Katalog Fuji Electric 2021/2022, Katalog klimatyzatorów Fuji Electric 2021/2022 - Went-Klima

SYSTEMY KL IMATYZACJ I SPL I T I MULT I SPL I T Fuji Furukawa Engineering & Construction Co. Ltd. Katalog 2020/21 Japońska jakość klimatyzacji

Spis treści W S T Ę P Wybrane funkcje klimatyzatorów Referencje Zastosowania S P L I T R 3 2 Typoszeregi Split Jednostki ścienne Jednostki kasetonowe Jednostki kanałowe S P L I T R 4 1 A Typoszeregi Split Jednostki ścienne Jednostki przypodłogowe i przysufitowe Jednostki kanałowe M U L T I S P L I T R 3 2 Typoszeregi MultiSplit 2 Jednostki zewnętrzne Jednostki wewnętrzne Typoszeregi MultiSplit Symultaniczny Jednostki wewnętrzne Jednostki zewnętrzne M U L T I S P L I T R 4 1 0 Typoszeregi MultiSplit 2-8 Jednostki zewnętrzne Jednostki wewnętrzne Typoszeregi MultiSplit Symultaniczny Jednostki wewnętrzne Jednostki zewnętrzne Tabele kombinacji R32 i R410A A K C E S O R I A Tabele doboru Funkcje Sterowanie Komunikacja Czujniki i moduły przyłączeniowe Zestawy przyłączeniowe Montaż 3 9 17 19 21 23 29 49 57 69 71 77 79 83 89 91 93 95 99 101 104 105 109 111 115 121 123 125 127 151 155 159 162 171 183 185 187

Tworzenie i rozwijanie produktu 1 2 3 4 5 Optymalizacja procesu produkcji ECO produkcja Użytkowanie Recycling

W tworzeniu komfortowej i ekologicznej ECO przyszłości Fuji Furukawa Engineering & Construction spełnia wymagania nowych przepisów UE F-Gazowych nr 517/2014 przyjęte w 2014, które obowiązują od 1 stycznia 2015. Aktywnie realizuje scenariusz ochrony energetycznej dla pokoleń (FES). Fuji Furukawa Engineering & Construction wdraża czynnik R32 w całym asortymencie. Z początkiem roku 2025 zostanie zabronione stosowanie czynników chłodniczych F-Gazowych (GWP 750) o ładunku większym niż 4 kg w urządzeniach typu Split. Fuji Furukawa Engineering & Construction stale podejmuje działania mające wpływ na środowisko poprzez wprowadzanie nowoczesnych materiałów produkcji, technologii, oraz redukując ilość odpadów. Nowy czynnik chłodniczy R32 mniejszy wpływ na środowisko - 67% 2088 czynnik R410A 675 czynnik R32

Klimatyzatory Fuji Electric są instalowane i rozpoznawalne na całym świecie. Cenione za wysoką jakość oraz estetyczny wygląd oferowanych produktów poświadczoną nagrodami, jakie marka wielokrotnie otrzymała od niezależnych instytucji w różnych kategoriach. Nagrodzone jednostki ścienne Design KETA Klimatyzator został zaprojektowany w nowoczesnym stylu, który idealnie wpasuje się w wiele aranżacji. Nowa, trójwymiarowa budowa sprawia, że jednostka przykuwa uwagę i jest doskonałym dodatkiem do wnętrz. Jednostka posiada ozdobny, wysokojakościowy panel o powierzchni delikatnie odbijającej światło, urządzenie jest dostępne w 2 wersjach kolorystycznych, białej i grafitowej. Lekka, elegancka konstrukcja Zaokrąglone powierzchnie tworzą lekką, elegancką konstrukcję, dającą efekt trójwymiarowości. KRTA KGTB DES I GN WSTĘP

Komfort Klimatyzator kasetonowy o obwodowym przepływie powietrza rozprowadza powietrze z każdej strony oraz z narożników – pomaga to w osiągnięciu i utrzymaniu jednolitej temperatury w pomieszczeniu. Klimatyzator kasetonowy KRLB o obwodowym przepływie powietrza. Nawiew z każdej strony i narożników – Klimatyzator kasetonowy o obwodowym przepływie powietrza. Dostępny na czynnik chłodniczy R32 i R410A. Mniej jest więcej Indywidualna kontrola łopatkami przepływu powietrza pozwala na dostosowanie nawiewu przez użytkowników oraz ograniczyć bezpośredni nawiew. Czujnik obecności pozwala na oszczędność energii – klimatyzator przerywa pracę kiedy w pomieszczeniu nie ma użytkowników (opcja). PRZESTRZEŃ HAŁAS CZYNNIK CHŁODNICZY Komfortowa klimatyzacja bez bezpośredniego nawiewu KOMFORT WSTĘP

7 Zaawansowane zaplecze badawcze Pomieszczenia do badania objętości powietrza Test pozwala na pomiary objętości powietrza w urządzeniach SPLIT, MULTISPLIT i VRF. Kalorymetr Badanie pozwala ustalić dokładną wydajność chłodniczą i grzewczą po przez pomiar temperatury na wlocie i wylocie powietrza, pomiar wilgotności oraz pomiar objętości powietrza. Komora akustyczna Test umożliwia dokładny pomiar hałasu, który jest generowany przez pracujący klimatyzator. Pomieszczenie zmiennej temperatury Test wydajności chłodniczej i grzewczej w zróżnicowanej temperaturze otoczenia oraz wilgotności powietrza. Przykładowe pomieszczenie Pomiary wydajnościowe klimatyzatorów w pomieszczeniu odzwierciedlającym warunki panujące w mieszkaniach i domach. Test symulowanym opadem deszczu Test bezpieczeństwa komponentów elektrycznych jednostek zewnętrznych przy użyciu symulowanymi opadami deszczu. Testy wydajnościowe Testy niezawodności Transport i obsługa Laboratoria testowe Test ściśliwości Test wytrzymałości na drgania Wieża testowa 60 m Wieża służąca do badań cyrkulacji oleju w sprężarkach celem niezawodności urządzeń CENTRUM BADAWCZO- ROZWOJOWE WSTĘP Centrum badawczo- -rozwojowe

8 Każdy z zagranicznych ośrodków zajmujących się produkcją (5 firm) indywidualnie nabył certyfikat jakości ISO 9001 i ISO 14001. W 2012, zagraniczne biura handlowe (11 firm) nabyły certyfikat ISO 14001. Zaplecze badawcze Odbiór inspekcji Pozyskiwanie i zakup części wymaga sprawozdania z badań od producenta. na podstawie regulacji europejskich przeprowadzana jest również kontrola we własnym dziale badań specjalnych. Całkowita kontrola przeprowadzana jest na głównych komponentach w celu wykluczenia wadliwych części. Kontrola jakości Surowa kontrola jakości na wszystkich etapach produkcyjnych pozwala uzyskać produkty najwyższej jakości. Wszystkie fabryki Fuji Electric uzyskały certyfikat ISO 9001 i udoskonaliły system kontroli jakości odpowiadającym światowym standardom. Wysoka jakość produktu Kontrola odporności ciśnieniowej + pierwotnego wycieku Części i materiały Montaż Pakowanie Wysyłka Odbiór inspekcji Inspekcja jakości produktu Inspekcja gotowego produktu Kontrola wyważenia Kontrola wizualna + specyfikacji komponentów Inspekcja montażu komponentów Wtórna kontrola szczelności Kontrola rezystancji izolacji Kontrola kontrola odporności na wibracje i zalanie wodą Kontrola w trybie grzania Kontrola gotowego produktu ISO 9001 ISO 14001 Biuro handlowe (1) Biuro handlowe (1) Biuro handlowe (2) • Siedziba • Biura handlowe (3) • Ośrodki produkcyjne (2) • Ośrodki produkcyjne (5) Biuro handlowe (3) Biuro handlowe (1) Ameryka północna Ameryka południowa Oceania Japonia Azja Europa Środkowy Wschód Nabycie ISO 9001 i ISO 14001 Każdy z zagranicznych ośrodków zajmujących się produkcją (5 firm) indywidualnie nabył certyfikat jakości ISO 9001 i ISO 14001. W 2012, zagrani czne b i u r a hand l owe (11 firm) nabyły certyfikat ISO 14001. Wszystkie fabryki Fuji Electric uzyskały certyfikat ISO 9001 i udoskonal i ły system kontroli jakości odpowiadają ym światowym stand rdom. Odbiór inspekcji Pozysk iwan i e i zakup częśc i wymaga sprawozdania z badań od producenta . Na podstawi e regu l ac j i eu rope j sk i ch przeprowadzana jest również kontrola we własnym dziale badań specjalnych.Całkowita kontrola przeprowadzana jest na głównych komponentach w celu wykluczenia wadliwych części. Kontrola jakości Surowa kontrola jakości na wszystkich etapach produkcyjnych pozwala uzyskać produkty najwyższej jakości. Wysoka jakość produktu ZAPLECZE BADAWCZE ISO 9001 ISO 14001 Biuro handlowe (1) Biuro handlowe (1) Biuro handlowe (2) • Siedziba • Biura handlowe (3) • Ośrodki produkcyjne (2) • Ośrodki produkcyjne (5) Biuro handlowe (3) Biuro handlowe (1) Ameryka północna Ameryka południowa Oceania Ja onia Azja Europa Środkowy Wschód Nabycie ISO 9001 i ISO 14001 Każdy z zagranicznych ośrodków zajmujących się produkcją (5 firm) indywidualnie nabył certyfikat jakości ISO 9001 i ISO 14001. W 2012, zagrani czne b i u r a hand l owe (11 firm) nabyły certyfikat ISO 14001. Wszystkie fabryki Fuji Electric uzyskały certyfikat ISO 9001 i udoskonal i ły system kontroli jakości odpowiadającym światowym standardom. Odbiór inspekcji Pozysk iwan i e i zakup częśc i wymaga sprawozdania z badań od producenta . Na podstawi e regu l ac j i eu rope j sk i ch przeprowadzana jest rów i ż kontrola we własnym dziale bad ń specjalnych.Całkowita kontrola przeprowadzana jest na głównych komponentach w celu wyklucze i wadliwych części. Kontrola jakości Surowa kontrola jakości na wszystkich etapach produkcyjnych pozwala uzyskać produkty najwyższej jakości. Wysoka jakość produktu 011 ZAPLECZE BADAWCZE ISO 9001 ISO 14001 Biuro handlowe (1) Biuro handlowe (1) Biuro handlowe (2) • Siedziba • Biura handlowe (3) • Ośrodki produkcyjne (2) • Ośrodki produkcyjne (5) Biuro handlowe (3) Biuro handlowe (1) Ameryka północna Ameryka południowa Oceania Jap nia Azja Europa Środkowy Wschód Nabycie ISO 9001 i ISO 14001 Każdy z zagranicznych ośrodków zajmujących się produkcją (5 firm) indywidualnie nabył certyfikat jakości ISO 9001 i ISO 14001. W 2012, zagrani czne b i u r a hand l owe (11 firm) nabyły certyfikat ISO 14001. Wszystkie fabryki Fuji Electric uzyskały certyfikat ISO 9001 i udoskonal i ły system kontroli jakości odpowiadającym światowym standardom. Odbiór inspekcji Pozysk iwan i e i zakup częśc i wymaga sprawozdania z badań od producenta . Na podstawi e regu l ac j i eu rope j sk i ch przeprowadzana jest również kontrola we własnym dziale badań specjalnych.Całkowita kontrola przeprowadzana jest na głównych komponentach w celu wykluczenia wadliwych części. Kontrola jakości Surowa kontrola jakości na wszystkich etapach produkcyjnych pozwala uzyskać produkty najwyższej jakości. Wysoka jakość produktu ZAPLECZE BADAWCZE ISO 9001 ISO 14001 Biuro handlowe (1) Biuro handlowe (1) Biuro handlowe (2) • Siedziba • Biura handlowe (3) • Ośrodki produkcyjne (2) • Ośrodki produkcyjne (5) Biuro handlowe (3) Biuro handlowe (1) Ameryka północna Ameryka południowa Oceania Japonia Azja Europa Środko y Wschód Nabycie ISO 9001 i ISO 14001 Każdy z zagranicznych ośrodków zajmujących się produkcją (5 firm) indywidualnie nabył certyfik t jakości ISO 9001 i ISO 14001. W 2012, zagrani czne b i u r a hand l owe (11 firm) nabyły certyfikat ISO 14001. Wszystkie fabryki Fuji Electric uzyskały certyfikat ISO 9001 i u oskonal i ły system ko troli jakości odpowiadającym światowym standardom. Odbiór inspekcji Pozysk iwan i e i zakup częś i wymaga sprawozdania z badań od producenta . Na podstawi e regu l ac j i eu rope j sk i ch przeprow dzana jest również kontrola we wła nym dzial badań specjalnych.Całkowita k ntrola przeprowadzana jest na głównych ko ponentach w celu wykluczenia wadliwych części. Kontrola jakości Surowa kontrola jakości na wszystkich etapach produkcyjnych pozwala uzyskać produkty najwyższej jakości. Wysoka jakość produktu 011 ZAPLECZE BADAWCZE I 0 1 I iuro h ndlowe (1) Biuro h ndlowe (1) iuro handlowe ( ) • Siedziba • iura handlowe (3) • śro ki produkcyjne ( ) • Ośrodki produkcyjne ( ) Biuro handlowe (3) Biuro andlowe (1) r ka ółn c a er ka ołu iowa ceania Ja ia Azja Europa rodko schó a ISO 9001 żdy z zagranicznych ośrodków zaj j si r ją (5 fir ) i y idualnie nabył cert k t j i I 0 i I 1 0 . W 0 , agrani c e b i u r a h d l w ( firm) na ł certyf kat I O 140 . W z s ie fabryki Fuji Electric uzyskały certy ik t ISO 90 i d ko al i ł t kontroli jako ci odpo iadaj cym światowym sta d rd m. d ió ins e ji s iwan i e i zakup częśc i wymaga sprawozdania z badań od producenta . N tawi e r l ac j i e ro e j i ch pr pr w d an jest równi kontr la e ł n d ial b d pecj lny .C ł it o tr l rzepro adzana jest a ł ny omp ne ta w c lu y lu i dli ych części. K t l ja i rowa k tr l j i t i etapach produkcyj y o l pr ukt j ż j jakości. sok t 01 ISO 9001 ISO 14001 Biuro handlowe (1) Biuro handlowe (1) Biuro han lowe (2) • Siedziba • Biura handlowe (3) • Ośrodki produkcyjne (2) • Ośrodki produkcyjne (5) Biuro handlowe (3) Biuro handlowe (1) Ameryka północna Ameryka południowa Oceania Japonia Azja Europa Środkowy Wschód Nabycie ISO 9001 i ISO 14001 Każdy z zagranicznych ośrodków zajmujących się produkcją (5 firm) indywidualnie nabył certyfikat jakości ISO 9001 i ISO 14001. W 2012, zagrani czne b i u r a hand l owe (11 firm) nabyły certyfikat ISO 14001. Wszystkie fabryki Fuji Electric uzyskały certyfikat ISO 9001 i udoskonal i ły system kontr li jakości odpowiadającym światowym standardom. Odbiór inspekcji Pozysk iwa i e zakup częśc i wymaga spraw zdania z b dań od producenta . Na p dstawi e regu l ac j i eu rope j sk i ch przeprowadzana jest również kontrola we własnym dziale badań specjalnych.Całkowita kontrola przeprowadzana jest na głównych komponentach w celu wykluczenia wadliwych części. K t ola jakości Surowa kontrola jakości na wszystkich etapach rodukcyjnych pozwala uzyskać rodukty najwyższej jakości. Wysoka jakość produktu 011 ZAPLECZE BADAWCZE ISO 9001 ISO 14001 Biuro handlowe (1) Biuro handlowe (1) Biuro handlowe (2) • Siedziba • Biura handlowe (3) • Ośrodki produkcyjne (2) • Ośrodki produkcyjne (5) Biuro handlowe (3) Biuro handlowe (1) Ameryka północna Ameryka południowa Oceania Japonia Azja Europa Środkowy Wschód Nabycie ISO 9001 i ISO 14001 Każdy z zagranicznych ośrodków zajmujących się produkcją (5 firm) indywidualnie n był certyfikat jakości ISO 9001 i ISO 14001. W 2012, zagrani czne b i u r a hand l owe (11 firm) nabyły certyfikat ISO 14001. szy tki fabryki Fuji Electric uzysk ły certyf kat ISO 9001 i udoskonal i ły system kontroli jakości odpowiadającym światowym stand rdom. Odbiór nspekcji Pozysk iwan i e zakup częśc wymaga sprawozdani z b dań od producenta . Na podstawi e r gu l c j i eu rope j sk i ch przeprowadzana jest również kontrola e własny dziale badań specjalnych.Całkowita kontrola przeprowadzana jest na głównych komponentach w celu wykluczenia wadliwych części. K la jakości Surowa kontrola jakości na wszystkich etapach produkcyjnych pozwala uzyskać produkty ajwyższej jakości. Wysoka jakość produktu 011 ZAPLECZE BADAWCZE ISO 9001 ISO 14001 Biuro handlowe (1) Biuro handlowe (1) Biuro handlowe (2) • Siedziba • Biura handlowe (3) • Ośrodki produkcyjne (2) • Ośrodki produkcyjne (5) Biuro handlowe (3) Biuro handlowe (1) Ameryka północ a Ameryka południowa Oceania Japonia Azja Europa Środkowy Wschód Nabycie ISO 9001 i ISO 14001 Każdy z zagranicznych ośrodków zajmujących się produkcją (5 firm) indywidualnie nabył certyfikat jakości ISO 9001 i ISO 1400 . W 2012, zagrani czne b i u r a hand l owe (11 firm) nabyły certyfikat ISO 14001. Wszystkie fabryki Fuji Electric uzyskały certyfikat ISO 9001 i udoskonal i ły system kontroli jakości odpowiadającym świato ym standardom. Odbiór inspekcji Pozysk iwan i e i zakup częśc i wymaga sprawozdania z badań od producenta . Na podstawi e regu l ac j i eu rope j sk i ch przeprowadzana jest również kontrola we własnym dziale badań specjalnych.Całkowita kontrola przeprowadzana jest na głównych komponentach w celu wykluczenia wadliwych części. Kontrola jakości Surowa kontrola jakości na wszystkich etapach produkcyjnych pozwala uzyskać produkty najwyższej jakości. ysoka jakość produktu ZAPLECZE BADAWCZE ISO 9001 ISO 14001 Biuro handlowe (1) Biuro handlowe (1) Biuro handlowe (2) • Siedziba • Biura handlowe (3) • Ośrodki produkcyjne (2) • Ośrodki produkcyjne (5) Biuro handlowe (3) Biuro handlowe (1) Ameryka północna Ameryka południowa Oceania Japonia Azja Europa Środkowy Wschód Nabycie ISO 9001 i ISO 14001 Każdy z zagr nicznych ośrodków zajmujących się produkcją (5 firm) indywidualnie nabył certyfikat jakości ISO 9001 i ISO 14001. W 2012, zagrani czne b i u r a hand l owe (11 firm) nabyły certyfikat ISO 14001. Wszystkie fabryki Fuji Electric uzyskały certyfikat ISO 9001 i udoskonal i ły system k ntroli jakości dpowiadającym światowym standardom. Odbiór inspekcji Pozysk iwan i e i zakup częśc i ymag spra ozd nia z b dań od producenta . Na podsta i e regu l ac j i eu rope j sk i ch przepro adzana jest również kontrola we własnym dziale badań specjalnych.Całkowita ko trola przeprowadzana jest na głównych komponentach w celu wykluczenia wadliwych części. Kontrola jakości Surowa kontr la jakości na wszystkich etapach produkcyjnych pozwala uzyskać produkty najwyższej jakości. Wysoka jakość produktu ZAPLECZE BADAWCZE Kontrola dźwięków ISO 9001 ISO 14 0 Biuro handlowe (1) Biuro h ndlowe (1) Biuro handlowe (2) • Siedziba • Biura handlowe (3) • Ośrodki produkcyjne (2) • Ośrodki produkcyjne (5) Biuro handlowe (3) Biuro handlowe (1) Ameryka północna Ameryka południowa Oceania Japonia Azja Europa Środkowy Wschód Nabycie ISO 9001 i ISO 14001 Każdy z zagranicznych ośrodków zajmujących się produkcją (5 firm) indywidua nie nabył certyfikat jakości ISO 900 i ISO 14001. W 2012, z grani czne b i u r a hand l owe (11 firm) nabyły certyfikat ISO 14001. Wszystkie f bryki Fuji Electric uzyskały certyfikat ISO 9001 i udoskonal i ły system kon roli jakości dpowiadającym światowym stand rdom. Odbiór nspekcji Pozysk iwan i e i zaku zęś i wymag sprawozdania z badań od produc nta . Na pods awi e r gu l ac j i eu rope j sk i przeprowadzana jest rów ież ko trola we własnym dziale b dań specjalnych.Całk wita kontrola przeprowadzana jest na głównych komponentach w celu wykluczenia wadliwych części. Kontrola jakości Surowa kontrola jakości na wszystkich etapach pr dukcyjnych pozwala uz kać produkty najwyższej jakości. Wysoka jakość produktu 011 ZAPLECZE BADAWCZE Nabycie ISO 9001 i ISO 14001 ZAPLECZE BADAWCZE WSTĘP ISO 9001 ISO 14001 Eur pa Biuro handl (3) Oceania Biuro handlowe (2) Środkowy Wschód Biuro dlowe (1) Azja Biuro handlowe (3) Ośrodki produkcyjne (5) Japonia S edziba Ośrodki produkcyjne (2) Ameryka Północna Biuro handlowe (1) Ameryka Południowa Biuro handlowe (1)

Wygodne sterowanie WYGODNE STEROWAN I E WSTĘP

10 Jeśli zapomnisz wyłączyć klimatyzator – nie ma problemu! Aplikacja FGlair umożliwia sterowanie klimatyzatorami z każdego miejsca za pomocą urządzeń przenośnych. Fuji Electric umożliwia zdalne sterowanie klimatyzatorem przy użyciu wszelakiego rodzaju urządzeń przenośnych, takich jak smartfony, tablety, czy laptopy, połączonych z internetem. Nieustannie pracujemy z naszymi partnerami nad dostarczaniem nowoczesnych rozwiązań z zakresu funkcji i obsługi naszych klimatyzatorów. Przyjazna obsługa Przyjazny i prosty w obsłudze interfejs aplikacji pozwala na łatwy dostęp do sterowania i funkcji klimatyzatora. Korzystając z naszej sieci i aplikacji FGlair możesz kontrolować chłodzenie i ogrzewanie Twojego domu o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Interfejs sieci bezprzewodowej Sieć LAN pozwala na sterowanie klimatyzatorem przebywając poza domem przy użyciu telefonu lub tabletu. + Pobierz bezpłatną aplikację Wygoda Sterowanie Wi-Fi i Internet + + Inne mieszkanie/dom Kontrola pracy Nastawa minimalnej temperatury w trybie grzania Zmiana nastawy temperatury Kontrola pracy Zakończenie pracy Rozpoczęcie pracy + STEROWAN I E WI - F I I I NTERNET WSTĘP

ECO-Oszczędności Inteligentna automatyka ECO-OSZCZĘDNOŚC I WSTĘP

12 Oszczędność energii Inteligentna praca urządzeń Automatyczny powrót temperatury Po włączeniu temperatura, po określonym czasie, powróci do poprzedniego ustawienia. Czas można regulować w zakresie od 10 do 120 min. OSZCZĘDNOŚCI Czujnik obecności Czujni k wykrywa obecność osób w pomieszczeniu i zmniejsza wydajność pracy urządzenia, gdy w pomieszczeniu nikt nie przebywa. Praca w trybie e Funkc j a ta pow temperatury w tr grzania, zapewn jednostki. Tryb ek i pobór mocy. Ograniczenie nastawy temperatury pomieszczenia Nastawa maksymalnej i minimalnej temperatury może zostać ograniczona, dzięki czemu uzyskuje się oszczędność energ i i pr zy j ednoczesnym zachowan i u komfor tu w klimatyzowanym pomieszczeniu. Automatyczny powrót temperatury Po włączeniu temperatura, po określonym czasie, powróci do poprzedniego ustawienia. Czas można regulować w zakresie od 10 do 120 min. +2°C *Max. 30°C Chłodzenie /Osuszanie Grzanie -4°C *Max. 16°C Oszczędność pracy Ustawiona temperatura Ustawiona temperatura Oszczędność ! AUTO RESTART Normalna praca Normalna praca OCENA (ponad 20 min.) Temperatura Normalny zakres temperatury Ustalona granica temperatury 30 °C 10 Ustawienie temperatury Ustawienie temperatury Chłodzenie 24°C 22°C Zmiana ustawionej temperatury Automatyczny powrót Zmiana ustawionej temperatury Automatyczny powrót Czas Zakres ustawionej temperatury od 10 do 120 minut Grzanie 25°C 23°C 11:40 13:40 Czas Zakres ustawionej temperatury od 10 do 120 minut Automatyczne w W standardowym się automatycznie działania trybu Aut się po określonym ustawić pomiędzy 3 Standardowy cza ON 8 Inteligentna praca urządzeń OSZCZĘDNO Czujnik obecności Czujnik wykrywa obecność osób w pomieszczeniu i zmniejsza wydajność pracy urządzenia, gdy w pomieszczeniu nikt nie przebywa. 021 Czujnik obecności Czujni k wykrywa obecność osób w pomieszczeniu i zmniejsza wydaj ość pracy urządze ia, gdy w pomieszczeniu nikt nie przebywa. Praca w trybie ekonomicznym Funkc j a ta powodu j e n i eznaczny wzrost nastawy temperatury w trybie chłodzenia i jej spadek w trybie grzania, zapewniając ekonomiczne sterowanie pracą jednostki. Tryb ekonomiczny optymalizuje temperaturę i pobór mocy. Ograniczenie nastawy temperatury pomieszczenia Nastawa maksymalnej i minimalnej temperatury może zostać ograniczona, dzięki czemu uzyskuje się oszczędność energ i i pr zy j ednoczesnym zachowan i u komfor tu w klimatyzowanym pomieszczeniu. Automatyczny powrót temperatury Po włączeniu temperatura, po określonym czasie, powróci do poprzedniego ustawienia. Czas można regulować w zakresie od 10 do 120 min. +2°C *Max. 30°C Chłodzenie /Osuszanie Grzanie -4°C *Max. 16°C Oszczędność pracy Ustawiona temperatura Ustawiona temperatura Oszczędność ! AUTO RESTART Normalna praca Normalna praca OCENA (ponad 20 min.) Czas Praca w trybie ekonomicznym Normalna praca Temperatura Normalny zakres temperatury Ustalona granica temperatury 30 °C 10 Ustawienie temperatury Ustawienie temperatury Chłodzenie 24°C 22°C Zmiana ustawionej temperatury Automatyczny powrót Zmiana ustawionej temperatury Automatyczny powrót Czas Zakres ustawionej temperatury od 10 do 120 minut Grzanie 25°C 23°C 11:40 13:40 Czas Zakres ustawionej temperatury od 10 do 120 minut Automatyczne wyłączanie W standardowym czasie jednostka wewnętrzna wyłącza się automatycznie o zaprogramowanej godzinie. W czasie działania trybu Auto Off jednostka automatycznie wyłącza się po określonym czasie od włączenia. Czas ten można ustawić pomiędzy 30 a 240 minut. Standardowy czas ON 8 17 24 W odstępie czasu OFF ON Auto OFF Ustawienie odstępu czasu od 17:00 do 24:00 1 godz. 1 godz. ON Auto OFF Inteligentna praca urządzeń OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII ZCZĘDNOŚCI 021 Czujnik obecności Czujni k wykrywa obecn ść osób w pomieszczeniu i zmniejsza wydajność pracy urządzenia, gdy w pomieszczeniu nikt nie przebywa. Praca w trybie ekonomicznym Funkc j a ta powodu j e n i eznaczny wzrost nastawy temperatury w trybie chłodzenia i jej spadek w trybie grzania, zapewniając ekonomiczne sterowanie pracą jednostki. Tryb ekonomiczny optymalizuje temperaturę i pobór mocy. Ograniczenie nastawy t mperatury pomieszczenia Nastawa maksymalnej i minimalnej temperatury może zostać ograniczona, dzięki czemu uzyskuje się oszczędność energ i i pr zy j ednoczesnym zachowan i u komfor tu w klimatyzowanym pomieszczeniu. Automatyczny powrót temperatury Po włączeniu temperatura, po określonym czasie, powróci do poprzedniego ustawienia. Czas można regulować w zakresie od 10 do 120 min. +2°C *Max. 30°C Chłodzenie /Osuszanie Grzanie -4°C *Max. 16°C Oszczędność pracy Ustawiona temperatura Ustawiona temperatura Oszczędność ! AUTO RESTART Normalna praca Normalna praca OCENA (ponad 20 min.) Czas Praca w trybie konomicznym Normalna praca Temperatura Normalny zakres temperatury Ustalona granica temperatury 30 °C 10 Ustawienie temperatury Ustawienie temperatury Chłodzenie 24°C 22°C Zmiana ustawionej temperatury Automatyczny powrót Zmiana ustawionej temperatury Automatyczny powrót Czas Zakres ustawionej temperatury od 10 do 120 minut Grzanie 25°C 23°C 11:40 13:40 Czas Zakres ustawionej temperatury od 10 do 120 minut Automatyczne wyłączanie W standardowym czasie jednostka wewnętrzna wyłącza się automatycznie o zaprogramowanej godzinie. W czasie działania trybu Auto Off jednostka automatycznie wyłącza się po określonym czasie od włączenia. Czas ten można ustawić pomiędzy 30 a 240 minut. Standardowy czas ON 8 17 24 W odstępie czasu OFF ON Auto OFF Ustawienie odstępu czasu od 17:00 do 24:00 1 godz. 1 godz. ON Auto OFF Inteligentna praca urządzeń OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII Praca w trybie ekonomicznym Funkcja ta powoduje nieznaczny wzrost nastawy temperatury w trybie chłodzenia i jej spadek w trybie grzania, zapewniając ekonomiczne sterowanie pracą jednostki. Tryb ekonomiczny optymalizuje temperaturę i pobór mocy. Ograniczenie nastawy temperatury pomieszczenia Nastawa maksymalnej i minimalnej temperatury może zostać ograniczona, dzięki czemu uzyskuje się oszczędność energii przy jednoczesnym zachowaniu komfortu w klimatyzo anym p mieszczeniu. Autom tycz e wyłączani W standardowym czasie jednostka wewnętrzna wyłącza się autom tycznie o zaprogra owanej godzinie. W czasie działania trybu Auto Off jednostka automatycznie wyłącza się po określonym czasie od włączenia. Czas ten można ustawić pomiędzy 30 a 240 minut. 021 Czujnik obecności Czujni k wykrywa obecność osób w pomieszczeniu i zmniejsza wydajność pracy urządzenia, gdy w pomieszczeniu nikt nie przebywa. Praca w trybie ekonomicznym Funkc j a ta powodu j e n i eznaczny wzrost nastawy temperatury w trybie chłodzenia i jej spadek w trybie grzania, zapewniając ekonomiczne sterowanie pracą jednostki. Tryb ekonomiczny optymalizuje temperaturę i pobór mocy. Ograniczenie nastawy temperatury pomieszczenia Nastawa maksymalnej i minimalnej temperatury może zostać ograniczona, dzięki czemu uzyskuje się oszczędność energ i i pr zy j ednoczesnym zachowan i u komfor tu w klimatyzowanym pomieszczeniu. Automatyczny powrót temperatury Po włączeniu temperatura, po określonym czasie, powróci do poprzedniego ustawienia. Czas można regulować w zakresie od 10 do 120 min. +2°C *Max. 30°C Chłodzenie /Osuszanie Grzanie -4°C *Max. 16°C Oszczędność pracy Ustawiona temperatura Ustawiona temperatura Oszczędność ! AUTO RESTART Normalna praca Normalna praca OCENA (ponad 20 min.) Czas Praca w trybie ekonomicznym Normalna praca Temperatura Normalny zakres temperatury Ustalona granica temperatury 30 °C 10 Ustawienie temperatury Ustawienie temperatury Chłodzenie 24°C 22°C Zmiana ustawionej temperatury Automatyczny powrót Zmiana ustawionej temperatury Automatyczny powrót Czas Zakres ustawionej temperatury od 10 do 120 minut Grzanie 25°C 23°C 11:40 13:40 Czas Zakres ustawionej temperatury od 10 do 120 minut Automatyczne wyłączanie W standardowym czasie jednostka wewn trzna wyłącza się automatycznie o zaprogramowanej godzinie. W czasie działania trybu Auto Off jednostka automatycznie wyłącza się po określonym czasie od włączenia. Czas ten można ustawić pomiędzy 30 a 240 minut. Standardowy czas ON 8 17 24 W odstępie czasu OFF ON Auto OFF Ustawienie odstępu czasu od 17:00 do 24:00 1 godz. 1 godz. ON Auto OFF Inteligentna praca urządzeń OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII NOŚCI 021 Czujnik obecności Czujni k wykrywa obecność osób w pomieszczeniu i zmniejsza wydajność pracy urządzenia, gdy w pomieszczeniu nikt nie przebywa. Praca w trybie konomicznym Funkc j a ta powodu j e n i eznaczny wzrost nastawy temperatury w trybie chłodzenia i jej spadek w trybie grzania, zapewniając ekonomiczne sterowanie pracą jednostki. Tryb ekonomiczny optymalizuje temperaturę i pobór mocy. Ogr niczenie nast wy te peratury pomieszczenia Nastawa maksymalnej i minimalnej temperatury może zostać ograniczona, dzięki czemu uzyskuje się oszczędność energ i i pr zy j ednoczesnym zachowan i u komfor tu w klimatyzowanym pomieszczeniu. Automatyczny powrót temperatury Po włączeniu temperatura, po określonym czasie, powróci do poprzedniego ustawienia. Czas można regulować w zakresie od 10 do 120 min. +2°C *Max. 30°C Chłodzenie /Osuszanie Grzanie -4°C *Max. 16°C Oszczędność pracy Ustawiona temperatura Ustawiona temperatura Oszczędność ! AUTO RESTART Normalna praca Normalna praca OCENA (ponad 20 min.) Czas Praca w trybie ekonomicznym Normalna aca Temperatura Normalny zakres temperatury Ustalona granica temperatury 30 °C 10 Ustawienie temperatury Ustawienie temperatury Chłodzenie 24°C 22°C Zmiana ustawionej temperatury Automatyczny powrót Zmiana ustawionej temperatury Automatyczny powrót Czas Zakres ustawionej temperatury od 10 do 120 minut Grzanie 25°C 23°C 11:40 13:40 Czas Zakres ustawionej temperatury od 10 do 120 minut Automatyc ne wyłą zanie W standardowym czasie jednostka wewnętrzna wyłącza się automatycznie o zaprogramowanej godzinie. W czasie działania trybu Auto Off jednostka automatycznie wyłącza się po określonym asie od włączenia. Cz s ten można ustawić pomiędzy 30 a 240 minut. Standardowy czas ON 8 17 24 W odstępie czasu OFF ON Auto OFF Ustawienie odstępu czasu od 17:00 do 24:00 1 godz. 1 godz. ON Auto OFF Inteligentna praca urządzeń OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII OSZCZĘDNOŚĆ ENERG I I WSTĘP

Komfort KOMFORT WSTĘP

14 023 Sterowanie ciszą i komfortem Kierowanie przepływu powietrza Precyzy j ne sterowan i e st rumi en i em powi et r za oraz zwiększona skuteczność nawiewu powodują powiększenie odczucia komfortu w pomieszczeniu. Tryb cichej pracy Użytkownicy mogą wybrać tryb wyciszenia jednostki zewnętrznej za pomocą pilota bezprzewodowego. Czas działania można ustawić za pomocą programatora. Funkcja automatycznego przełączania Po włączeniu funkcji, tryby chłodzenia i grzania są automatycznnie przełączane stosownie do ustawionych temperatur granicznych. Tryb pełnej mocy Praca przy maksyma lnym przepływie powiet rza i maksymalnej prędkości pracy sprężarki, pozwala szybko osiągnąć żądaną temperaturę. Funkcja 10oC Heat Funkcja „10oC Heat” pozwala uniknąć wychłodzenia pomieszczenia podczas nieobecności użytkowników. 10oC Heat utrzymuje niezbędną minimalną temperaturę. Komfortowy nawiew Pionowy przepływ powietrza (24/30) 33 32 31 30 29 (˚C) Vertical airflow Poziomy przepływ powietrza (24/30) (˚C) 15 16 17 18 Horizontal airflow Ustawiona temperatura Tryb standardowy Czas Temperatura Wydajny tryb pracy Ustawiona temperatura Tryb standardowy Czas Temperatura Wydajny tryb pracy Ustawiona temperatura Tryb standardowy Czas Temperatura Wydajny tryb pracy 10°C 20°C 10°C HEAT przycisk "ON" (włączenia) praca jednostki wewnętrznej START Obciążenie klimatyzatora Wydajność Poziom dźwięku Czas 100% 0 0 Grzanie Tryb cichej pracy Tryb chłodzenia Tryb grzania Praca wentylatora podczas chłodzenia Praca wentylatora podczas grzania Nastawa Temperatury 0.5°C -0.5°C 2°C -2°C Czas KOMFORT 023 Sterowanie ciszą i komfortem Kierowanie prze ły u powietrza Precyzy j ne sterowan i e st rumi en i em powi et r za oraz zwiększona skuteczność nawiewu pow dują powiększenie odczucia komfortu w pomieszczeniu. Tr cichej pracy Użytkownicy mogą wybrać tryb wyciszenia jednostki zewnętrznej za pomocą pilota bezprzewodowego. Czas działania można ustawić za pomocą programatora. Funkcja automatycznego przełączania Po włączeniu funkcji, tryby chłodzenia i grzania są automatycznnie przełączane stosownie do ustawionych temperatur granicznych. Tryb ełnej mocy Praca przy maksym ln m przepływie powiet rza i maksymalnej prędkości pracy sprężarki, pozwala szybko osiągnąć żądaną temperaturę. Funkcja 10oC Heat Funkcja „10oC Heat” pozwala uniknąć wychłodzenia pomieszczenia podczas nieobecności użytkowników. 10oC Heat utrzymuje niezbędną minimalną temperaturę. Komfortowy nawiew Pionowy przepływ powietrza (24/30) 33 32 31 30 29 (˚C) Vertical airflow Poziomy przepływ powietrza (24/30) (˚C) 15 16 17 18 Horizontal airflow Ustawiona temperatura Tryb standardowy Czas Temperatura Wydajny tryb pracy Ustawiona temperatura Tryb standardowy Czas Temperatura Wydajny tryb pracy Ustawiona temperatura Tryb standardowy Czas Temperatura Wydajny tryb pracy 10°C 20°C 10°C HEAT przycisk "ON" (włączenia) praca jednostki wewnętrznej START Obciążenie klimatyzatora Wydajność Poziom dźwięku Czas 100% 0 0 Grzanie Tryb cichej pracy Tryb chłodzenia Tryb grzania Praca wentylatora podczas chłodzenia Praca wentylatora podczas grzania Nastawa Temperatury 0.5°C -0.5°C 2°C -2°C Czas KOMFORT 023 Sterowanie ciszą i komfortem Kierowanie przepływu powietrza Precyzy j ne sterowan i e st rumi en i em powi et r za oraz zwiększona skuteczność nawiewu powodują powiększenie odczucia komfortu w pomieszczeniu. Tryb cichej pracy Użytkownicy mogą wybrać tryb wyciszenia jednostki zewnętrznej za pomocą pilota bezprzewodowego. Czas działania można ustawić za pomocą programatora. Funkcja automatycznego przełączania Po włączeniu funkcji, tryby chłodzenia i grzania są automatycznnie przełączane stosownie do ustawionych temperatur granicznych. Tryb pełnej mocy Praca przy maksyma lnym przepływie powiet rza i maksymalnej prędkości pracy sprężarki, pozwala szybko osiągnąć żądaną temperaturę. Funkcja 10oC Heat Funkcja „10oC Heat” pozwala uniknąć wychłodzenia pomieszcze ia podczas nieobecności użytkowników. 10oC Heat utrzymuje niezbędną minimalną temperaturę. Komfortowy nawiew Pionowy przepływ powietrza (24/30) 33 32 31 30 29 (˚C) Vertical airflow Poziomy przepływ powietrza (24/30) (˚C) 15 16 17 18 Horizontal airflow Ustawiona temperatura Tryb standardowy Czas Temperatura Wydajny tryb pracy Ustawiona temperatura Tryb standardowy Czas Temperatura Wydajny tryb pracy Ustawiona temperatura Tryb standardowy Czas Temperatura Wydajny tryb pracy 10°C 20°C 10°C HEAT przycisk "ON" (włączenia) praca jednostki wewnętrznej START Obciążenie klimatyzatora Wydajność Poziom dźwięku Czas 100% 0 0 Grzanie Tryb cichej pracy Tryb chłodzenia Tryb grzania Praca wentylatora podczas chłodzenia Praca wentylatora podczas grzania Nastawa Temperatury 0.5°C -0.5°C 2°C -2°C Czas KOMFORT Komfortowy nawiew Sterowanie ciszą i komfortem Kiero ie przepływu powietrza Precyzyjne sterowanie strumieniem powietrza oraz zwiększona skuteczność nawiewu powodują powiększenie odczucia komfortu w pomieszczeniu. Tryb pełnej mocy Praca przy maksymalnym przepływie powietrza i maksymalnej prędkości pracy sprężarki, pozwala szybko osiągnąć żądaną temperaturę. 023 Sterowanie ciszą i komfortem Kierowanie przepływu powietrza Precyzy j ne sterowan i e st rumi en i em powi et r za oraz zwiększona skuteczność nawiewu powodują powiększenie odczucia komfortu w pomieszczeniu. Tryb cichej pracy Użytkownicy mogą wybrać tryb wyciszenia jednostki zewnętrznej za pomocą pilota bezprzewodowego. Czas działania można ustawić za pomocą programatora. Funkcja automatycznego przełączania Po włączeniu funkcji, tryby chłodzenia i grzania są automatycznnie przełączane stosownie do ustawionych temperatur granicznych. Tryb pełnej mocy Praca przy maksyma lnym przepływie powiet rza i maksymalnej prędkości pr cy sprężarki, pozwala szybko osiągnąć żądaną temperaturę. Funkcja 10oC Heat Funkcja „10oC Heat” pozwala uniknąć wychłodzenia pomieszczenia podczas nieobecności użytkowników. 10oC Heat utrzymuje niezbędną minimalną temperaturę. Komfortowy nawiew Pionowy przepływ powietrza (24/30) 33 32 31 30 29 (˚C) Vertical airflow Poziomy przepływ powietrza (24/30) (˚C) 15 16 17 18 Horizo tal airflow Ustawiona temperatura Tryb standardowy Czas Temperatura Wydajny tryb pracy Ustawiona temperatura Tryb standardowy Czas Temperatura Wydajny tryb pracy Ustawiona temperatura Tryb standardowy Czas Temperatura Wydajny tryb pracy 10°C 20°C 10°C HEAT przycisk "ON" (włączenia) praca jednostki wewnętrznej START Obciążenie klimatyzatora Wydajność Poziom dźwięku Czas 100% 0 0 Grzanie Tryb cichej pracy Tryb chłodzenia Tryb grzania Praca wentylatora podczas chłodzenia Praca wentylatora podczas grzania Nastawa Temperatury 0.5°C -0.5°C 2°C -2°C Czas KOMFORT Sterowanie ciszą i komfortem Kierowanie przepływu powietrza Precyzy j ne sterowan i e st rumi en i em powi et r za oraz zwiększona skuteczność nawiewu powodują powiększenie odczucia komfortu w pomieszczeniu. Tryb cichej pracy Użytkownicy mogą wybrać tryb wyciszenia jednostki zewnętrznej za pomocą pilota bezprzewodowego. Czas działania można ustawić za pomocą programatora. Funkcja automatycznego przełączania Po włączeniu funkcji, tryby chłodzenia i grzania są automatycznnie przełączane stosownie do ustawionych temperatur granicznych. Tryb pełnej mocy Praca przy maksyma lnym przepływie powiet rza i maksymalnej prędkości pracy sprężarki, pozwala szybko osiągnąć żądaną temperaturę. Funkcja 10oC H t Funkcja „10oC Heat” pozwala uniknąć wychłodzenia pomieszczenia podczas nieobecności użytkowników. 10oC Heat utrzymuje niezbędną minimalną temperaturę. omfortowy nawiew Pionowy przepływ powietrza (24/30) 33 32 31 30 29 (˚C) Vertical airflow Poziomy przepływ powietrza (24/30) (˚C) 15 16 17 18 Horizontal airflow Ustawiona temperatura Tryb standardowy Cz s Temperatura Wydajny tryb pracy Ustawiona temperatura Tryb standardowy Czas Temperatura Wydajny tryb pracy Ustawiona temperatura Tryb standardowy Czas Temperatura Wydajny tryb pracy 10°C 20°C 10°C HEAT przycisk "ON" (włączenia) praca jednostki wewnętrznej START Obciążenie klimatyzatora Wydajność Poziom dźwięku Czas 100% 0 0 Grzanie Tryb cichej pracy Tryb chłodzenia Tryb grzania Praca wentylatora podczas chłodzenia Praca wentylatora podczas grzania Nastawa Temperatury 0.5°C -0.5°C 2°C -2°C Czas KOMFORT Tryb cichej pracy Użytkownicy mogą wybrać tryb wyciszenia jednostki zewnętrznej za pomocą pilota bezprzewodowego. Czas działania można ustawić za pomocą programatora. Funkcja automatycznego przełączania Po włączeniu funkcji, tryby chłodzenia i grzania są autom tycznie przełączane stosownie do ustawionych temperatur granicznych. Funkcja 10°C Heat Funkcja „10°C Heat” pozwala uniknąć wychłodzenia pomieszczenia czas nieobecności użytkowników. „10°C H at” utrz muj niezbędną mini alną temperaturę. OSZCZĘDNOŚĆ ENERG I I WSTĘP

Optymalna efektywność Wysoka efektywność sezonowa Klimatyzatory przez ponad 90% czasu pracują na wydajności częściowej, nie na nominalnej. Nowoczesne technologie zastosowane w klimatyzatorach Fuji Electric pozwalają na zwiększenie sezonowej efektywności energetycznej. Wysoka sprawność WYSOKA SPRAWNOŚĆ WSTĘP

16 Zwiększona efektywność Sterowanie inverterowe W-PAM (Wektor+ I-PAM) Układ ten umożliwia generowanie wyższego napięcia zasilania, rozszerzając tym samym zakres regulacji prędkości obrotowej sprężarki. Zaawansowana technologia sterowania W-PAM pozwala na zwiększenie maksymalnych obrotów sprężarki co podnosi efektowność pracy całego urządzenia. Nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych systemy klimatyzacji Fuji Electric osiągają wysoką wydajność grzewczą. Zastosowanie energooszczędnych technologii (dużego wymiennika ciepła, powiększonej sprężarki DC oraz inverterowej płyty PCB o wysokiej wydajności) układów sterowania w urządzeniach, gwarantuje skuteczność działania i minimalizację zużycia energii. Podwójny rotacyjny silnik prądu stałego W urządzeniach wykorzystywane są wysokowydajne inverterowe 2- cylindrowe sprężarki rotacyjne prądu stałego. Dzięki optymalizacji wewnętrznej struktury, osiągają one wyższą efektywność energetyczną, w porównaniu z podobnymi sprężarkami. Silnik wentylatora prądu stałego Wysoka wydajność i efektywność uzyskana dzięki zastosowaniu wyłącznie kompaktowych silników prądu stałego. Sinusoidalne sterowanie DC w technologii inverterowej Wysoka sprawność silnika realizowana jest dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii sterowania inverterowego DC. 025 Zoptymalizowane sterowanie inverterowe Wydajne grzanie w is ic te peraturach Technologia inverterowa All DC Wysoka wydajność wymiennika ciepła Ø5 mm 20 mm Czynnik chłodniczy Rozdzielacz Wymiennik ciepła o dużym zagęszczeniu rur Wymiennik ciepła typu lambda Energooszczędność Sterowanie inverterowe i-PAM (IPM*+PAM) Sterowanie inverterowe i-PAM jest to technologia, która zmniejsza straty energi i elektrycznej przez regulację lepszego, sinusoidalnego przebiegu. I-PAM monitoruje i reguluje pracę urządzenia w zależności od temperatury otoczenia, optymalizując zużycie energii. *IPM: Inteligentny Moduł Zasilania (Inteligent Power Module) Podwójny rotacyjny silnik prądu stałego W urządzeniach wykorzystywane są wysokowydajne inverterowe 2- cylindrowe sprężarki rotacyjne prądu stałego. Dzięki optymal izacj i wewnętrznej struktury, osiągają one wyższą efektywność energetyczną, w porównaniu z podobnymi sprężarkami. Silnik wentylatora prądu stałego Wysoka wydajność i efektywność uzyskana dz ięk i zastosowaniu wyłącznie kompaktowych silników prądu stałego. Sinusoidalne sterowanie DC w technologii inverterowej Wysoka sprawność silnika realizowana jest dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii sterowania inverterowego DC. Duże zagęszczenie rur oraz wiele obiegów wymiennika Wysokowydajny wymiennik ciepła zapewnia znaczną pop rawę wymi any c i ep ł a pomi ędzy powi et r zem, a czynnikiem chłodniczym. Rozdzielacz gwarantuje równomierne rozprowadzenie czynnika. Wysokowydajny dodatkowy wymiennik ciepła Wyższa sprawność została osiągnięta poprzez zamontowanie licznika obejścia obwodu (duży typ Multi, VRF). Zwiększona efektywność Sterowanie inverterowe W-PAM (Wektor+ I-PAM) Układ ten umożliwia generowanie wyższego napięcia zasi lania, rozszerzając tym samym zakres regulacj i prędkości obrotowej sprężarki. Zaawansowana technologia sterowania W-PAM pozwala na zwiększenie maksymalnych obrotów sprężarki co podnosi efektowność pracy całego urządzenia. Nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych systemy kl imatyzacj i Fuj i Electric osiągają wysoką wydajność grzewczą. Zastosowanie energooszczędnych technologii (dużego wymiennika ciepła, powiększonej sprężarki DC oraz inverterowej płyty PCB o wysokiej wydajności) układów sterowania w urządzeniach, gwarantuje skuteczność działania i minimalizację zużycia energii. WYSOKA SPRAWNOŚĆ Zoptymalizowane sterowanie inverterowe Wydajne grzanie w niskich temperaturach Technologia inverterow Wysoka wydajność wy Ø5 mm 20 mm c Ro Wymiennik ciepła o dużym zagęszczeniu rur Energooszczędność Sterowanie inverterowe i-PAM (IPM*+PAM) Sterowanie inverterowe i-PAM jest to technologia, która zmniejsza straty energi i elektrycznej przez regulację lepszego, sinusoidalnego przebiegu. I-PAM monitoruje i reguluje pracę urządzenia w zależności od temperatury otoczenia, optymalizując zużycie energii. *IPM: Inteligentny Moduł Zasilania (Inteligent Power Module) Podwójny rotacyjn W urządzeniach wykorz inverterowe 2- cylindrowe Dzięki optymal izacj i we one wyższą efektywnoś podobnymi sprężarkami. Silnik wentylatora Wysoka wydajność i e zastosowaniu wyłącznie stałego. Sinusoidalne stero inverterowej Wysoka sprawność silnik rzystaniu zaawansowa inverterowego DC. Duże zagęszczenie ru wymiennika Wysokowydajny wymie pop rawę wymi any c i e a czynnikiem chłodniczym. Rozdzielacz gwarantuje czynnika. Wysokowydajny doda Wyższa sprawność zost towanie licznika obejścia o Zwiększona efektywność Sterowanie inverterowe W-PAM (Wektor+ I-PAM) Układ ten umożliwia generowanie wyższego napięcia zasi lania, rozszerzając tym samym zakres regulacj i prędkości obrotowej sprężarki. Zaawansowana technologia sterowania W-PAM pozwala na zwiększenie maksymalnych obrotów sprężarki co podnosi efektowność pracy całego urządzenia. Nawet przy niskich temperaturach ze nętrznych systemy kl imatyzacj i Fuj i Electric osiągają wysoką wydajność grzewczą. Zastosowanie energooszczędnych technologii (dużego wymiennika ciepła, powiększonej sprężarki DC oraz inverterowej płyty PCB o wysokiej wydajności) układów sterowania w urządzeniach, gwarantuje skuteczność działania i minimalizację zużycia energii. WYSOKA SPR 025 Zoptymalizowane sterowanie inverterowe Wydajne grzanie w niskich temperaturach Technologia inverterowa All DC Wysoka wydajność wymiennika ciepła Ø5 mm 20 mm Czynnik chłodniczy Rozdzielacz Wymiennik ciepła o dużym zagęszczeniu rur Wymiennik ciepła typu lambda Energooszczędność Sterowanie inverterowe i-PAM (IPM*+PAM) Sterowanie inverterowe i-PAM jest to technologia, która zmniejsza straty energi i elektrycznej przez regulację lepszego, sinusoidalnego przebiegu. I-PAM monitoruje i reguluje pracę urządzenia w zależności od temperatury otoczenia, optymalizując zużycie energii. *IPM: Inteligentny Moduł Zasilania (Inteligent Power Module) Podwójny rotacyjny silnik prądu stałego W urządzeniach wykorzystywane są wysokowydajne invertero e 2- cylindrowe prężarki rot cyjne prądu s ałego. Dzięki optymal izacj i wewnętrznej struktury, osiągają one wyższą efektywność energetyczną, w porównaniu z podobnymi sprężarkami. Silnik wentyla ora prądu stałego Wysoka wydajność i efektywność uzyskana dz ięk i z stoso aniu wyłącznie kompaktowych silników prądu stałego. S us idalne sterowanie DC w technologii inv rterowej Wysoka sprawność silnika realizowana jest dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii sterowania inverterowego DC. Duże zagęszczenie rur oraz wiele obiegów wymiennika Wysokowydajny wymiennik ciepła zapewnia znaczną pop rawę wymi any c i ep ł a pomi ędzy powi et r zem, a czynnikiem chłodniczym. Rozdzielacz gwarantuje równomierne rozprowadzenie czynnika. Wysokowydajny dodatkowy wymiennik ciepła Wyższa sprawność została osiągnięta poprzez zamontowanie licznika obejścia obwodu (duży typ Multi, VRF). Z iększona fektywność Sterowanie inverterowe W-PAM (Wektor+ I-PAM) Układ ten umożliwia generowanie wyższego napięcia zasi lania, rozszerzając tym samym zakres regulacj i prędkości obrotowej sprężarki. Zaawansowana technologia sterowania W-PAM pozwala na zwiększenie maksymalnych obrotów sprężarki co podnosi efektowność pracy całego urządzenia. Nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych systemy kl imatyzacj i Fuj i Electric osiągają wysoką wydajność grzewczą. Zastosowanie energooszczędnych technologii (dużego wymiennika ciepła, powiększonej sprężarki DC oraz inverterowej płyty PCB o wysokiej wydajności) układów sterowania w urządzeniach, gwarantuje skuteczność działania i minimalizację zużycia energii. WYSOKA SPRAWNOŚĆ Wysoka sprawność Wydajne grzanie w niskich temperaturach Technologia inverterowa All DC Energooszczędność Sterowanie inverterowe i-PAM (IPM*+PAM) Sterowanie inverterowe i-PAM jest to technologia, która zmniejsza straty energii elektrycznej przez regulację lepszego, sinusoidalnego przebiegu. I-PAM monitoruje i reguluje pracę urządzenia w zależności od temperatury otoczenia, optymalizując zużycie energii. *IPM: Inteligentny Moduł Zasilania (Inteligent Power Module) Duże zagęszczenie rur oraz wiele obiegów wymiennika. Wysokowydajny wymiennik ciepła zapewnia znaczną poprawę wymiany ciepła pomiędzy powietrzem, a czynnikiem chłodniczym. Rozdzielacz gwarantuje równomierne rozprowadzenie czynnika. Wysokowydajny dodatkowy wymiennik ciepła Wyższa sprawność została osiągnięta poprzez zamontowanie licznika obejścia obwodu (duży typ Multi, VRF). 025 Zoptymalizowane sterowanie inverterowe Wydajne grzanie w niskich temperaturach Technologia inverterowa All DC Wysoka wydajność wymiennika ciepła Ø5 mm 20 mm Czynnik chłodniczy Rozdzielacz Wymiennik ciepła o dużym zagęszczeniu rur Wymiennik ciepła typu lambda Energooszczędność Sterowanie inverterowe i-PAM (IPM*+PAM) Sterowanie inverterowe i-PAM jest to technologia, która zmniejsza straty energi i elektryczn j przez regulację lepszego, sinusoidalnego przebiegu. I-PAM monitoruje i reguluje pracę urządzenia w zależności od temperatury otoczenia, optymalizując zużycie energii. *IPM: Inteligentny Moduł Zasilania (Inteligent Power Module) Podwójny rotacyjny silnik prądu stałego W urządzeniach wykorzystywane są wysokowydajne inverterowe 2- cylindrowe sprężarki rotacyjne prądu stałego. Dzięki optymal izacj i wewnętrznej struktury, osiągają one wyższą efektywność energetyczną, w porównaniu z podobnymi sprężarkami. Silnik wentylatora p u stałego ysoka wyd jność i ef kty ność uzyskana dz ięk i zastosowaniu wyłącznie kompaktowych silników prądu stałego. Sinusoidalne terowanie DC w technologii inverterowej Wysoka sprawność silnika realizowana jest dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii sterowania inverterowego DC. Duże zagęszczenie rur oraz wiele obiegów wymiennika Wysokowydajny wymiennik ciepła zapewnia znaczną pop rawę wymi any c i ep ł a pomi ędzy powi et r zem, a czynnikiem chłodniczym. Rozdzielacz gwarantuje równomierne rozpro adzenie czynnika. kowydajny dodatkowy wymien ik ciepła yższa sprawność została osiągnięta poprzez zamontowanie licznika obejścia bwodu (duży typ Multi, ). Zwiększona efektywność Sterowanie inverterowe W-PAM (Wektor+ I-PAM) Układ ten umożliwia generowanie wyższego napięcia zasi lani , rozszerzając tym samym zakres regulacj i prędkości obrotowej sprężarki. Zaawansowana technologia sterowania W-PAM pozwala na zwiększenie maksymalnych obrotów sprężarki co podnosi efektowność pracy całego urządzenia. Nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych systemy kl imatyzacj i Fuj i Electric osiągają wysoką wydajność grzewczą. Zastosowanie energooszczędnych technologii (dużego wymiennika ciepła, powiększonej sprężarki DC oraz inverterowej płyty PCB o wysokiej wydajności) układów sterowania w urządzeniach, gwarantuje skuteczność działania i minimalizację zużycia energii. WYSOKA SPRAWNOŚĆ Zoptymalizowane sterowanie inverterowe Wysoka wydajność wymiennika ciepła WYSOKA SPRAWNOŚĆ WSTĘP

17 Systemy klimatyzacji Fuji Electric Referencje Hotel Quattro w Szczecinku Nowoczesny hotel z bazą 36 pokoi. nazwa systemu Split / MultiSplit moc systemu 58 kW l iczba jednostek 12 sztuk Klinika okulistyczna nazwa systemu VRF moc systemu 75 kW l iczba jednostek 31 sztuk REFERENCJE WSTĘP

RkJQdWJsaXNoZXIy MzY3NjM4