gj ut|nfitrnjsnf/ D/ OjŅsnhof |fwzsp| iqf strnsfqsjlt utgtwz rth~ |~ifostµ• gfifsf |l [Y PYCFGCC/ b~ifostµhn rnjwtsj | sfxyžuzo“h~hm |fwzspfhm5 Nm©tijsnj5 _jru/ |j|s/ DJ N yjwrtrjyw xzhm~ "OM- & CI N yjwrtrjyw rtpw~ "bM- _jru/ j|s/ EG N yjwrtrjyw xzhm~ "OM- & DF N yjwrtrjyw rtpw~ "bM- Zlwj|fsnj5 _jru/ |j|s/ DB N yjwrtrjyw xzhm~ "OM- & CG N yjwrtrjyw rtpw~ "bM- _jru/ j|s/ J N yjwrtrjyw xzhm~ "OM- & H N yjwrtrjyw rtpw~ "bM- ^yfsifwit|f i©zltµ• wzw~0 wÃsnhf |~xtptµhn rnži~ ojistxyp“ j|sžyws“ n ojistxyp“ |j|sžyws“ |~stxn Br/ E/ bfwytµhn utntr| l©tµstµhn x“ rnjwtsj | ptrtwj utrnfwz mf©fxz ltisnj j xyfsifwijr/ Oqfyjlt |fwytµhn yj fqjÓ ti |fwzsp| tythjsnf n rtl“ xnž wÃsn• | wjh~|nxytµhn F/ [wtizpy yjs f|njwf ņztwt|fsj lf~ hnjuqfwsnfsj "]ED-/ 172

RkJQdWJsaXNoZXIy MzY3NjM4