Klimatyzator Daikin Sensira+ FTXC-B, energooszczędny klimatyzator z klasą energetyczną do A++

Korzyści Ikony Automatyczny swing poziomy Możliwość wyboru automatycznego poziomego przesuwu żaluzji nawiewu dla zapewnienia równomiernego przepływu powietrza oraz rozkładu temperatury. Zapobieganie zabrudzeniom sufitu 4QFDKBMOB GVOLDKB [BQPCJFHBKŕDB [CZU E’VHJFNV QP[JPNFNV OBXJFXPXJ QPXJFUS[B X DFMV VOJLOJŢDJB [BCSVE[FOJB TVmUV Automatyczna prędkość wentylatora "VUPNBUZD[OZ XZCØS QSŢELPžDJ XFOUZMBUPSB X DFMV PTJŕHOJŢDJB lub utrzymania wybranej temperatury. Nawiew przestrzenny3-D 'VOLDKB ’ŕD[ŕDB BVUPNBUZD[OZ SVDI X LJFSVOLV QJPOPXZN J QP[JPNZN E[JŢLJ D[FNV TUSVNJFŴ DI’PEOFHP MVC DJFQ’FHP powietrza dociera do rogów nawet w dużych pomieszczeniach. Automatyczny ruch w kierunku pionowym Możliwość wyboru automatycznego pionowego przesuwu żaluzji nawiewu dla zapewnienia równomiernego przepływu powietrza oraz rozkładu temperatury. Stopniowa regulacja prędkości wentylatora Umożliwia wybór jednej z kilku prędkości wentylatora. Przepływ powietrza Indywidualne sterowanie klapą nawiewu Elastyczność instalacji dzięki możliwości łatwego zamknięcia jednej klapy poprzez przewodowy sterownik w celu dostosowania TJŢ EP VL’BEV OPXFHP QPNJFT[D[FOJB %PTUŢQOF Tŕ PQDKPOBMOF zestawy zamknięć. 3 2–obszarowy czujnik inteligentne oko 1PXJFUS[F KFTU LJFSPXBOF EP TUSFGZ JOOFK OJƒ UB X LUØSFK X EBOZN momencie znajduje się c złowiek. Wykrywanie odbywa się w 2 LJFSVOLBDI X MFXP J X QSBXP +FƒFMJ OJF [PTUBOJF XZLSZUB ƒBEOB PTPCB VS[ŕE[FOJF BVUPNBUZD[OJF QS[F’ŕD[Z TJŢ X VTUBXJFOJF energooszczędne. Efektywność sezonowa, inteligentne wykorzystanie energii &GFLUZXOPžŗ TF[POPXB EBKF CBSE[JFK SFBMJTUZD[OZ PCSB[ XZEBKOPžDJ działania klimatyzatorów w całym sezonie grzewczym lub chłodniczym. Tryb ekonomiczny Funkcja zmniejsza zużycie energii tak, aby umożliwić korzystanie [ JOOZDI VS[ŕE[FŴ P EVƒZN QPCPS[F NPDZ FMFLUSZD[OFK +FTU UP SØXOJFƒ GVOLDKB FOFSHPPT[D[ŢEOB Czujnik ruchu Czujnik wykrywa obecność osób w pomieszczeniu. Gdy QPNJFT[D[FOJF KFTU QVTUF KFEOPTULB QS[F’ŕD[B TJŢ X USZC FLPOPNJD[OZ QP VQ’ZXJF NJOVU J QPOPXOJF VSVDIBNJB HEZ ktoś wejdzie do pomieszczenia. Technologia sterowania inwerterowego 8 QP’ŕD[FOJV [ KFEOPTULBNJ [FXOŢUS[OZNJ TUFSPXBOZNJ inwerterem Praca podczas nieobecności 1P[XBMB VUS[ZNBŗ ƒŕEBOŕ UFNQFSBUVSŢ X D[BTJF OJFPCFDOPžDJ użytkowników. Tylko wentylator ,MJNBUZ[BUPS NPƒF E[JB’Bŗ KBLP XFOUZMBUPS OBXJFXBKŕD QPXJFUS[F bez chłodzenia lub ogrzewania . Free Chłodzenie Dzięki wykorzystaniu powietrza zewnętrznego o niskiej UFNQFSBUVS[F EP DI’PE[FOJB XPEZ GVOLDKB DI’PE[FOJB [B EBSNP [NOJFKT[B PCDJŕƒFOJF TQSŢƒBSFL J [OBD[OJF PCOJƒB LPT[UZ eksploatacyjne w sezonie zimowym. Filtr z funkcją automatycznego czyszczenia 'JMUS D[ZžDJ TJŢ BVUPNBUZD[OJF SB[ OB E[JFŴ ŒBUXPžŗ VUS[ZNBOJB P[OBD[B PQUZNBMOŕ FOFSHPPT[D[ŢEOPžŗ J NBLTZNBMOZ LPNGPSU bez kosztownej i czasochłonnej konserwacji. Czujnik obecności i czujnik podłogowy (EZ TUFSPXBOJF QS[FQ’ZXFN QPXJFUS[B KFTU X’ŕD[POF D[VKOJL obecności kieruje powietrze z dala od każdej wykrytej X QPNJFT[D[FOJV PTPCZ $[VKOJL UFO XZLSZXB žSFEOJŕ UFNQFSBUVSŢ podłogi i zapewnia równomierny rozkład temperatury pomiędzy TVmUFN J QPE’PHŕ Tryb nocny 0T[D[ŢE[B FOFSHJŢ [BQPCJFHBKŕD OBENJFSOFNV XZDI’PE[FOJV MVC przegrzaniu w nocy. 3–obszarowy czujnik inteligentne oko 1PXJFUS[F KFTU LJFSPXBOF EP TUSFGZ JOOFK OJƒ UB X LUØSFK X EBOZN momencie znajduje się c złowiek. Wykrywanie odbywa się X LJFSVOLBDI X MFXP X QS[ØE J X QSBXP +FƒFMJ OJF [PTUBOJF XZLSZUB ƒBEOB PTPCB VS[ŕE[FOJF BVUPNBUZD[OJF QS[F’ŕD[Z TJŢ X VTUBXJFOJF FOFSHPPT[D[ŢEOF MVC XZ’ŕD[Z Tryb Powerful (praca na pełnej mocy) +FƒFMJ UFNQFSBUVSB X QPNJFT[D[FOJV KFTU [B XZTPLB OJTLB NPƒOB Kŕ T[ZCLP PCOJƒZŗ QPEXZƒT[Zŗ XZCJFSBKŕD USZC 1PXFSGVM 1P XZ’ŕD[FOJV GVOLDKJ QSBDZ OB QF’OFK NPDZ VS[ŕE[FOJF QPXSBDB do poprzedniego trybu pracy. Tryb komfortowy +FEOPTULB BVUPNBUZD[OJF [NJFOJB LŕU ƒBMV[KJ OBXJFXV QPXJFUS[B w zależności od trybu. W trybie chłodzenia, powietrze jest kierowane HØSZ X DFMV VOJLOJŢDJB [JNOZDI QS[FDJŕHØX B X USZCJF HS[BOJB powietrze jest kierowane w dół, aby zapobiec zimnym stopom. Cicha praca 6S[ŕE[FOJB mSNZ %BJLJO E[JB’BKŕ CBSE[P DJDIP QP[JPNZ H’PžOPžDJ [BMFEXJF E#" Cicha praca jednostki zewnętrznej "CZ [BQFXOJŗ DJDIF PUPD[FOJF [ NZžMŕ P TŕTJBEBDI VƒZULPXOJL NPƒF PCOJƒZŗ EƑXJŢL PQFSBDZKOZ KFEOPTULJ XFXOŢUS[OFK P E# " [B QPNPDŕ [EBMOFHP TUFSPXOJLB Komfortowy tryb nocny 'VOLDKB QPEXZƒT[BKŕDB LPNGPSU LUØSB EPTUPTPXVKF TJŢ EP XBIBŴ temperatury. Promieniowanie cieplne Panel przedni jednostki wewnętrznej przez promieniowanie PEEBKF EPEBULPXF DJFQ’P DP QPEXZƒT[B LPNGPSU X DI’PEOF EOJ Zapobieganie przeciągom 1P VSVDIPNJFOJV OBHS[FXBOJB MVC QS[Z XZ’ŕD[POZN UFSNPTUBDJF system ustawia poziomy nawiew powietrza oraz niskie obroty XFOUZMBUPSB BCZ [BQPCJFD QS[FDJŕHPN 1P SP[HS[BOJV LJFSVOFL OBXJFXV QPXJFUS[B J PCSPUZ XFOUZMBUPSB VTUBXJBOF Tŕ [HPEOJF z wymaganiami. Automatyczne przełączanie między chłodzeniem i grzaniem Automatyczne wybranie trybu chłodzenia lub grzania w celu PTJŕHOJŢDJB VTUBXJPOFK UFNQFSBUVSZ UZMLP NPEFMF [ QPNQŕ DJFQ’B Cicha praca jednostki wewnętrznej Aby zapewnić ciche otoczenie do uczenia się lub spania, VƒZULPXOJL NPƒF PCOJƒZŗ EƑXJŢL PQFSBDZKOZ KFEOPTULJ XFXOŢUS[OFK P E# " [B QPNPDŕ [EBMOFHP TUFSPXOJLB Tryb nocny (tylko chłodzenie) Automatyczne obniżenie głośności pracy jednostki zewnętrznej w nocy. Instalator musi wprowadzić specjalne ustawienie na jednostce zewnętrznej lub zdalnym sterowniku, w zależności od modelu. Komfort

RkJQdWJsaXNoZXIy MzY3NjM4