Cennik Fuji Electric 2021/2022, Cena klimatyzatorów Fuji Electric 2021/2022 - Went-Klima

1 MULT I SPL I T FUJ I ELECTR I C CENN I K 2 0 2 1 Fuji Furukawa Engineering & Construction Co. Ltd. Japońska jakość klimatyzacji Cennik 2021/22 SYSTEMY KL IMATYZACJ I SPL I T I MULT I SPL I T Ceny obowi ązu j ą od 20.12.2021 r . do odwo ł an i a .

+20% więcej energii odnawialnej Fuji Furukawa Engineering & Construction w swoich działaniach kieruje się założeniami komfortowej i ekologicznej przyszłości, zwracając uwagę na wytyczne Unii Europejskiej, a zwłaszcza plan 20/20/20, zakładający zwiększenie udziału źródeł energii odnawialnej o 20%, zmniejszenie emisji CO2 o 20% i zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 20%. W tworzeniu komfortowej i ekologicznej przyszłości Fuji Furukawa Engineering & Construction spełnia wymagania nowych przepisów UE F-Gazowych nr 517/2014 przyjęte w 2014, które obowiązują od 1 stycznia 2015. Aktywnie realizuje scenariusz ochrony energetycznej dla pokoleń (FES). Fuji Furukawa Engineering & Construction wdraża czynnik R32 w całym asortymencie. Z początkiem roku 2025 zostanie zabronione stosowanie czynników chłodniczych F-Gazowych (GWP 750) o ładunku większym niż 4 kg w urządzeniach typu Split. Czynnik chłodniczy R32 2088 675 Fuji Furukawa Engineering & Construction stale podejmuje działania mające wpływ na środowisko poprzez wprowadzanie nowoczesnych materiałów produkcji, technologii, oraz redukując ilość odpadów. R410A R32 czynnik chłodniczy GWP * * Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (Global Warming Potential) mniejsze zużycie energii pierwotnej –20% mniej emisji CO2 –20% +20% więcej energii odnawialnej R32 –67% mniejszy wpływ na środowisko ecocykl życia produktu tworzenie i rozwijanie produktu 1 optymalizacja procesu produkcji 2 eco produkcja 3 użytkowanie 4 recycling 5

4 5 MULT I SPL I T FUJ I ELECTR I C CENN I K 2 0 2 1 SPL I T FUJ I ELECTR I C CENN I K 2 0 2 1 Typoszereg Split R32 Systemy klimatyzacji Split R32 Fuji Furukawa Engineering & Construction Co. Ltd. Wydajność [kW] 2, 0 2,6 3,5 4,1 5,3 6,5 7,1 8,8 10,6 12,5 14, 0 Kod wydajności 7 9 12 14 18 22 24 30 36 45 54 Ś C I E N N E KETA White RSG07 KETA RSG09 KETA RSG012 KETA RSG14 KETA KETA Graphite RSG07 KETAB RSG09 KETAB RSG012 KETAB RSG14 KETAB KGTB RSG07 KGTB RSG09 KGTB RSG12 KGTB RSG14 KGTB KMCC RSG07 KMCC RSG09 KMCC RSG12 KMCC RSG14 KMCC KMCDN – Nordic RSG09 KMCDN RSG12 KMCDN RSG14 KMCDN KMTB KMTB KMTB KMTA KMTA KMTA KPCA RSG07 KPCA RSG09 KPCA RSG12 KPCA KLCA RSG18 KLCA RSG24 KLCA P O D Ł O G O W E I P R Z Y S U F I T O W E KRTA RYG18 KRTA RYG22 KRTA RYG24 KRTA RYG30 KRTA RYG36 KRTA RYG45 KRTA RYG54 KRTA RYG36 KRTA [3 fazy] RYG45 KRTA [3 fazy] RYG54 KRTA [3 fazy] RYG18 KRTA ECO RYG22 KRTA ECO RYG24 KRTA ECO RYG30 KRTA ECO RYG36 KRTA ECO RYG45 KRTA ECO RYG36 KRTA ECO [3 fazy] RYG45 KRTA ECO [3 fazy] K A S E T O N O W E KVLA zwarte z nawiewem 4-stronnym RCG09 KVLA RCG12 KVLA RCG14 KVLA RCG18 KVLA RGC22 KVLA RCG24 KVLA RCG09 KVLA ECO RCG12 KVLA ECO RCG14 KVLA ECO RCG18 KVLA ECO RGC22 KVLA ECO RCG24 KVLA ECO KRLB z nawiewem obwodowym RCG18 KRLB RCG22 KRLB RCG24 KRLB RCG30 KRLB RCG36 KRLB RCG45 KRLB RCG54K RLB RCG36 KRLB [3 fazy] RCG45 KRLB [3 fazy] RCG54 KRLB [3 fazy] RCG18 KRLB ECO RCG22 KRLB ECO RCG24 KRLB ECO RCG30 KRLB ECO RCG36 KRLB ECO RCG45 KRLB ECO RCG54 KRLB ECO RCG36 KRLB ECO [3 fazy] RCG45 KRLB ECO [3 fazy] RCG54 KRLB ECO [3 fazy] K A N A Ł O W E KLLAP zwarte RDG09 KLLAP RDG12 KLLAP RDG14 KLLAP RDG18 KLLAP RDG09 KLLAP ECO RDG12 KLLAP ECO RDG14 KLLAP ECO RDG18 KLLAP ECO KHTAP średni spręż RDG12 KHTAP RDG14 KHTAP RDG18 KHTAP RDG22 KHTAP RDG24 KHTAP RDG30 KHTAP RDG36 KHTAP RDG45 KHTAP RDG54 KHTAP RDG36 KHTAP [3 fazy] RDG45 KHTAP [3 fazy] RDG54 KHTAP [3 fazy] KMLA średni spręż RDG22 KMLB RDG24 KMLA RDG30 KMLA RDG36 KMLA RDG45 KMLA RDG36KMLA [3 fazy] RDG45KMLA [3 fazy] RDG22 KMLB ECO RDG24 KMLA ECO RDG30 KMLA ECO RDG36 KMLA ECO RDG45 KMLA ECO RDG36 KMLA ECO [3 fazy] RDG45 KMLA ECO [3 fazy] KHTA wysoki spręż RDG45 KHTA RDG54 KHTA RDG45 KHTA [3 fazy] RDG54 KHTA [3 fazy]

6 7 SPL I T FUJ I ELECTR I C CENN I K 2 0 2 1 Klimatyzatory ścienne R32 Klimatyzatory ścienne KETA White Model (j. wew./ j. zew.) RSG07KETA / ROG07KETA RSG09KETA / ROG09KETA RSG12KETA / ROG12KETA RSG14KETA / ROG14KETA Moc chłod. [kW] 2,0 (0,9 - 3,0) 2,5 (0,9 - 4,0) 3,4 (0,9 - 3,9) 4,2 (0,9 - 4,4) Moc grzew. [kW] 2,5 (0,9 - 3,4) 2,8 (0,9 - 4,0) 4,0 (0,9 - 5,3) 5,4 (0,9 - 6,0) Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ Zasilanie [V/f/Hz] 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] 1/4 ; 3/8 1/4 ; 3/8 1/4 ; 3/8 1/4 ; 3/8 Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 20 / 15 20 / 15 20 / 15 20 / 15 Sterownik bezprzewodowy (w zestawie) UTY-LNTX Cena j. wew. [PLN netto] RSG07KETA / KFE01858 RSG09KETA / KFE01859 RSG12KETA / KFE01860 RSG14KETA / KFE01861 1 900 2 100 2 350 3 200 Cena j. zew. [PLN netto] ROG07KETA / KFE01862 ROG09KETA / KFE01863 ROG12KETA / KFE01864 ROG14KETA / KFE01865 2 050 2 400 2 550 3 500 Interface WiFi (opcja) UTY-TFSXF2 / KFE01737 400 Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik 3 950 4 500 4 900 6 700 Klimatyzatory ścienne KETA Graphite Model (j. wew./ j. zew.) RSG07KETAB / ROG07KETA RSG09KETAB / ROG09KETA RSG12KETAB / ROG12KETA RSG14KETAB / ROG14KETA Moc chłod. [kW] 2,0 (0,9 - 3,0) 2,5 (0,9 - 4,0) 3,4 (0,9 - 3,9) 4,2 (0,9 - 4,4) Moc grzew. [kW] 2,5 (0,9 - 3,4) 2,8 (0,9 - 4,0) 4,0 (0,9 - 5,3) 5,4 (0,9 - 6,0) Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ Zasilanie [V/f/Hz] 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] 1/4 ; 3/8 1/4 ; 3/8 1/4 ; 3/8 1/4 ; 3/8 Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 20 / 15 20 / 15 20 / 15 20 / 15 Sterownik bezprzewodowy (w zestawie) UTY-LNTX Cena j. wew. [PLN netto] RSG07KETAB / KFE01893 RSG09KETAB / KFE01894 RSG12KETAB / KFE01895 RSG14KETAB / KFE02018 1 900 2 100 2 350 3 200 Cena j. zew. [PLN netto] ROG07KETA / KFE01862 ROG09KETA / KFE01863 ROG12KETA / KFE01864 ROG14KETA / KFE01865 2 050 2 400 2 550 3 500 Interface WiFi (opcja) UTY-TFSXF2 / KFE01737 400 Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik 3 950 4 500 4 900 6 700 Klimatyzatory ścienne KGTB Model (j. wew./ j. zew.) RSG07KGTB / ROG07KGCA RSG09KGTB / ROG09KGCA RSG12KGTB / ROG12KGCA RSG14KGTB / ROG14KGCA Moc chłod. [kW] 2,0 (0,9 - 3,2) 2,5 (0,9 - 3,4) 3,4 (0,9 - 4,1) 4,2 (0,9 - 4,5) Moc grzew. [kW] 2,5 (0,9 - 5,2) 2,8(0,9 - 5,4) 4,0(0,9 - 6,1) 5,4(0,9-6,4) Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++ Zasilanie [V/f/Hz] 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] 1/4 ; 3/8 1/4 ; 3/8 1/4 ; 3/8 1/4 ; 3/8 Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 20 / 15 20 / 15 20 / 15 20 / 15 Sterownik bezprzewodowy (w zestawie) UTY-LNTX Cena j. wew. [PLN netto] RSG07KGTB / KFE01684 RSG09KGTB / KFE01685 RSG12KGTB / KFE01686 RSG14KGTB / KFE01687 1 900 2 000 2 200 3 100 Cena j. zew. [PLN netto] ROG07KGCA / KFE02090 ROG09KGCA / KFE02091 ROG12KGCA / KFE02092 ROG14KGCA / KFE02093 2 400 2 900 3 100 3 900 Interface WiFi (opcja) UTY-TFSXW1 / KFE01147 590 Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik 4 300 4 900 5 300 7 000 Klimatyzatory ścienne KMCC Model (j. wew./ j. zew.) RSG07KMCC / ROG07KMCC RSG09KMCC / RSG09KMCC RSG12KMCC / ROG12KMCC RSG14KMCC / ROG14KMCC Moc chłod. [kW] 2,5 (0,5 - 3,0) 2,5 (0,5 - 3,2) 3,4 (0,9 - 3,9) 4,0 (0,9 - 5,0) Moc grzew. [kW] 3,0 (0,5 - 3,4) 3,2 (0,5 - 4,0) 4,0 (0,9 - 5,3) 5,0 (0,9 - 6,0) Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++ Zasilanie [V/f/Hz] 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] 1/4 ; 3/8 1/4 ; 3/8 1/4 ; 3/8 1/4 ; 3/8 Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 20 / 15 20 / 15 20 / 15 20 / 15 Sterownik bezprzewodowy (w zestawie) UTY-LNTX Cena j. wew. [PLN netto] RSG07KMCC / KFE02029 RSG09KMCC / KFE02011 RSG12KMCC / KFE02010 RSG14KMCC / KFE02009 1 450 1 650 1 850 2 650 Cena j. zew. [PLN netto] ROG07KMCC / KFE02030 ROG09KMCC / KFE02012 ROG12KMCC / KFE02013 ROG14KMCC / KFE02014 2 000 2 100 2 450 3 550 Interface WiFi (opcja) UTY-TFSXW1 / KFE01147 590 Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik 3 450 3 750 4 300 6 200 SPL I T FUJ I ELECTR I C CENN I K 2 0 2 1

8 9 Klimatyzatory ścienne KMTB Model (j. wew./ j. zew.) RSG18KMTB / ROG18KMTA RSG24KMTB / ROG24KMTA Moc chłod. [kW] 5,2 (0,9 - 6,0) 7,1 (1,2 - 8,3) Moc grzew. [kW] 6,3 (0,9 - 6,4) 8,0 (1,0- 8,8) Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A++ / A+ A++ / A+ Zasilanie [V/f/Hz] 230/1/50 230/1/50 Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] 3/8 ; 5/8 3/8 ; 5/8 Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 20 / 15 20 / 15 Sterownik bezprzewodowy (w zestawie) UTY-LNTX Cena j. wew. [PLN netto] RSG18KMTB / KFE02251 RSG24KMTB / KFE02260 3 300 4 000 Cena j. zew. [PLN netto] ROG18KMTA / KFE01851 ROG24KMTA / KFE02186 4 100 5 700 Interface WiFi (opcja) UTY-TFSXF2 / KFE01737 400 Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik 7 400 9 700 Klimatyzatory ścienne KMCDN NORDIC – WiFi Model (j. wew./ j. zew.) RSG09KMCDN / ROG09KMCDN RSG12KMCDN / ROG12KMCDN RSG14KMCDN / ROG14KMCDN Moc chłod. [kW] 2,5 (1,0 - 3,2) 3,4 (1,0 - 4,15) 4,2 (1,1 - 4,8) Moc grzew. [kW] 3,2 (0,9 - 5,2) 4,0 (0,9 - 5,7) 5,4 (1,1 - 6,0) Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ Zasilanie [V/f/Hz] 230/1/50 230/1/50 230/1/50 Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] 1/4 ; 3/8 1/4 ; 3/8 1/4 ; 3/8 Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 20 / 15 20 / 15 20 / 15 Sterownik bezprzewodowy (w zestawie) UTY-LNTX Cena j. wew. [PLN netto] RSG09KMCDN / KFE02233 RSG12KMCDN / KFE02240 RSG14KMCDN / KFE02241 2 100 2 400 3 300 Cena j. zew. [PLN netto] ROG09KMCDN / KFE02234 ROG12KMCDN / KFE02242 ROG14KMCDN / KFE02243 2 900 3 300 4 600 Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik 5 000 5 700 7 900 Klimatyzatory ścienne KMTA – dedykowane do dużych przestrzeni Model (j. wew./ j. zew.) RSG30KMTA / ROG30KMTA RSG36KMTA / ROG36KMTA Moc chłod. [kW] 8,0 (2,9 - 9,0) 9,4 (2,2 - 10) Moc grzew. [kW] 8,8 (2,2 - 11,0) 10,1 (2,7 - 11,2) Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A++ / A+ A++ / A+ Zasilanie [V/f/Hz] 230/1/50 230/1/50 Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] 3/8 ; 5/8 3/8 ; 5/8 Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 20 / 15 20 / 15 Sterownik bezprzewodowy (w zestawie) UTY-LNTX Cena j. wew. [PLN netto] RSG30KMTA / KFE02040 RSG36KMTA / KFE02042 5 500 6 100 Cena j. zew. [PLN netto] ROG30KMTA / KFE02041 ROG36KMTA / KFE02043 8 000 8 500 Interface WiFi (opcja) UTY-TFSXF2 / KFE01737 400 Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik 13 500 14 600 Klimatyzatory ścienne KPCA Model (j. wew./ j. zew.) RSG07KPCA / ROG07KPCA RSG09KPCA / ROG09KPCA RSG12KPCA / ROG12KPCA Moc chłod. [kW] Moc grzew. [kW] 3,2 (0,9 - 5,2) 4,0 (0,9 - 5,7) 5,4 (1,1 - 6,0) Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ Zasilanie [V/f/Hz] 230/1/50 230/1/50 230/1/50 Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] 1/4 ; 3/8 1/4 ; 3/8 1/4 ; 3/8 Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 20 / 15 20 / 15 20 / 15 Sterownik bezprzewodowy (w zestawie) Standardowy pilot bezprzewodowy Cena j. wew. [PLN netto] RSG07KPCA / KFE01931 RSG09KPCA / KFE01550 RSG12KPCA / KFE01934 1 400 1 500 1 650 Cena j. zew. [PLN netto] ROG07KPCA / KFE01935 ROG09KPCA / KFE01551 ROG12KPCA / KFE01932 2 200 Interface WiFi (opcja) UTY-TFSXF2 / KFE01737 400 Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik 3 300 3 500 3 850 SPL I T FUJ I ELECTR I C CENN I K 2 0 2 1 SPL I T FUJ I ELECTR I C CENN I K 2 0 2 1 2,0(0,9-2,8) 2,5(0,9-3,0) 3,4(0,9-3,8) 2,5 (0,9 - 3,4) 1 900 2 000 2,8 (0,9 - 3,8) 3,8 (0,9 - 4,8)

10 11 Klimatyzatory ścienne KLCA Model (j. wew./ j. zew.) RSG18KLCA / ROG18KLCA RSG24KLCA / ROG24KLCA Moc chłod. [kW] 5,2 (0,9 - 5,4) 9,4 (2,2 - 10) Moc grzew. [kW] 6,3 (0,7 - 6,4) 10,1 (2,7 - 11,2) Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A++ / A+ A++ / A+ Zasilanie [V/f/Hz] 230/1/50 230/1/50 Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] 1/4 ; 3/8 1/4 ; 1/2 Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 20 / 15 20 / 15 Sterownik bezprzewodowy (w zestawie) Standardowy pilot bezprzewodowy Cena j. wew. [PLN netto] RSG18KLCA / KFE01920 RSG24KLCA / KFE01852 2 700 3 500 Cena j. zew. [PLN netto] ROG18KLCA / KFE02033 ROG24KLCA / KFE02097 3 700 5 100 Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik 6 400 8 600 Klimatyzatory przypodłogowe KVCA Model (j. wew./ j. zew.) RGG09KVCA / ROG09KVCA RGG12KVCA / ROG12KVCA RGG14KVCA / ROG14KVCA Moc chłod. [kW] 2,5 (1,0 - 3,5) 3,5 (0,9 - 4,0) 4,2 (0,9 - 5,2) Moc grzew. [kW] 3,5 (0,9 - 5,1) 4,5 (0,9 - 5,3) 5,2 (0,9 - 6,3) Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A+++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ Zasilanie [V/f/Hz] 230/1/50 230/1/50 230/1/50 Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] 1/4 ; 3/8 1/4 ; 3/8 1/4 ; 3/8 Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 15 / 20 15 / 20 15 / 20 Sterownik bezprzewodowy (w zestawie) UTY-LNTX Cena j. wew. [PLN netto] RGG09KVCA / KFE02276 RGG12KVCA / KFE02278 RGG14KVCA / KFE02277 3 300 4 200 4 500 Cena j. zew. [PLN netto] ROG09KVCA / KFE02279 ROG12KVCA / KFE02280 ROG14KVCA / KFE02281 3 400 3 600 4 400 Interface WiFi (opcja) UTY-TFNXZ1 / KFE01737 590 Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik 6 700 7 800 8 900 Akcesoria do klimatyzatorów ściennych Nazwa Opis Dotyczy modeli Kod towaru Cena [PLN] UTY-RNRXZ3 + UTY-TWRXZ2 pilot przewodowy (panel dotykowy) modele KETA, KG, KMTA (18, 24) KFE01581 + KFE01607 1500 UTY-RLRX + UTY-TWRXZ2 pilot przewodowy modele KETA, KG, KMTA (18, 24) KFE00989 + KFE01607 1275 UTY-RVNXM + UTY-TWBXF2 pilot przewodowy modele KMCC KFE00788 + KFE01583 1 480 UTY-RNNXM + UTY-TWBXF2 pilot przewodowy modele KMCC KFE00616 + KFE01583 1 350 UTY-RSRX + UTY-TWRXZ2 prosty pilot przewodowy modele KETA, KG, KMTA (18, 24) KFE1501 + KFE01544 1 165 UTY-RHRX + UTY-TWRXZ2 prosty pilot przewodowy modele KETA, KG, KMTA (18, 24) KFE01570 + KFE0167 1 185 UTY-RSNXM + UTY-TWBXF2 prosty pilot przewodowy modele KMCC KFE00614 + KFE01583 1 220 UTY-XCSXZ2 zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia modele KETA, KG, KM (18,24) KFE01585 580 UTY-TWBXF2 interfejs do split (port: pilota, wejścia/wyjścia) modele KMCC KFE01583 710 UTY-XWZXZ5 zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia modele KETA, KMCC, KMTA, KMCB KFE00766 120 UTY-XWZX zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia modele KG KFE00609 120 UTY-TFNXZ1 + UTY-TWBXF2 moduł komunikacji Wi-Fi modele KMCB KFE01067 + KFE01583 1300 UTY-TFSXW1 moduł komunikacji Wi-Fi modele KG, KM (07 - 14) KFE01147 590 UTY-TFSXF2 moduł komunikacji Wi-Fi modele KETA, KM(18, 24, 30, 36), KPCA KFE01737 400 UTZ-RXLA uchwyt do pilota bezprzewodowego modele KP KFE01042 50 Klimatyzatory przysufitowe R32 Klimatyzatory przypodłogowe R32 Klimatyzatory przysufitowe KRTA Model (j. wew./ j. zew.) RYG18KRTA / ROG18KBTB RYG22KRTA / ROG22KBTB RYG24KRTA / ROG24KBTB Moc chłod. [kW] 5,2 6 6,8 Moc grzew. [kW] 6 7 8 Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ Zasilanie [V/f/Hz] 230/1/50 230/1/50 230/1/50 Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] 1/4 ; 1/2 1/4 ; 1/2 1/4 ; 1/2 Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 30 / 20 30 / 20 30 / 20 Cena j. wew. [PLN netto] RYG18KRTA / KFE02045 RYG22KRTA / KFE02246 RYG24KRTA / KFE02047 3 210 3 510 3 760 Cena j. zew. [PLN netto] ROG18KBTB / KFE01974 ROG22KBTB / KFE01975 ROG24KBTB / KFE1903 5 450 6 000 7 550 Cena sterownika - przewodowy [PLN netto] UTY-RLRX / KFE00989 UTY-RLRX / KFE00989 UTY-RLRX / KFE00989 690 690 690 Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik 9 350 10 200 12 000 SPL I T FUJ I ELECTR I C CENN I K 2 0 2 1 SPL I T FUJ I ELECTR I C CENN I K 2 0 2 1 7,1 (0,9 - 7,7) T -TFS 1 / FE01530 650 8,0 (0.9 - 9.0)

12 13 Klimatyzatory przysufitowe KRTA Model (j. wew./ j. zew.) RYG30KRTA / ROG30KBTB RYG36KRTA / ROG36KBTB RYG45KRTA / ROG45KBTB Moc chłod. [kW] 8,5 9,5 12,1 Moc grzew. [kW] 10 11 14 Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ Zasilanie [V/f/Hz] 230/1/50 230/1/50 230/1/50 Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] 3/8 ; 5/8 3/8 ; 5/8 3/8 ; 5/8 Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 50 / 30 50 / 30 50 / 30 Cena j. wew. [PLN netto] RYG30KRTA / KFE02048 RYG36KRTA / KFE02049 RYG45KRTA / KFE02050 5 310 6 360 7 310 Cena j. zew. [PLN netto] ROG30KBTB / KFE01916 ROG36KBTB / KFE01708 ROG45KBTB / KFE01709 8 300 10 000 10 700 Cena sterownika - przewodowy [PLN netto] UTY-RLRX / KFE00989 UTY-RLRX / KFE00989 UTY-RLRX / KFE00989 690 690 690 Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik 14 300 17 050 18 700 Klimatyzatory przysufitowe KRTA 3PH Model (j. w ew./ j. zew.) RYG36KRTA / ROG36KRTA RYG45KRTA / ROG45KRTA RYG54KRTA / ROG54KRTA Moc chłod. [kW] 9,5 12,1 13,4 Moc grzew. [kW] 11 14 16 Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ Zasilanie [V/f/Hz] 400/3/50 400/3/50 400/3/50 Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] 3/8 ; 5/8 3/8 ; 5/8 3/8 ; 5/8 Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 50 / 30 50 / 30 50 / 30 Cena j. wew. [PLN netto] RYG36KRTA / KFE02049 RYG45KRTA / KFE02050 RYG54KRTA / KFE02051 5 310 6 360 7 310 Cena j. zew. [PLN netto] ROG36KRTA / KFE02053 ROG45KRTA / KFE02054 ROG54KRTA / KFE02055 10 450 11 300 13 200 Cena sterownika - przewodowy [PLN netto] UTY-RLRX / KFE00989 UTY-RLRX / KFE00989 UTY-RLRX / KFE00989 690 690 690 Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik 17 500 19 300 21 050 Klimatyzatory przysufitowe KRTA ECO Model (j. wew./ j. zew.) RYG18KRTA / ROG18KATA RYG22KRTA / ROG22KATA RYG24KRTA / ROG24KATA Moc chłod. [kW] 5,2 6 6,8 Moc grzew. [kW] 6 7 8 Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ Zasilanie [V/f/Hz] 230/1/50 230/1/50 230/1/50 Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] 1/4 ; 1/2 1/4 ; 1/2 1/4 ; 1/2 Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 30 / 20 30 / 20 30 / 20 Cena j. wew. [PLN netto] RYG18KRTA / KFE02045 RYG22KRTA / KFE02246 RYG24KRTA / KFE02047 3 210 3 510 3 760 Cena j. zew. [PLN netto] ROG18KATA / KFE02056 ROG22KATA / KFE2057 ROG24KATA / KFE02058 3 950 4 750 5 100 Cena sterownika - przewodowy [PLN netto] UTY-RLRX / KFE00989 UTY-RLRX / KFE00989 UTY-RLRX / KFE00989 690 690 690 Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik 7 850 8 950 9 550 Klimatyzatory przysufitowe KRTA ECO Model (j. wew./ j. zew.) RYG30KRTA / ROG30KATA RYG36KRTA / ROG36KATA RYG45KRTA / ROG45KATA Moc chłod. [kW] 8,5 9,5 12,1 Moc grzew. [kW] 10 11 14 Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ Zasilanie [V/f/Hz] 230/1/50 230/1/50 230/1/50 Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] 3/8 ; 5/8 3/8 ; 5/8 3/8 ; 5/8 Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 50 / 30 50 / 30 50 / 30 Cena j. wew. [PLN netto] RYG30KRTA / KFE02048 RYG36KRTA / KFE02049 RYG45KRTA / KFE02050 5 310 6 360 7 310 Cena j. zew. [PLN netto] ROG30KATA / KFE02059 ROG36KATA / KFE02060 ROG45KATA / KFE02061 5 900 6 950 7 500 Cena sterownika - przewodowy [PLN netto] UTY-RLRX / KFE00989 UTY-RLRX / KFE00989 UTY-RLRX / KFE00989 690 690 690 Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik 11 900 14 000 15 500 SPL I T FUJ I ELECTR I C CENN I K 2 0 2 1 SPL I T FUJ I ELECTR I C CENN I K 2 0 2 1

14 15 Klimatyzatory kasetonowe R32 Akcesoria do klimatyzatorów uniwersalnych/przysufitowych Nazwa Opis Dotyczy modeli Kod towaru Cena [PLN] UTY-RNRXZ3 pilot przewodowy (panel dotykowy) KRTA KFE01581 920 UTY-RLRX pilot przewodowy KRTA KFE00989 690 UTY-RSRX prosty pilot przewodowy KRTA KFE01501 580 UTY-RHRX prosty pilot przewodowy KRTA KFE01570 600 UTY-LBTXC zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik) zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik) KFE01428 660 UTY-XCSX + UTZ-GXRA zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową) KRTA KFE001569 750 UTY-XWZXZG zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia KRTA KFE00990 120 UTR-DPB24T Pompka skroplin KRTA KFE01578 990 UTY-XWZXZ3 zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia jednostka zewnętrzna ROG45LETL, KBTB/KATA, KRTA/KQTA KFE00769 120 UTY-TFSXZ1 moduł komunikacji WI-FI KRTA KFE01530 650 Klimatyzatory przysufitowe KRTA ECO 3PH Model (j. wew./ j. zew.) RYG36KRTA / ROG36KQTA RYG45KRTA / ROG45KQTA Moc chłod. [kW] 9,5 12,1 Moc grzew. [kW] 11 14 Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A++ / A+ A++ / A+ Zasilanie [V/f/Hz] 400/3/50 400/3/50 Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] 3/8 ; 5/8 3/8 ; 5/8 Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 50 / 30 50 / 30 Cena j. wew. [PLN netto] RYG36KRTA / KFE02049 RYG45KRTA / KFE02050 6 360 7 310 Cena j. zew. [PLN netto] ROG36KQTA / KFE02062 ROG45KQTA / KFE02063 7 700 8 100 Cena sterownika - przewodowy [PLN netto] UTY-RLRX / KFE00989 UTY-RLRX / KFE00989 690 690 Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik 14 750 16 100 Klimatyzatory kasetonowe KVLA – zwarte z nawiewem 4-stronnym Model (j. wew./ j. zew.) RCG09KVLA / ROG09KBTB RCG12KVLA / ROG12KBTB RCG14KVLA / ROG14KBTB Moc chłod. [kW] 2,5 (0,9 - 3,2) 3,5 (0,9 - 4,4) 4,3 (0,9 - 5,4) Moc grzew. [kW] 3,2 (0,9 - 4,7) 4,1 (0,9 - 5,7) 5,0 (0,9 - 6,5) Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ Zasilanie [V/f/Hz] 230/1/50 230/1/50 230/1/50 Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] 3/8 ; 5/8 3/8 ; 5/8 3/8 ; 5/8 Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 20 / 15 25 / 20 25 / 20 Maskownica (w zestawie) CG-UFFF Cena j. wew. [PLN netto] RCG09KVLA / KFE01689 RCG12KVLA / KFE01690 RCG14KVLA / KFE01691 4 070 4 470 4 470 Cena j. zew. [PLN netto] ROG09KBTB / KFE01972 ROG12KBTB / KFE01973 ROG14KBTB / KFE01904 4 300 4 700 5 300 Cena sterownika - przewodowy [PLN netto] UTY-LNTX / KFE01748 UTY-LNTX / KFE01748 UTY-LNTX / KFE01748 280 280 280 Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik 8 650 9 450 10 050 Klimatyzatory kasetonowe KVLA – zwarte z nawiewem 4-stronnym Model (j. wew./ j. zew.) RCG18KVLA / ROG18KBTB RCG22KVLA / ROG22KBTB RCG24KVLA / ROG24KBTB Moc chłod. [kW] 5,2 (0,9 - 5,9) 6,0 (0,9 - 6,7) 6,8 (0,9 - 8,0) Moc grzew. [kW] 6,0 (0,9 - 7,5) 7,0 (0,9 - 8,0) 7,5 (0,9 - 9,1) Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ Zasilanie [V/f/Hz] 230/1/50 230/1/50 230/1/50 Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] 3/8 ; 5/8 3/8 ; 5/8 3/8 ; 5/8 Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 30 / 25 30 / 25 30 / 25 Maskownica (w zestawie) CG-UFFF Cena j. wew. [PLN netto] RCG18KVLA / KFE01702 RCG22KVLA / KFE01703 RCG24KVLA / KFE01704 5 320 5 170 5 820 Cena j. zew. [PLN netto] ROG18KBTB / KFE01974 ROG22KBTB / KFE01975 ROG24KBTB / KFE01903 5 450 6 000 7 550 Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto] UTY-LNTX / KFE01748 UTY-LNTX / KFE01748 UTY-LNTX / KFE01748 280 280 280 Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik 11 050 11 450 13 650 SPL I T FUJ I ELECTR I C CENN I K 2 0 2 1 SPL I T FUJ I ELECTR I C CENN I K 2 0 2 1 1/4 ; 1/2 1/4 ; 3/8 1/4 ; 1/2 1/4 ; 3/8 1/4 ; 1/2 1/4 ; 3/8

16 17 Klimatyzatory kasetonowe KVLA ECO Model (j. wew./ j. zew.) RCG09KVLA / ROG09KATA RCG12KVLA / ROG12KATA RCG14KVLA / ROG14KATA Moc chłod. [kW] 2,5 (0,9 - 3,2) 3,5 (0,9 - 4,4) 4,3 (0,9 - 5,4) Moc grzew. [kW] 3,2 (0,9 - 4,7) 4,1 (0,9 - 5,7) 5,0 (0,9 - 6,5) Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ Zasilanie [V/f/Hz] 230/1/50 230/1/50 230/1/50 Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] 3/8 ; 5/8 3/8 ; 5/8 3/8 ; 5/8 Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 15 / 15 15 / 15 20 / 15 Maskownica (w zestawie) CG-UFFF Cena j. wew. [PLN netto] RCG09KVLA / KFE01689 RCG12KVLA / KFE01690 RCG14KVLA / KFE01691 4 070 4 470 4 470 Cena j. zew. [PLN netto] ROG09KATA / KFE02069 ROG12KATA / KFE02070 ROG14KATA / KFE02071 2 830 3 100 3 800 Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto] UTY-LNTX / KFE01748 UTY-LNTX / KFE01748 UTY-LNTX / KFE01748 280 280 280 Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik 7 180 7 850 8 550 Klimatyzatory kasetonowe KRLB Model (j. wew./ j. zew.) RCG18KRLB / ROG18KBTB RCG22KRLB / ROG22KBTB RCG24KRLB / ROG24KBTB Moc chłod. [kW] 5,2 (0,9 - 5,9) 6,0 (0,9 - 6,7) 6,8 (0,9 - 8,0) Moc grzew. [kW] 6,0 (0,9 - 7,5) 7,0 (0,9 - 8,0) 7,5 (0,9 - 9,1) Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ Zasilanie [V/f/Hz] 230/1/50 230/1/50 230/1/50 Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] 1/4 ; 1/2 1/4 ; 1/2 1/4 ; 1/2 Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 30 / 20 30 / 25 30 / 25 Maskownica (w zestawie) CG-UFFF + UTY-RNRXZ3 (Sterownik z dotykowym panelem) Cena j. wew. [PLN netto] RCG18KRLB / KFE01976 RCG22KRLB / KFE01977 RCG24KRLB / KFE01978 5 600 5 850 5 750 Cena j. zew. [PLN netto] ROG18KBTB / KFE01974 ROG22KBTB / KFE01975 ROG24KBTB / KFE01903 5 450 6 000 7 550 Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik 11 050 11 850 13 300 Klimatyzatory kasetonowe KRLB Model (j. wew./ j. zew.) RCG30KRLB / ROG30KBTB RCG36KRLB / ROG36KBTB RCG45KRLB / ROG45KBTB RCG54KRLB / ROG54KBTB Moc chłod. [kW] 8,5 (2,8 - 10,0) 9,5 (2,8 - 11,2) 12,1 (4,0 - 14,0) 13,4 (4,5 - 14,5) Moc grzew. [kW] 10,0 (2,7 - 11,2) 10,8 (2,7 - 12,7) 13,5 (4,2 - 16,2) 15,5 (4,7 - 16,5) Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ Zasilanie [V/f/Hz] 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] 3/8 ; 5/8 3/8 ; 5/8 3/8 ; 5/8 3/8 ; 5/8 Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 50 / 30 50 / 30 50 / 30 50 / 30 Maskownica (w zestawie) CG-UFFF + UTY-RNRXZ3 (Sterownik z dotykowym panelem) Cena j. wew. [PLN netto] RCG30KRLB / KFE01979 RCG36KRLB / KFE01921 RCG45KRLB / KFE01910 RCG54KRLB / KFE01831 7 550 8 800 9 200 10 200 Cena j. zew. [PLN netto] ROG30KBTB / KFE01916 ROG36KBTB / KFE01708 ROG45KBTB / KFE01709 ROG54KBTB / KFE01710 8 300 10 000 10 700 13 000 Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik 15 850 18 800 19 900 23 200 Klimatyzatory kasetonowe KVLA ECO Model (j. wew./ j. zew.) RCG18KVLA / ROG18KATA RCG22KVLA / ROG22KATA RCG24KVLA / ROG24KATA Moc chłod. [kW] 5,2 (0,9 - 5,9) 6,0 (0,9 - 6,7) 6,8 (0,9 -8,0) Moc grzew. [kW] 6,0 (0,9 -7,5) 7,0 (0,9 - 8,0) 7,5 (0,9 - 9,1) Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ Zasilanie [V/f/Hz] 230/1/50 230/1/50 230/1/50 Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] 3/8 ; 5/8 3/8 ; 5/8 3/8 ; 5/8 Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 20 / 15 25 / 20 25 / 20 Maskownica (w zestawie) CG-UFFF Cena j. wew. [PLN netto] RCG18KVLA / KFE01702 RCG22KVLA / KFE01703 RCG24KVLA / KFE01704 5 320 5 170 5 820 Cena j. zew. [PLN netto] ROG18KATA / KFE02056 ROG22KATA / KFE02057 ROG24KATA / KFE02057 3 950 4 750 5 100 Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto] UTY-LNTX / KFE01748 UTY-LNTX / KFE01748 UTY-LNTX / KFE01748 280 280 280 Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik 9 550 10 200 11 200 SPL I T FUJ I ELECTR I C CENN I K 2 0 2 1 SPL I T FUJ I ELECTR I C CENN I K 2 0 2 1 1/4 ; 3/ 1/4 ; 1/2 1/4 ; 3/ 1/4 ; 1/2 1/4 ; 3/ 1/4 ; 1/2

18 19 Klimatyzatory kasetonowe KRLB ECO Model (j. wew./ j. zew.) RCG30KRLB / ROG30KATA RCG36KRLB / ROG36KATA RCG45KRLB / ROG45KATA RCG54KRLB / ROG54KATA Moc chłod. [kW] 8,5 (2,8 - 10,0) 9,5 (2,8 - 11,2) 12,1 (4,0 - 14,0) 13,4 (4,5 - 14,5) Moc grzew. [kW] 10,0 (2,7 - 11,2) 10,8 (2,7 - 12,7) 13,5 (4,2 - 16,2) 15,5 (4,7 - 16,5) Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A++ / A+ A++ / A+ - - Zasilanie [V/f/Hz] 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] 3/8 ; 5/8 3/8 ; 5/8 3/8 ; 5/8 3/8 ; 5/8 Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 30 / 30 30 / 30 30 / 30 30 / 30 Maskownica (w zestawie) CG-UFFF + UTY-RNRXZ3 (Sterownik z dotykowym panelem) Cena j. wew. [PLN netto] RCG30KRLB / KFE01979 RCG36KRLB / KFE01921 RCG45KRLB / KFE01910 RCG54KRLB / KFE01831 8 000 8 800 9 200 10 200 Cena j. zew. [PLN netto] ROG30KATA / KFE02059 ROG36KATA / KFE02060 ROG45KATA / KFE02061 ROG54KATA / KFE02065 5 900 6 950 7 500 8 550 Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik 13 450 15 750 16 700 18 750 Klimatyzatory kasetonowe KRLB ECO 3PH Model (j. wew./ j. zew.) RCG36KRLB / ROG36KQTA RCG45KRLB / ROG45KQTA RCG54KRLB / ROG54KQTA Moc chłod. [kW] 9,5 (2,8 - 11,2) 12,1 (4,0 - 14,0) 13,4 (4,5 - 14,5) Moc grzew. [kW] 10,8 (2,7 - 12,7) 13,5 (4,2 - 16,2) 15,5 (4,7 - 16,5) Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A++ / A+ - - Zasilanie [V/f/Hz] 400/3/50 400/3/50 400/3/50 Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] 3/8 ; 5/8 3/8 ; 5/8 3/8 ; 5/8 Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 30 / 30 30 / 30 30 / 30 Maskownica (w zestawie) CG-UFFF + UTY-RNRXZ3 (Sterownik z dotykowym panelem) Cena j. wew. [PLN netto] RCG36KRLB / KFE01921 RCG45KRLB / KFE01910 RCG54KRLB / KFE01831 8 800 9 200 10 200 Cena j. zew. [PLN netto] ROG36KQTA / KFE02062 ROG45KQTA / KFE02063 ROG54KQTA / KFE02064 7 700 8 100 9 600 Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik 16 500 17 300 19 800 Klimatyzatory kasetonowe KRLB 3PH Model (j. wew./ j. zew.) RCG36KRLB / ROG36KRTA RCG45KRLB / ROG45KRTA RCG54KRLB / ROG54KRTA Moc chłod. [kW] 9,5 (2,8 - 11,2) 12,1 (4,0 - 14,0) 13,4 (4,5 - 14,5) Moc grzew. [kW] 10,8 (2,7 - 12,7) 13,5 (4,2 - 16,2) 15,5 (4,7 - 16,5) Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A++ / A+ - - Zasilanie [V/f/Hz] 400/3/50 400/3/50 400/3/50 Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] 3/8 ; 5/8 3/8 ; 5/8 3/8 ; 5/8 Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 50 / 30 50 / 30 50 / 30 Maskownica (w zestawie) CG-UFFF + UTY-RNRXZ3 (Sterownik z dotykowym panelem) Cena j. wew. [PLN netto] RCG36KRLB / KFE01921 RCG45KRLB / KFE01910 RCG54KRLB / KFE01831 8 800 9 200 10 200 Cena j. zew. [PLN netto] ROG36KRTA / KFE02053 ROG45KRTA / KFE02054 ROG54KRTA / KFE02055 10 450 11 300 13 200 Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik 19 250 20 500 23 400 Klimatyzatory kasetonowe KRLB ECO Model (j. wew./ j. zew.) RCG18KRLB / ROG18KATA RCG22KRLB / ROG22KATA RCG24KRLB / ROG24KATA Moc chłod. [kW] 5,2 (0,9 - 5,9) 6,0 (0,9 - 6,7) 6,8 (0,9 - 8,0) Moc grzew. [kW] 6,0 (0,9 - 7,5) 7,0 (0,9 - 8,0) 7,5 (0,9 - 9,1) Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ Zasilanie [V/f/Hz] 230/1/50 230/1/50 230/1/50 Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] 1/4 ; 1/2 1/4 ; 1/2 1/4 ; 1/2 Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 20 / 15 25 / 20 25 / 20 Maskownica (w zestawie) CG-UFFF + UTY-RNRXZ3 (Sterownik z dotykowym panelem) Cena j. wew. [PLN netto] RCG18KRLB / KFE01976 RCG22KRLB / KFE01977 RCG24KRLB / KFE01978 5 600 5 850 5 750 Cena j. zew. [PLN netto] ROG18KATA / KFE02056 ROG22KATA / KFE2057 ROG24KATA / KFE02058 3 950 4 750 5 100 Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik 9 550 10 600 10 850 SPL I T FUJ I ELECTR I C CENN I K 2 0 2 1 SPL I T FUJ I ELECTR I C CENN I K 2 0 2 1

20 21 Akcesoria do klimatyzatorów kasetonowych Nazwa Opis Dotyczy modeli Kod towaru Cena [PLN] UTG-UFXF-W maskownica modele KVLA KFE01738 550 UTG-UKXA-W zestaw: maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRYZ3 modele KRLB, LRLB KFE01741 1890 UTG-UKXC-W maskownica modele KRLB, LRLB KFE01742 1750 UTG-UKXA-B maskownica w kolorze czarnym modele KRLB, LRLB KFE01743 1920 UTY-RNRXZ3 pilot przewodowy (panel dotykowy) wszystkie modele RCG KFE01581 920 UTY-RLRX pilot przewodowy wszystkie modele RCG KFE00989 690 UTY-RNNXM pilot przewodowy wszystkie modele KFE00616 640 UTY-RVNXM pilot przewodowy wszystkie modele KFE00788 770 UTY-RSNXM prosty pilot przewodowy wszystkie modele KFE00614 510 UTY-RSRX prosty pilot przewodowy wszystkie modele RCG KFE01501 580 UTY-RHRX prosty pilot przewodowy wszystkie modele RCG KFE01570 600 UTY-LNTX pilot bezprzewodowy modele KVLA KFE01748 280 UTY-LBTXC zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik) modele KRLB KFE01428 670 UTY-SHZXC czujnik obecności modele KRLB KFE01577 510 UTG-AKXA-W szeroki panel modele KRLB KFE01573 900 UTG-BKXA-W podkładka pod szeroki panel modele KRLB KFE00995 2180 UTZ-VXRA moduł przyłączenia powietrza zewn. modele KRLB KFE01572 1 880 UTR-YDZK osłona wylotu powietrza modele KRLB KFE01429 440 UTZ-KXRA izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności modele KRLB KFE01571 590 UTZ-VXAA moduł przyłączenia powietrza zewn. modele KVLA KFE00564 1 620 UTR-YDZB osłona wylotu powietrza modele KVLA KFE00611 450 UTZ-KXGC izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności modele KVLA KFE01575 730 UTY-XCSX + UTZ-GXRA zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową) wszystkie modele RCG KFE001569 900 UTY-XWZXZG zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia wszystkie modele RCG KFE00990 120 UTY-XWZX zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia wszystkie modele RCG KFE00609 120 UTY-XWZXZ3 zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia jednoski zewnętrzne ROG30/36/45/54KBTB, KFE00769 120 UTY-TFSXZ1 moduł komunikacji Wi-Fi modele KVLA, KRLB KFE01530 650 Klimatyzatory kanałowe R32 Klimatyzatory kanałowe KLLAP – zwarte Model (j. wew./ j. zew.) RDG09KLLAP / ROG09KBTB RDG12KLLAP / ROG12KBTB RDG14KLLAP / ROG14KBTB RDG18KLLAP / ROG18KBTB Moc chłod. [kW] 2,5 (0,9 - 3,2) 3,5 (0,9 - 4,4) 4,3 (0,9 - 5,4) 5,2 (0,9 - 5,9) Moc grzew. [kW] 3,2 (0,9 - 4,7) 4,1 (0,9 - 5,7) 5,0 (0,9 - 6,5) 6,0 (0,9 - 7,5) Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ Zasilanie [V/f/Hz] 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] 1/4 ; 3/8 1/4 ; 3/9 1/4 ; 3/10 1/4 ; 3/11 Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 20 / 15 20 / 20 25 / 20 30 / 20 Cena j. wew. [PLN netto] RDG09KLLAP / KFE01693 RDG12KLLAP / KFE01694 RDG14KLLAP / KFE01695 RDG18KLLAP / KFE01705 2 960 3 010 3 060 3 560 Cena j. zew. [PLN netto] ROG09KBTB / KFE01972 ROG12KBTB / KFE01973 ROG14KBTB / KFE01904 ROG18KBTB / KFE01974 4 300 4 700 5 300 5 450 Cena sterownika - przewodowy [PLN netto] UTY-RLRX / KFE00989 UTY-RLRX / KFE00989 UTY-RLRX / KFE00989 UTY-RLRX / KFE00989 690 690 690 690 Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik 7 950 8 400 9 050 9 700 Klimatyzatory kanałowe KLLAP – zwarte ECO Model (j. wew./ j. zew.) RDG09KLLAP / ROG09KATA RDG12KLLAP / ROG12KATA RDG14KLLAP / ROG14KATA RDG18KLLAP / ROG18KATA Moc chłod. [kW] 2,5 (0,9 - 3,2) 3,5 (0,9 - 4,4) 4,3 (0,9 - 5,4) 5,2 (0,9 - 5,9) Moc grzew. [kW] 3,2 (0,9 - 4,7) 4,1 (0,9 - 5,7) 5,0 (0,9 - 6,5) 6,0 (0,9 - 7,5) Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ Zasilanie [V/f/Hz] 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] 1/4 ; 3/8 1/4 ; 3/9 1/4 ; 3/10 1/4 ; 3/11 Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 15 / 15 15 / 15 20 / 15 20 / 15 Cena j. wew. [PLN netto] RDG09KLLAP / KFE01693 RDG12KLLAP / KFE01694 RDG14KLLAP / KFE01695 RDG18KLLAP / KFE01705 2 960 3 010 3 060 3 560 Cena j. zew. [PLN netto] ROG09KATA / KFE02069 ROG12KATA / KFE02070 ROG14KATA / KFE02071 ROG18KATA / KFE02056 2 830 3 100 3 800 3 950 Cena sterownika - przewodowy [PLN netto] UTY-RLRX / KFE00989 UTY-RLRX / KFE00989 UTY-RLRX / KFE00989 UTY-RLRX / KFE00989 690 690 690 690 Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik 6 480 6 800 7 550 8 200 SPL I T FUJ I ELECTR I C CENN I K 2 0 2 1 SPL I T FUJ I ELECTR I C CENN I K 2 0 2 1

22 23 Klimatyzatory kanałowe KHTAP – średni spręż Model (j. wew./ j. zew.) RDG12KHTAP / ROG12KBTB RDG14KHTAP / ROG14KBTB RDG18KHTAP / ROG18KBTB RDG22KHTAP / ROG22KBTB RDG24KHTAP / ROG24KBTB Moc chłod. [kW] 3,5 (0,9 - 4,4) 4,3 (0.9 - 5.4) 5,2 (0,9 - 5,9) 6,0 (0,9 - 6,7) 6,8 (0,9 - 8,0) Moc grzew. [kW] 4,1 (0,9 - 5,7) 5,0 (0,9 - 6,5) 6,0 (0,9 - 7,5) 7,0 (0,9 - 8,0) 7,5 (0,9 - 9,1) Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ Zasilanie [V/f/Hz] 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] 1/4 ; 3/8 1/4 ; 3/8 1/4 ; 3/8 1/4 ; 3/8 1/4 ; 1/2 Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 25 / 20 25 / 20 30 / 20 30 / 25 30 / 25 Cena j. wew. [PLN netto] RDG12KHTAP / KFE01985 RDG14KHTAP / KFE01986 RDG18KHTAP / KFE01987 RDG22KHTAP / KFE01988 RDG25KHTAP / KFE01843 4 110 4 610 5 300 5 960 6 660 Cena j. zew. [PLN netto] ROG12KBTB / KFE01973 ROG14KBTB / KFE01904 ROG18KBTB / KFE01974 ROG22KBTB / KFE01975 ROG24KBTB / KFE01903 4 700 5 300 5 450 6 000 7 550 Cena sterownika - przewodowy [PLN netto] UTY-RLRX / KFE00989 UTY-RLRX / KFE00989 UTY-RLRX / KFE00989 UTY-RLRX / KFE00989 UTY-RLRX / KFE00989 690 690 690 690 690 Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik 9 500 10 600 11 440 12 650 14 900 Klimatyzatory kanałowe KHTAP Model (j. wew./ j. zew.) RDG30KHTAP / ROG30KBTB RDG36KHTAP / ROG36KBTB RDG45KHTAP / ROG45KBTB RDG54KHTAP / ROG54KBTB Moc chłod. [kW] 8,5 (2,8 - 10,0) 9,5 (2,8 - 11,2) 12,1 (4,0 - 14,0) 13,4 (4,5 - 14,5) Moc grzew. [kW] 10,0 (2,7 - 11,2) 10,8 (2,7 - 12,7) 13,5 (4,2 - 16,2) 15,5 (4,7 - 16,5) Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ Zasilanie [V/f/Hz] 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] 3/8 ; 5/8 3/8 ; 5/8 3/8 ; 5/8 3/8 ; 5/8 Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 50 / 30 50 / 30 50 / 30 50 / 30 Cena j. wew. [PLN netto] RDG30KHTAP / KFE01989 RDG36KHTAP / KFE01913 RDG45KHTAP / KFE01906 RDG54KHTAP / KFE01909 8 410 9 310 9 710 10 110 Cena j. zew. [PLN netto] ROG30KBTB / KFE01916 ROG36KBTB / KFE01708 ROG45KBTB / KFE01709 ROG54KBTB / KFE01710 8 300 10 000 10 700 13 000 Cena sterownika - przewodowy [PLN netto] UTY-RLRX / KFE00989 UTY-RLRX / KFE00989 UTY-RLRX / KFE00989 UTY-RLRX / KFE00989 690 690 690 690 Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik 17 400 20 000 21 100 23 800 Klimatyzatory kanałowe KHTAP 3PH – średni spręż Model (j. wew./ j. zew.) RDG36KHTAP / ROG36KRTA RDG45KHTAP / ROG45KRTA RDG54KHTAP / ROG54KRTA Moc chłod. [kW] 9,5 (2,8 - 11,2) 12,1 (4,0 - 14,0) 13,4 (4,5 - 14,5) Moc grzew. [kW] 10,8 (2,7 - 12,7) 13,5 (4,2 - 16,2) 15,5 (4,7 - 16,5) Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ Zasilanie [V/f/Hz] 400/3/50 400/3/50 400/3/50 Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] 3/8 ; 5/8 3/8 ; 5/8 3/8 ; 5/8 Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 50 / 30 50 / 30 50 / 30 Cena j. wew. [PLN netto] RDG36KHTAP / KFE01913 RDG45KHTAP / KFE01906 RDG54KHTAP / KFE01909 9 310 9 710 10 110 Cena j. zew. [PLN netto] ROG36KRTA / KFE02053 ROG45KRTA / KFE02054 ROG54KRTA / KFE02055 10 450 11 300 13 200 Cena sterownika - przewodowy [PLN netto] UTY-RLRX / KFE00989 UTY-RLRX / KFE00989 UTY-RLRX / KFE00989 690 690 690 Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik 20 450 21 700 24 000 Klimatyzatory kanałowe KMLB/KMLA Model (j. wew./ j. zew.) RDG22KMLB / ROG22KBTB RDG24KMLA / ROG24KBTB RDG30KMLA / ROG30KBTB Moc chłod. [kW] 6,0 (0,9 - 6,7) 6,8 (0,9 - 8,0) 8,5 (2,8 - 10,0) Moc grzew. [kW] 7,0 (0,9 - 8,0) 7,5 (0,9 - 9,1) 10,0 (2,7 - 11,2) Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ Zasilanie [V/f/Hz] 230/1/50 230/1/50 230/1/50 Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] 1/4 ; 1/2 1/4 ; 1/2 3/8 ; 5/8 Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 30 / 25 30 / 25 50 / 30 Cena j. wew. [PLN netto] RDG22KMLB / KFE02287 RDG24KMLA / KFE01707 RDG30KMLA / KFE01922 5 010 4 560 7 110 Cena j. zew. [PLN netto] ROG22KBTB / KFE01975 ROG24KBTB / KFE01903 ROG30KBTB / KFE01916 6 000 7 550 8 300 Cena sterownika - przewodowy [PLN netto] UTY-RLRX / KFE00989 UTY-RLRX / KFE00989 UTY-RLRX / KFE00989 690 690 690 Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik 11 700 12 800 16 100 SPL I T FUJ I ELECTR I C CENN I K 2 0 2 1 SPL I T FUJ I ELECTR I C CENN I K 2 0 2 1

24 25 Klimatyzatory kanałowe KMLA Model (j. wew./ j. zew.) RDG36KMLA / ROG36KBTB RDG45KMLA / ROG45KBTB Moc chłod. [kW] 9,5 (2,8-11,2) 12,1 (4,0-13,0) Moc grzew. [kW] 10,8 (2,7-12,7) 13,5 (4,2-15,2) Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A++ / A+ A++ / A+ Zasilanie [V/f/Hz] 230/1/50 230/1/50 Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] 3/8 ; 5/8 3/8 ; 5/8 Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 50 / 30 50 / 30 Cena j. wew. [PLN netto] RDG36KMLA / KFE01914 RDG45KMLA / KFE01907 7 060 7 710 Cena j. zew. [PLN netto] ROG36KBTB / KFE01708 ROG45KBTB / KFE01709 10 000 10 700 Cena sterownika - przewodowy [PLN netto] UTY-RLRX / KFE00989 UTY-RLRX / KFE00989 690 690 Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik 17 750 19 100 Klimatyzatory kanałowe KMLA 3PH Model (j. wew./ j. zew.) RDG36KMLA / ROG36KRTA RDG45KMLA / ROG45KRTA Moc chłod. [kW] 9,5 (2,8-11,2) 12,1 (4,0-13,0) Moc grzew. [kW] 10,8 (2,7-12,7) 13,5 (4,2-15,2) Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A++ / A+ - Zasilanie [V/f/Hz] 400/3/50 400/3/50 Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] 3/8 ; 5/8 3/8 ; 5/8 Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 50 / 30 50 / 30 Cena j. wew. [PLN netto] RDG36KMLA / KFE01914 RDG45KMLA / KFE01907 7 060 7 710 Cena j. zew. [PLN netto] ROG36KRTA / KFE02053 ROG45KRTA / KFE02054 10 450 11 300 Cena sterownika - przewodowy [PLN netto] UTY-RLRX / KFE00989 UTY-RLRX / KFE00989 690 690 Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik 18 200 19 700 Klimatyzatory kanałowe KMLA ECO Model (j. wew./ j. zew.) RDG36KMLA / ROG36KATA RDG45KMLA / ROG45KATA Moc chłod. [kW] 9,5 (2,8-11,2) 12,1 (4,0-13,0) Moc grzew. [kW] 10,8 (2,7-12,7) 13,5 (4,2-15,2) Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A++ / A+ - Zasilanie [V/f/Hz] 230/1/50 230/1/50 Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] 3/8 ; 5/8 3/8 ; 5/8 Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 30 / 30 30 / 30 Cena j. wew. [PLN netto] RDG36KMLA / KFE01914 RDG45KMLA / KFE01907 7 060 7 710 Cena j. zew. [PLN netto] ROG36KATA / KFE02060 ROG45KATA / KFE02061 6 950 7 500 Cena sterownika - przewodowy [PLN netto] UTY-RLRX / KFE00989 UTY-RLRX / KFE00989 690 690 Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik 14 700 15 900 Klimatyzatory kanałowe KMLB / KMLA– wysoki spręż ECO Model (j. wew./ j. zew.) RDG22KMLB / ROG22KATA RDG24KMLA / ROG24KATA RDG30KMLA / ROG30KATA Moc chłod. [kW] 6,0 (0,9 - 6,7) 6,8 (0,9 - 8,0) 8,5 (2,8 - 10,0) Moc grzew. [kW] 7,0 (0,9 - 8,0) 7,5 (0,9 - 9,1) 10,0 (2,7 - 11,2) Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A+ / A A+ / A A+ / A Zasilanie [V/f/Hz] 230/1/50 230/1/50 230/1/50 Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] 1/4 ; 1/2 1/4 ; 1/2 3/8 ; 5/8 Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 25 / 20 25 / 20 30 / 30 Cena j. wew. [PLN netto] RDG22KMLB / KFE02287 RDG24KMLA / KFE01707 RDG54KHTA / KFE01922 5 010 4 560 7 110 Cena j. zew. [PLN netto] ROG22KATA / KFE02057 ROG24KATA / KFE02058 ROG30KATA / KFE02059 4 750 5 100 5 900 Cena sterownika - przewodowy [PLN netto] UTY-RLRX / KFE00989 UTY-RLRX / KFE00989 UTY-RLRX / KFE00989 690 690 690 Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik 10 450 10 350 13 700 SPL I T FUJ I ELECTR I C CENN I K 2 0 2 1 SPL I T FUJ I ELECTR I C CENN I K 2 0 2 1

26 27 Klimatyzatory kanałowe KMLA ECO 3PH Model (j. wew./ j. zew.) RDG36KMLA / ROG36KQTA RDG45KMLA / ROG45KQTA Moc chłod. [kW] 9,5 (2,8-11,2) 12,1 (4,0-13,0) Moc grzew. [kW] 10,8 (2,7-12,7) 13,5 (4,2-15,2) Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A++ / A+ - Zasilanie [V/f/Hz] 400/3/50 400/3/50 Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] 3/8 ; 5/8 3/8 ; 5/8 Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 30 / 30 30 / 30 Cena j. wew. [PLN netto] RDG36KMLA / KFE01914 RDG45KMLA / KFE01907 7 060 7 710 Cena j. zew. [PLN netto] ROG36KQTA / KFE02062 ROG45KQTA / KFE02063 7 700 8 100 Cena sterownika - przewodowy [PLN netto] UTY-RLRX / KFE00989 UTY-RLRX / KFE00989 690 690 Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik 15 450 16 500 Klimatyzatory kanałowe KHTA – wysoki spręż Model (j. wew./ j. zew.) RDG45KHTA / ROG36KBTB RDG54KHTA / ROG54KBTB Moc chłod. [kW] 12,1 (4,0 - 14,0) 13,4 (5,0 - 14,5) Moc grzew. [kW] 13,5 (5,0 - 16,2) 15,5 (5,5 - 18,0) Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A++ / A+ A++ / A+ Zasilanie [V/f/Hz] 230/1/50 230/1/50 Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] 3/8 ; 5/8 3/8 ; 5/8 Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 50 / 30 50 / 30 Cena j. wew. [PLN netto] RDG45KHTA / KFE01905 RDG54KHTA / KFE01906 7 350 9 200 Cena j. zew. [PLN netto] ROG45KBTB / KFE01709 ROG54KBTB / KFE01710 10 700 13 000 Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik 18 050 22 200 Jednostki wewnętrzne dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym UTY-RNNXM Klimatyzatory kanałowe KHTA – wysoki spręż 3PH Model (j. wew./ j. zew.) RDG45KHTA / ROG45KRTA RDG54KHTA / ROG54KRTA Moc chłod. [kW] 12,1 (4,0 - 14,0) 13,4 (5,0 - 14,5) Moc grzew. [kW] 13,5 (5,0 - 16,2) 15,5 (5,5 - 18,0) Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A++ / A+ A++ / A+ Zasilanie [V/f/Hz] 400/3/50 400/3/50 Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] 3/8 ; 5/8 3/8 ; 5/8 Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 50 / 30 50 / 30 Cena j. wew. [PLN netto] RDG45KHTA / KFE01905 RDG45KHTA / KFE01906 7 350 9 200 Cena j. zew. [PLN netto] ROG45KRTA / KFE02054 ROG54KRTA / KFE02055 11 300 13 200 Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik 18 650 22 400 Jednostki wewnętrzne dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym UTY-RNNXM Akcesoria do klimatyzatorów kanałowych Nazwa Opis Dotyczy modeli Kod towaru Cena [PLN] UTY-RNRXZ3 pilot przewodowy (panel dotykowy) modele KLLAP, KHTAP, KMLA KFE01581 920 UTY-RLRX pilot przewodowy modeleKLLAP, KHTAP, KMLA KFE00989 690 UTY-RNNXM pilot przewodowy wszystkie modele KFE00616 640 UTY-RVNXM pilot przewodowy wszystkie modele KFE00788 770 UTY-RSNXM prosty pilot przewodowy wszystkie modele KFE00614 510 UTY-RSRX prosty pilot przewodowy modele KLLAP, KHTAP, KMLA KFE01501 580 UTY-RHRX prosty pilot przewodowy modele KLLAP, KHTAP, KMLA KFE01570 600 UTY-LBTXM zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik) modele KLLAP, KHTAP, KMLA KFE00991 970 UTY-XSZX pomieszczeniowy czujnik temperatury wszystkie modele RDG KFE00738 250 UTD-GXTA-W kratka z automatyczną żaluzją modele RDG09/12/14KLLAP, KFE00608 770 UTD-GXTB-W kratka z automatyczną żaluzją modele RDG18KLLAP KFE01504 880 UTD-LFNA filtr o wydłużonej żywotności modele RDG36/45/54KHTAP KFE00992 440 UTD-LFNB filtr o wydłużonej żywotności modele RDG18/22/24/30KHTAP KFE00993 340 UTD-LFNC filtr o wydłużonej żywotności modele RDG12/14KHTAP KFE01568 300 UTD-LF25NA filtr o wydłużonej żywotności modele KMLA KFE00506 700 UTD-LF60KA filtr o wydłużonej żywotności modele RDG45/54KHTA KFE00507 830 UTD-RF204 kształtka okrągła modele KMLA KFE01282 260 UTD-SF045T kształtka prostokątna modele KMLA KFE01567 390 UTZ-PX1NBA pompka skroplin modele KMLA KFE01566 1020 UTY-XWZXZG zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia modele KLLAP, KHTAP, KMLA KFE00990 120 UTD-ECS5A zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia modele KHTA KFE00610 120 UTY-XCSX + UTZ-GXNA zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z uchwytem) modele KHTAP KFE01745 720 UTZ-GXRA obudowa rozszerzenia wejść/wyjść modele KHTAP KFE01589 360 UTY-TFNXZ1 moduł komunikacji WI-FI modele KHTA KFE01067 590 UTY-TFSXZ1 moduł komunikacji WI-FI modele KLLAP, KHTAP, KMLA KFE01530 650 SPL I T FUJ I ELECTR I C CENN I K 2 0 2 1 SPL I T FUJ I ELECTR I C CENN I K 2 0 2 1

28 29 SPL I T FUJ I ELECTR I C CENN I K 2 0 2 1 SPL I T FUJ I ELECTR I C CENN I K 2 0 2 1 Systemy klimatyzacji Split R410A Fuji Furukawa Engineering & Construction Co. Ltd. Typoszereg Split R410A Wydajność [kW] 2, 0 2,6 3,5 4,1 5,3 6,5 7,1 8,8 10,6 12,5 14, 0 15 20 25 Kod wydajności 7 9 12 14 18 22 24 30 36 45 54 60 72 90 Ś C I E N N E LTCA RSG09 LTCA RSG12 LTCA LUCA RSG07 LUCA RSG09 LUCA RSG12 LUCA RSG14 LUCA LMCB – NORDIC RSG09 LMCB RSG12 LMCB RSG14 LMCB LMCA RSG07 LMCA RSG09 LMCA RSG12 LMCA RSG14 LMCA LMTA dedykowany do serwerowni RSG30 LMTA RSG36 LMTA LFCA RSG18 LFCA RSG22 LFCA RSG24 LFCA RSG30 LFCA LLCC RSG09 LLCC RSG12 LLCC P R Z Y P O D Ł O G O W E I P R Z Y S U F I T O W E LVCA RGG09 LVCA RGG12 LVCA RGG14 LVCA LVTA RYG18 LVTA RYG22 LVTA RYG24 LVTA LRTA RYG30 LRTA RYG36 LRTA RYG45 LRTA RYG54 LRTA RYG36 LRTA [3 fazy] RYG45 LRTA [3 fazy] RYG54 LRTA [3 fazy] K A S E T O N O W E LVLB zwarte RCG12 LVLB RCG14 LVLB RCG18 LVLB RGC22 LVLB RCG24 LVLB LRLA z nawiewem 4-stronnym RCG30 LRLA RCG36 LRLA RCG45 LRLA RCG54 LRLA RCG 36LRLA [3 fazy] RCG 45LRLA [3 fazy] RCG 54LRLA [3 fazy] LRLB z nawiewem obwodowym RCG18 LRLB RCG22 LRLB RCG24 LRLB RCG30 LRLB RCG36 LRLB RCG45 LRLB RCG54 LRLB K A N A Ł O W E LSLAP zwarte mini RDG07 LSLAP RDG09 LSLAP RDG12 LSLAP RDG14 LSLAP RDG18 LSLAP LLTB zwarte RDG12 LLTB RDG14 LLTB RDG18 LLTB LHTBP średni spręż RDG12 LHTAP RDG14 LHTAP RDG18 LHTAP RDG22 LHTAP RDG24 LHTAP RDG30 LHTAP RDG36 LHTAP RDG45 LHTAP RDG54 LHTAP LMLA średni spręż RDG24 LMLA RDG30 LMLA RDG36 KMLA RDG45 LMLA RDG36 KMLA [3 fazy] RDG45 LMLA [3 fazy] LHTA wysoki spręż RDG45 LHTA RDG54 LHTA RDG60 LHTA [3 fazy] RDG72 LHTA [3 fazy] RDG90 LHTA [3 fazy] RDG45 LHTA [3 fazy] RDG54 LHTA [3 fazy]

30 31 Klimatyzatory ścienne LMCB – NORDIC Model (j. wew./ j. zew.) Moc chłod. [kW] Moc grzew. [kW] Zasilanie [V/f/Hz] Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] Max długość instalacji /różnica poziomów [m] Kod towaru Cena kompletu [PLN] RSG09LMCB / ROG09LMCBN 2,5 (0,5 – 3,2) 3,2 (0,5 – 4,5) 230/1/50 1/4 ; 3/8 20 / 15 KFE00066 4 450 RSG12LMCB / ROG12LMCBN 3,4 (0,9 – 3,9) 4,0 (0,9 – 5,6) 230/1/50 1/4 ; 3/8 20 / 15 KFE00065 5 100 RSG14LMCB / ROG14LMCBN 4,2 (1,1 – 4,8) 5,4 (1,1 – 6,0) 230/1/50 1/4 ; 3/8 20 / 15 KFE00173 7 400 Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym. Klimatyzatory ścienne LMCA Model (j. wew./ j. zew.) Moc chłod. [kW] Moc grzew. [kW] Zasilanie [V/f/Hz] Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] Max długość instalacji /różnica poziomów [m] Kod towaru Cena kompletu [PLN] RSG07LMCA / ROG07LMCA 2,0 (0,5 – 3,0) 3,0 (0,5 – 3,4) 230/1/50 1/4 ; 3/8 20 / 15 KFE00045 3 100 RSG09LMCA / ROG09LMCA 2,5 (0,5 – 3,2) 3,2 (0,5 – 4,0) 230/1/50 1/4 ; 3/8 20 / 15 KFE00046 3 300 RSG12LMCA / ROG12LMCA 3,4 (0,9 – 3,9) 4,0 (0,9 – 5,3) 230/1/50 1/4 ; 3/8 20 / 15 KFE00047 3 850 RSG14LMCA / ROG14LMCA 4,0 (0,9 – 5,0) 5,0 (0,9 – 6,0) 230/1/50 1/4 ; 1/2 20 / 15 KFE00048 5 750 Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym. Klimatyzatory ścienne R410A Klimatyzatory ścienne LTCA Model (j. wew./ j. zew.) Moc chłod. [kW] Moc grzew. [kW] Zasilanie [V/f/Hz] Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] Max długość instalacji /różnica poziomów [m] Kod towaru Cena kompletu [PLN] RSG09LTCA / ROG09LTCA 2,5 (0,9 – 3,5) 3,5 (1,1 – 4,0) 230/1/50 1/4 ; 3/8 20 / 15 KFE00035 5 300 RSG12LTCA / ROG12LTCA 3,2 (0,9 – 5,4) 4,0 (0,9 – 6,5) 230/1/50 1/4 ; 3/8 20 / 15 KFE00034 6 100 Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym. Klimatyzatory ścienne LUCA Model (j. wew./ j. zew.) Moc chłod. [kW] Moc grzew. [kW] Zasilanie [V/f/Hz] Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] Max długość instalacji /różnica poziomów [m] Kod towaru Cena kompletu [PLN] RSG07LUCA / ROG07LUCA 2,0 (0,5 – 3,0) 3,0 (0,5 – 4,0) 230/1/50 1/4 ; 3/8 20 / 15 KFE00033 3 800 RSG09LUCA / ROG09LUCA 2,5 (0,5 – 3,2) 3,2 (0,5 – 4,2) 230/1/50 1/4 ; 3/8 20 / 15 KFE00036 4 050 RSG12LUCA / ROG12LUCA 3,5 (0,9 – 4,0) 4,0 (0,9 – 5,6) 230/1/50 1/4 ; 3/8 20 / 15 KFE00038 4 800 RSG14LUCA / ROG14LUCA 4,2 (0,9 – 5,0) 5,4 (0,9 – 6,0) 230/1/50 1/4 ; 1/2 20 / 15 KFE00037 6 400 Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym. Klimatyzatory ścienne LMTA – dedykowane do serwerowni Model (j. wew./ j. zew.) Moc chłod. [kW] Moc grzew. [kW] Zasilanie [V/f/Hz] Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] Max długość instalacji /różnica poziomów [m] Kod towaru Cena kompletu [PLN] RSG30LMTA / ROG30LMTA 8,0 (2,9 – 9,0) 8,8 (2,2 – 11,0) 230/1/50 3/8 ; 5/8 50 / 30 KFE00067 12 500 RSG36LMTA / ROG36LMTA 9,4 (2,9 – 10,0) 10,1 (2,7 – 11,2) 230/1/50 3/8 ; 5/8 50 / 30 KFE00068 13 500 Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym. Klimatyzatory ścienne LFCA Model (j. wew./ j. zew.) Moc chłod. [kW] Moc grzew. [kW] Zasilanie [V/f/Hz] Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] Max długość instalacji /różnica poziomów [m] Kod towaru Cena kompletu [PLN] RSG18LFCA / ROG18LFCA 5,2 (0,9 – 6,0) 6,3 (0,9 – 9,1) 230/1/50 1/4 ; 1/2 25 / 20 KFE00029 6 500 RSG24LFCA / ROG24LFCA 7,1 (0,9 – 8,0) 8,0 (0,9 – 10,6) 230/1/50 1/4 ; 5/8 30 / 20 KFE00031 8 900 RSG30LFCA / ROG30LFCA 8,0 (2,9 – 9,0) 8,8 (2,2 – 11,0) 230/1/50 3/8 ; 5/8 50 / 30 KFE00031 11 350 Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym. Akcesoria do klimatyzatorów ściennych Nazwa Opis Dotyczy modeli Kod towaru Cena [PLN] UTY-RNNXM pilot przewodowy modele LF KFE00616 640 UTY-RVNXM pilot przewodowy modele LF KFE00788 770 UTY-RSNXM prosty pilot przewodowy modele LF KFE00614 510 UTY-RNRYZ3 + UTY-TWRX pilot przewodowy (panel dotykowy) modele LMTA (30, 36) KFE01747 + KFE01607 1 570 UTY-RLRX + UTY-TWRX pilot przewodowy modele LMTA (30, 36) KFE00989 + KFE01607 1 340 UTY-RVNXM + UTY-TWBXF2 pilot przewodowy modele LU, LT KFE00788 + KFE01583 1 480 UTY-RVNXM + UTY-XCBXZ2 pilot przewodowy modele LM KFE00788 + KFE00797 1 160 UTY-RVNXM + UTY-XWNX pilot przewodowy modele LMTA (30, 36) KFE00788 + KFE00979 880 UTY-RNNXM + UTY-TWBXF2 pilot przewodowy modele LU, LT KFE00616 + KFE01583 1 350 UTY-RNNYM + UTY-XCBXZ2 pilot przewodowy modele LM KFE00616 + KFE00979 1 030 UTY-RNNXM + UTY-XWNX pilot przewodowy modele LMTA (30, 36) KFE00616 + KFE00979 730 UTY-RSRX + UTY-TWRX prosty pilot przewodowy modele LMTA (30, 36) KFE01501 + KFE01544 1 240 UTY-RHRX + UTY-TWRX prosty pilot przewodowy modele LMTA (30, 36) KFE01570 + KFE01544 1 260 UTY-RSNXM + UTY-TWBXF2 prosty pilot przewodowy modele LU, LT KFE00614 + KFE01583 1 220 UTY-RSNXM + UTY-XCBXZ2 prosty pilot przewodowy modele LM KFE00614 + KFE00797 900 UTY-RSNXM + UTY-XWNX prosty pilot przewodowy modele LMTA (30, 36) KFE00614 + KFE00979 630 UTY-XCSXZ1 + UTZ-GXXB zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową) modele LMTA (30, 36) KFE01608 + KFE01609 730 UTY-XWNX zestaw przyłączeniowy funkcja serwerownia modele LMTA (30, 36) KFE00979 120 UTY-TWBXF2 interfejs do split (port: pilota, wejścia/wyjścia) modele LU, LT KFE01583 710 UTY-XCBXZ2 interfejs do split (port: pilota, wejścia/wyjścia) modele LM KFE00797 390 UTY-XWZXZ5 zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia modele LM, LU, LT KFE00766 120 UTY-XWZX zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia modele LMTA, LF KFE00609 120 UTY-TFNXZ1 moduł komunikacji Wi-Fi modele LF KFE01067 590 UTY-TFNXZ1 + UTY-TWBXF2 moduł komunikacji Wi-Fi modele LU, LT KFE01067 + KFE01583 1 300 UTY-TFNXZ1 + UTY-XCBXZ2 moduł komunikacji Wi-Fi modele LM KFE01067 + KFE00797 980 UTY-TFNXZ1 + UTY-XWNX moduł komunikacji Wi-Fi modele LMTA (30, 36) KFE01067 + KFE00979 710 UTZ-RXLA uchwyt do pilota bezprzewodowego modele LL KFE01042 50 Klimatyzatory ścienne LLCC Model (j. wew./ j. zew.) Moc chłod. [kW] Moc grzew. [kW] Zasilanie [V/f/Hz] Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal] Max długość instalacji /różnica poziomów [m] Kod towaru Cena kompletu [PLN] RSG09LLCC / ROG09LLCC 2,5 (0,9 – 3,0) 3,0 (0,9 – 3,8) 230/1/50 1/4 ; 3/8 20 / 15 KFE00049 2 900 RSG12LLCC / ROG12LLCC 3,4 (0,9 – 3,8) 4,0 (0,9 – 5,0) 230/1/50 1/4 ; 3/8 20 / 15 KFE00050 3 500 Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym. SPL I T FUJ I ELECTR I C CENN I K 2 0 2 1 SPL I T FUJ I ELECTR I C CENN I K 2 0 2 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MzY3NjM4