Katalog Pomp Ciepła Daikin Altherma 2023, Pompy ciepła Daikin 2023 - Went-Klima

CENNIK ROZWIĄZAŃ GRZEWCZYCH 2023 Do zastosowań rezydencyjnych Katalog ważny od 01.04.2023 r. do odwołania

Spis treści Pompy ciepła wysoko- i średnio temperaturowe..................................4 Daikin Altherma 3 H MT/HT F..................................................................................................4 Daikin Altherma 3 H MT/HT ECH2O...................................................................................... 5 Daikin Altherma 3 H MT/HT W................................................................................................6 Daikin Altherma R HT...................................................................................................................6 Daikin Altherma 3 R HT F...........................................................................................................7 Daikin Altherma 3 R HT ECH2O...............................................................................................8 Daikin Altherma 3 R HT W.........................................................................................................8 Pompy ciepła niskotemperaturowe...........................................................9 Daikin Altherma 3 R F..................................................................................................................9 Daikin Altherma 3 R ECH2O..................................................................................................... 10 Daikin Altherma 3 R W................................................................................................................11 Daikin Altherma 3 M...................................................................................................................12 Pompy ciepła gruntowe................................................................................13 Daikin Altherma 3 GEO.............................................................................................................13 Pompy ciepła wodne.....................................................................................13 Daikin Altherma 3 WS................................................................................................................13 Pompy ciepła tylko do c.w.u..................................................................................................13 Daikin Altherma M HW.............................................................................................................13 Spalanie – Hybrydowe pompy ciepła i kotły gazowe..........................14 Daikin Altherma R Hybrid........................................................................................................14 Daikin Altherma R Hybrid + Multi.......................................................................................14 Daikin Altherma 3 C Gas...........................................................................................................14 Opcje................................................................................................................... 15 Zbiorniki ciepłej wody użytkowej i ECH2O..................................................................... 15 Klimakonwektory Daikin Altherma ...................................................................................15 Sterowniki........................................................................................................................................ 16 Moduły Wi-Fi...................................................................................................................................16 INFORMACJE DODATKOWE........................................................................17 UWAGA: Urządzenia wymienione w tym cenniku działają na czynnik chłodniczy R-32. Zawierają fluorowane gazy cieplarniane. R-32 ma współczynnik GWP równy 675. Wycieki czynnika chłodniczego mają wpływ na zmiany klimatu. Czynnik chłodniczy o niższym współczynniku GWP przyczyniłby się w mniejszym stopniu do globalnego ocieplenia niż czynnik chłodniczy o wyższym GWP, gdyby wyciekł do atmosfery. Te urządzenia zawierają czynnik chłodniczy o współczynniku GWP równym 675 (czynnik chłodniczy R-32). Oznacza to, że gdyby 1 kg tego czynnika chłodniczego przedostał się do atmosfery, wpływ na globalne ocieplenie byłby 675 razy większy niż 1 kg CO2, w okresie 100 lat. Nigdy nie należy samemu ingerować w układ chłodniczy, lub demontować samodzielnie produkt, zawsze należy korzystać z usług profesjonalisty. Cennik ważny od 01/04/ 2023. Wszystkie wcześniejsze cenniki tracą ważność od tej daty. Wszystkie ceny podane w zł bez VAT (netto). Daikin zastrzega sobie prawo do błędów drukarskich i zmian modeli. OWS – ogólne warunki sprzedaży.

4 Pompy ciepła wysoko- i średniotemperaturowe ETVX12E6V/E9W + EPRA08-12EV3/W1 Ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda ETVX16E6V7/E9W7 + EPRA14-18DV37/W17 Ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda ETVH12E6V/E9W + EPRA08-12EV3/W1 Ogrzewanie i ciepła woda ETVH16E6V7/E9W7 + EPRA14-18DV37/W17 Ogrzewanie i ciepła woda ETVZ12E6V/E9W + EPRA08-12EV3/W1 Ogrzewanie 2 stref i ciepła woda ETVZ16E6V7/E9W7 + EPRA14-18DV37/W17 Ogrzewanie 2 stref i ciepła woda do A+++ A++ A+ A B C D E F G A+ A B C D E F G Ceny ETVX + EPRA 12S18E6V/9W + 08EV3/W1 12S23E6V/9W + 08EV3/W1 12S18E6V/9W + 10EV3/W1 12S23E6V/9W + 10EV3/W1 12S18E6V/9W + 12EV3/W1 12S23E6V/9W + 12EV3/W1 Cena za jedn. wewnętrzną [6V 1~] zł 23 970 24 830 23 970 24 830 23 970 24 830 Cena za jedn. wewnętrzną [9W 3~] zł 24 650 25 580 24 650 25 580 24 650 25 580 Cena za jedn. zewnętrzną [V3 1~] zł 29 100 29 100 30 620 30 620 32 230 32 230 Cena za jedn. zewnętrzną [W1 3~] zł 32 310 32 310 33 970 33 970 35 740 35 740 Ceny ETVX + EPRA 16S18E6V7/9W7 + 14DV37/W17 16S23E6V7/9W7 + 14DV37/W17 16S18E6V7/9W7 + 16DV37/W17 16S23E6V7/9W7 + 16DV37/W17 16S18E6V7/9W7 + 18DV37/W17 16S23E6V7/9W7 + 18DV37/W17 Cena za jedn wewnętrzną [6V 1~] zł 25 030 25 990 25 030 25 990 25 030 25 990 Cena za jedn wewnętrzną [9 W 3~] zł 25 720 26 760 25 720 26 760 25 720 26 760 Cena za jedn zewnętrzną [V3 1~] zł 33 940 33 940 38 150 38 150 41 580 41 580 Cena za jedn zewnętrzną [W1 3~] zł 38 100 38 100 39 790 39 790 42 250 42 250 Ceny ETVH + EPRA 12S18E6V/9W + 08EV3/W1 12S23E6V/9W + 08EV3/W1 12S18E6V/9W + 10EV3/W1 12S23E6V/9W + 10EV3/W1 12S18E6V/9W + 12EV3/W1 12S23E6V/9W + 12EV3/W1 Cena za jedn wewnętrzną [6V 1~] zł 24 220 23 270 24 220 23 270 24 220 23 270 Cena za jedn wewnętrzną [9 W 3~] zł 23 050 24 650 23 050 24 650 23 050 24 650 Cena za jedn zewnętrzną [V3 1~] zł 29 100 29 100 30 620 30 620 32 230 32 230 Cena za jedn zewnętrzną [W1 3~] zł 32 310 32 310 33 970 33 970 35 740 35 740 Ceny ETVH + EPRA 16S18E6V7/9W7 + 14DV37/W17 16S23E6V7/9W7 + 14DV37/W17 16S18E6V7/9W7 + 16DV37/W17 16S23E6V7/9W7 + 16DV37/W17 16S18E6V7/9W7 + 18DV37/W17 16S23E6V7/9W7 + 18DV37/W17 Cena za jedn wewnętrzną [6V 1~] zł 23 360 24 290 23 360 24 290 23 360 24 290 Cena za jedn wewnętrzną [9 W 3~] zł 23 980 25 720 23 980 25 720 23 980 25 720 Cena za jedn zewnętrzną [V3 1~] zł 33 940 33 940 38 150 38 150 41 580 41 580 Cena za jedn zewnętrzną [W1 3~] zł 38 100 38 100 39 790 39 790 42 250 42 250 Ceny ETVZ + EPRA 12S18E6V/9W + 08EV3/W1 12S23E6V/9W + 08EV3/W1 12S18E6V/9W + 10EV3/W1 12S23E6V/9W + 10EV3/W1 12S18E6V/9W + 12EV3/W1 12S23E6V/9W + 12EV3/W1 Cena za jedn wewnętrzną [6V 1~] zł 25 840 26 670 25 840 26 670 25 840 26 670 Cena za jedn wewnętrzną [9 W 3~] zł 26 440 27 310 26 440 27 310 26 440 27 310 Cena za jedn zewnętrzną [V3 1~] zł 29 100 29 100 30 620 30 620 32 230 32 230 Cena za jedn zewnętrzną [W1 3~] zł 32 310 32 310 33 970 33 970 35 740 35 740 Ceny ETVZ + EPRA 16S18E6V7/9W7 + 14DV37/W17 16S23E6V7/9W7 + 14DV37/W17 16S18E6V7/9W7 + 16DV37/W17 16S23E6V7/9W7 + 16DV37/W17 16S18E6V7/9W7 + 18DV37/W17 16S23E6V7/9W7 + 18DV37/W17 Cena za jedn wewnętrzną [6V 1~] zł 27 210 28 070 27 210 28 070 27 210 28 070 Cena za jedn wewnętrzną [9 W 3~] zł 27 740 28 710 27 740 28 710 27 740 28 710 Cena za jedn zewnętrzną [V3 1~] zł 33 940 33 940 38 150 38 150 41 580 41 580 Cena za jedn zewnętrzną [W1 3~] zł 38 100 38 100 39 790 39 790 42 250 42 250 Daikin Altherma 3 H MT/HT F Jednostka wewnetrzna przypodłogowa ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u.

5 Pompy ciepła wysoko- i średniotemperaturowe ETSXB12E + EPRA08-12EV3/W1 Ogrzewanie biwalentne, chłodzenie i ciepła woda ETSXB16E7 + EPRA14-18DV37/W17 Ogrzewanie biwalentne, chłodzenie i ciepła woda ETSX12E + EPRA08-12EV3/W1 Ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda ETSX16E7 + EPRA14-18DV37/W17 Ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda ETSHB12E + EPRA08-12EV3/W1 Ogrzewanie biwalentne, chłodzenie i ciepła woda ETSHB16E7 + EPRA14-18DV37/W17 Ogrzewanie biwalentne, chłodzenie i ciepła woda ETSH12E + EPRA08-12EV3/W1 Ogrzewanie i ciepła woda ETSH16E7 + EPRA14-18DV37/W17 Ogrzewanie i ciepła woda do A+++ A++ A+ A B C D E F G A+ A B C D E F G Ceny ETSXB + EPRA 12P30E + 08EV3/W1 12P50E + 08EV3/W1 12P30E + 10EV3/W1 12P50E + 10EV3/W1 12P30E + 12EV3/W1 12P50E + 12EV3/W1 Cena za jedn. wewnętrzną zł 28 490 32 740 28 490 32 740 28 490 32 740 Cena za jedn. zewnętrzną [V3 1~] zł 29 100 29 100 30 620 30 620 32 230 32 230 Cena za jedn. zewnętrzną [W1 3~] zł 32 310 32 310 33 970 33 970 35 740 35 740 Ceny ETSXB + EPRA 16P30E7 + 14DV37/W17 16P50E7 + 14DV37/W17 16P30E7 + 16DV37/W17 16P50E7 + 16DV37/W17 16P30E7 + 18DV37/W17 16P50E7 + 18DV37/W17 Cena za jedn. wewnętrzną zł 30 100 34 610 30 100 34 610 30 100 34 610 Cena za jedn. zewnętrzną [V3 1~] zł 33 940 33 940 38 150 38 150 41 580 41 580 Cena za jedn. zewnętrzną [W1 3~] zł 38 100 38 100 39 790 39 790 42 250 42 250 Ceny ETSX + EPRA 12P30E + 08EV3/W1 12P50E + 08EV3/W1 12P30E + 10EV3/W1 12P50E + 10EV3/W1 12P30E + 12EV3/W1 12P50E + 12EV3/W1 Cena za jedn. wewnętrzną zł 26 270 29 100 26 270 29 100 26 270 29 100 Cena za jedn. zewnętrzną [V3 1~] zł 29 100 29 100 30 620 30 620 32 230 32 230 Cena za jedn. zewnętrzną [W1 3~] zł 32 310 32 310 33 970 33 970 35 740 35 740 Ceny ETSX + EPRA 16P30E7 + 14DV37/W17 16P50E7 + 14DV37/W17 16P30E7 + 16DV37/W17 16P50E7 + 16DV37/W17 16P30E7 + 18DV37/W17 16P50E7 + 18DV37/W17 Cena za jedn. wewnętrzną zł 27 740 23 380 27 740 23 380 27 740 23 380 Cena za jedn. zewnętrzną [V3 1~] zł 33 940 33 940 38 150 38 150 41 580 41 580 Cena za jedn. zewnętrzną [W1 3~] zł 38 100 38 100 39 790 39 790 42 250 42 250 Ceny ETSHB + EPRA 12P30E + 08EV3/W1 12P50E + 08EV3/W1 12P30E + 10EV3/W1 12P50E + 10EV3/W1 12P30E + 12EV3/W1 12P50E + 12EV3/W1 Cena za jedn. wewnętrzną zł 25 340 31 050 25 340 31 050 25 340 31 050 Cena za jedn. zewnętrzną [V3 1~] zł 29 100 29 100 30 620 30 620 32 230 32 230 Cena za jedn. zewnętrzną [W1 3~] zł 32 310 32 310 33 970 33 970 35 740 35 740 Ceny ETSHB + EPRA 16P30E7 + 14DV37/W17 16P50E7 + 14DV37/W17 16P30E7 + 16DV37/W17 16P50E7 + 16DV37/W17 16P30E7 + 18DV37/W17 16P50E7 + 18DV37/W17 Cena za jedn. wewnętrzną zł 26 760 30 760 26 760 30 760 26 760 30 760 Cena za jedn. zewnętrzną [V3 1~] zł 33 940 33 940 38 150 38 150 41 580 41 580 Cena za jedn. zewnętrzną [W1 3~] zł 38 100 38 100 39 790 39 790 42 250 42 250 Ceny ETSH + EPRA 12P30E + 08EV3/W1 12P50E + 08EV3/W1 12P30E + 10EV3/W1 12P50E + 10EV3/W1 12P30E + 12EV3/W1 12P50E + 12EV3/W1 Cena za jedn. wewnętrzną zł 21 620 21 810 21 620 21 810 21 620 21 810 Cena za jedn. zewnętrzną [V3 1~] zł 29 100 29 100 30 620 30 620 32 230 32 230 Cena za jedn. zewnętrzną [W1 3~] zł 32 310 32 310 33 970 33 970 35 740 35 740 Ceny ETSH + EPRA 16P30E7 + 14DV37/W17 16P50E7 + 14DV37/W17 16P30E7 + 16DV37/W17 16P50E7 + 16DV37/W17 16P30E7 + 18DV37/W17 16P50E7 + 18DV37/W17 Cena za jedn. wewnętrzną zł 22 820 23 020 22 820 23 020 22 820 23 020 Cena za jedn. zewnętrzną [V3 1~] zł 33 940 33 940 38 150 38 150 41 580 41 580 Cena za jedn. zewnętrzną [W1 3~] zł 38 100 38 100 39 790 39 790 42 250 42 250 Daikin Altherma 3 H MT/HT ECH2O Jednostka wewnetrzna przypodłogowa typu ECH2O

6 Pompy ciepła wysoko- i średniotemperaturowe ETBX12E6V/E9W + EPRA08-12EV3/W1 Ogrzewanie i chłodzenie ETBX16E6V7/9W7 + EPRA14-18DV37/W17 Ogrzewanie i chłodzenie ETBH12E6V/E9W + EPRA08-12EV3/W1 Ogrzewanie ETBH16E6V7/9W7 + EPRA14-18DV37/W17 Ogrzewanie do A+++ A++ A+ A B C D E F G Ceny ETBX + EPRA 12E6V/9W + 08EV3/W1 12E6V/9W + 10EV3/W1 12E6V/9W + 12EV3/W1 Cena za jedn. wewnętrzną [6V 1~] zł 15 570 15 570 15 570 Cena za jedn. wewnętrzną [9 W 3~] zł 16 200 16 200 16 200 Cena za jedn. zewnętrzną [V3 1~] zł 29 100 30 620 32 230 Cena za jedn. zewnętrzną [W1 3~] zł 32 310 33 970 35 740 Ceny ETBX + EPRA 16E6V7/9W7 + 14DV37/W17 16E6V7/9W7 + 16DV37/W17 16E6V7/9W7 + 18DV37/W17 Cena za jedn. wewnętrzną [6V 1~] zł 16 320 16 320 16 320 Cena za jedn. wewnętrzną [9 W 3~] zł 16 980 16 980 16 980 Cena za jedn. zewnętrzną [V3 1~] zł 33 940 38 150 41 580 Cena za jedn. zewnętrzną [W1 3~] zł 38 100 39 790 42 250 Ceny ETBH + EPRA 12E6V/9W + 08EV3/W1 12E6V/9W + 10EV3/W1 12E6V/9W + 12EV3/W1 Cena za jedn. wewnętrzną [6V 1~] zł 14 670 14 670 14 670 Cena za jedn. wewnętrzną [9 W 3~] zł 15 300 15 300 15 300 Cena za jedn. zewnętrzną [V3 1~] zł 29 100 30 620 32 230 Cena za jedn. zewnętrzną [W1 3~] zł 32 310 33 970 35 740 Ceny ETBH + EPRA 16E6V7/9W7 + 14DV37/W17 16E6V7/9W7 +16DV37/W17 16E6V7/9W7 + 18DV37/W17 Cena za jedn. wewnętrzną [6V 1~] zł 15 110 15 110 15 110 Cena za jedn. wewnętrzną [9 W 3~] zł 15 770 15 770 15 770 Cena za jedn. zewnętrzną [V3 1~] zł 33 940 38 150 41 580 Cena za jedn. zewnętrzną [W1 3~] zł 38 100 39 790 42 250 Daikin Altherma 3 H MT/HT W Jednostka wewnętrzna naścienna Daikin Altherma R HT EKHBRD-AD(V/Y)17 + ERRQ-A(V/Y)1 Ogrzewanie A+++ A++ A+ A B C D E F G Ceny EKHBRD + ERRQ 011ADV17 + 011AV1 014ADV17 + 014AV1 016ADV17 + 016AV1 011ADY17 + 011AY1 014ADY17 + 014AY1 016ADY17 + 016AY1 Cena za jedn. wewnętrzną zł 22 120 23 380 25 610 24 690 25 780 27 720 Cena za jedn. zewnętrzną zł 20 010 23 690 24 530 23 460 27 770 31 000 Jednostka wewnętrzna przypodłogowa do

7 Daikin Altherma 3 R MT/HT F Jednostka wewnętrzna przypodłogowa ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. ELVX12E6V/E9W + ERRA08-12EV3/W1 Ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda Ceny ELVX + ERRA 12S18E6V/9W + 08EV3/W1 12S23E6V/9W + 08EV3/W1 12S18E6V/9W + 10EV3/W1 12S23E6V/9W + 10EV3/W1 12S18E6V/9W + 12EV3/W1 12S23E6V/9W + 12EV3/W1 Cena za jedn. wewnętrzną [6V 1~] zł 22 500 23 340 22 500 23 340 22 500 23 340 Cena za jedn. wewnętrzną [9W 3~] zł 23 130 23 990 23 130 23 990 23 130 23 990 Cena za jedn. zewnętrzną [V3 1~] zł 28 000 28 000 29 460 29 460 31 010 31 010 Cena za jedn. zewnętrzną [W1 3~] zł 30 270 30 270 31 880 31 880 33 550 33 550 ELVH12E6V/E9W + ERRA08-12EV3/W1 Ogrzewanie i ciepła woda Ceny ELVH + ERRA 12S18E6V/9W + 08EV3/W1 12S23E6V/9W + 08EV3/W1 12S18E6V/9W + 10EV3/W1 12S23E6V/9W + 10EV3/W1 12S18E6V/9W + 12EV3/W1 12S23E6V/9W + 12EV3/W1 Cena za jedn. wewnętrzną [6V 1~] zł 21 650 21 830 21 650 21 830 21 650 21 830 Cena za jedn. wewnętrzną [9W 3~] zł 21 600 23 130 21 600 23 130 21 600 23 130 Cena za jedn. zewnętrzną [V3 1~] zł 28 000 28 000 29 460 29 460 31 010 31 010 Cena za jedn. zewnętrzną [W1 3~] zł 30 270 30 270 31 880 31 880 33 550 33 550 ELVZ12E6V/E9W + ERRA08-12EV3/W1 Ogrzewanie 2 stref i ciepła woda Ceny ELVZ + ERRA 12S18E6V/9W + 08EV3/W1 12S23E6V/9W + 08EV3/W1 12S18E6V/9W + 10EV3/W1 12S23E6V/9W + 10EV3/W1 12S18E6V/9W + 12EV3/W1 12S23E6V/9W + 12EV3/W1 Cena za jedn. wewnętrzną [6V 1~] zł 24 250 25 080 24 250 25 080 24 250 25 080 Cena za jedn. wewnętrzną [9W 3~] zł 24 850 25 720 24 850 25 720 24 850 25 720 Cena za jedn. zewnętrzną [V3 1~] zł 28 000 28 000 29 460 29 460 31 010 31 010 Cena za jedn. zewnętrzną [W1 3~] zł 30 270 30 270 31 880 31 880 33 550 33 550 Daikin Altherma 3 R MT/HT ECH2O Jednostka wewnętrzna przypodłogowa typu ECH2O ELSXB12E + ERRA08-12EV3/W1 Ogrzewanie biwalentne, chłodzenie i ciepła woda Ceny ELSXB+ ERRA 12P30E + 08EV3/W1 12P50E + 08EV3/W1 12P30E + 10EV3/W1 12P50E + 10EV3/W1 12P30E + 12EV3/W1 12P50E + 12EV3/W1 Cena za jedn. wewnętrzną zł 26 710 30 710 26 710 30 710 26 710 30 710 Cena za jedn. zewnętrzną [V3 1~] zł 28 000 28 000 29 460 29 460 31 010 31 010 Cena za jedn. zewnętrzną [W1 3~] zł 30 270 30 270 31 880 31 880 33 550 33 550 ELSX12E + ERRA08-12EV3/W1 Ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda Ceny ELSX+ ERRA 12P30E + 08EV3/W1 12P50E + 08EV3/W1 12P30E + 10EV3/W1 12P50E + 10EV3/W1 12P30E + 12EV3/W1 12P50E + 12EV3/W1 Cena za jedn. wewnętrzną zł 24 620 27 300 24 620 27 300 24 620 27 300 Cena za jedn. zewnętrzną [V3 1~] zł 28 000 28 000 29 460 29 460 31 010 31 010 Cena za jedn. zewnętrzną [W1 3~] zł 30 270 30 270 31 880 31 880 33 550 33 550 Pompy ciepła wysoko- i średniotemperaturowe do A+++ A++ A+ A B C D E F G A+ A B C D E F G do A+++ A++ A+ A B C D E F G A+ A B C D E F G NOWOŚĆ 2023 NOWOŚĆ 2023 – Daikin Altherma 3 R MT będzie dostępna od połowy 2023 roku

8 Daikin Altherma 3 R MT/HT ECH2O Jednostka wewnętrzna przypodłogowa typu ECH2O ELSHB12E + ERRA08-12EV3/W1 Ogrzewanie biwalentne i ciepła woda Ceny ELSHB+ ERRA 12P30E + 08EV3/W1 12P50E + 08EV3/W1 12P30E + 10EV3/W1 12P50E + 10EV3/W1 12P30E + 12EV3/W1 12P50E + 12EV3/W1 Cena za jedn. wewnętrzną zł 23 750 29 140 23 750 29 140 23 750 29 140 Cena za jedn. zewnętrzną [V3 1~] zł 28 000 28 000 29 460 29 460 31 010 31 010 Cena za jedn. zewnętrzną [W1 3~] zł 30 270 30 270 31 880 31 880 33 550 33 550 ELSH12E + ERRA08-12EV3/W1 Ogrzewanie i ciepła woda Ceny ELSH+ ERRA 12P30E + 08EV3/W1 12P50E + 08EV3/W1 12P30E + 10EV3/W1 12P50E + 10EV3/W1 12P30E + 12EV3/W1 12P50E + 12EV3/W1 Cena za jedn. wewnętrzną zł 20 260 20 440 20 260 20 440 20 260 20 440 Cena za jedn. zewnętrzną [V3 1~] zł 28 000 28 000 29 460 29 460 31 010 31 010 Cena za jedn. zewnętrzną [W1 3~] zł 30 270 30 270 31 880 31 880 33 550 33 550 Daikin Altherma 3 R MT/HT W Jednostka wewnętrzna naścienna ELBX12E6V/E9W + ERRA08-12EV3/W1 Ogrzewanie, chłodzenie Ceny ELBX + ERRA 12E6V/9W + 08EV3/W1 12E6V/9W + 10EV3/W1 12E6V/9W + 12EV3/W1 Cena za jedn. wewnętrzną [6V 1~] zł 14 580 14 580 14 580 Cena za jedn. wewnętrzną [9W 3~] zł 15 170 15 170 15 170 Cena za jedn. zewnętrzną [V3 1~] zł 28 000 29 460 31 010 Cena za jedn. zewnętrzną [W1 3~] zł 30 270 31 880 33 550 ELBH12E6V/E9W + ERRA08-12EV3/W1 Ogrzewanie Ceny ELBH + ERRA 12E6V/9W + 08EV3/W1 12E6V/9W + 10EV3/W1 12E6V/9W + 12EV3/W1 Cena za jedn. wewnętrzną [6V 1~] zł 13 740 13 740 13 740 Cena za jedn. wewnętrzną [9W 3~] zł 14 350 14 350 14 350 Cena za jedn. zewnętrzną [V3 1~] zł 28 000 29 460 31 010 Cena za jedn. zewnętrzną [W1 3~] zł 30 270 31 880 33 550 Pompy ciepła wysoko- i średniotemperaturowe do A+++ A++ A+ A B C D E F G A+ A B C D E F G do A+++ A++ A+ A B C D E F G NOWOŚĆ 2023 NOWOŚĆ 2023 – Daikin Altherma 3 R MT będzie dostępna od połowy 2023 roku

9 EHVX04-08E3V/6V/9W + ERGA04-08EV Ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda EBVX11-16D6V/9W + ERLA11-16DV3/W1 Ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda EHVH04-08E3V/9W + ERGA04-08EV Ogrzewanie i ciepła woda EBVH11-16D6V/9W + ERLA11-16DV3/W1 Ogrzewanie i ciepła woda EBVZ11-16D6V/9W + ERLA11-16DV3/W1 Ogrzewanie 2 stref i ciepła woda EHVZ04-08E3V/9W + ERGA04-08EV Ogrzewanie 2 stref i ciepła woda Ceny EHVX + ERGA 04S18E3V/6V + 04EV 04S23E3V/6V + 04EV 08S18E6V/9W + 06EVH 08S23E6V/9W + 06EVH 08S18E6V/9W + 08EVH7 08S23E6V/9W + 08EVH7 Cena za jedn. wewnętrzną [3V 1~] zł 23 150 24 600 – – – – Cena za jedn. wewnętrzną [6V 1~] zł 23 810 24 760 25 390 26 370 25 390 26 370 Cena za jedn. wewnętrzną [9 W 3~] zł – – 26 050 27 020 26 050 27 020 Cena za jedn. zewnętrzną [V(H) 1~] zł 9 550 9 550 11 690 11 690 14 330 14 330 Ceny EBVX + ERLA 11S18D6V/9W + 11DV3/W1 11S23D6V/9W + 11DV3/W1 16S18D6V/9W + 14DV3/W1 16S23D6V/9W + 14DV3/W1 16S18D6V/9W + 16DV37/W17 16S23D6V/9W + 16DV37/W17 Cena za jedn. wewnętrzną [6V 1~] zł 23 700 26 080 26 160 28 880 26 160 28 880 Cena za jedn. wewnętrzną [9 W 3~] zł 24 230 26 620 27 120 29 610 27 120 29 610 Cena za jedn. zewnętrzną [V 1~] zł 20 080 20 080 22 250 22 250 25 100 25 100 Cena za jedn. zewnętrzną [W 3~] zł 20 360 20 360 25 060 25 060 28 240 28 240 Ceny EHVH + ERGA 04S18E6V + 04EV 04S23E6V + 04EV 08S18E6V/9W + 06EVH 08S23E6V/9W + 06EVH 08S18E6V/9W + 08EVH7 08S23E6V/9W + 08EVH7 Cena za jedn. wewnętrzną [6V 1~] zł 22 190 22 540 23 540 24 480 23 540 24 480 Cena za jedn. wewnętrzną [9 W 3~] zł – – 24 230 25 460 24 230 25 460 Cena za jedn. zewnętrzną [V(H) 1~] zł 9 550 9 550 11 690 11 690 14 330 14 330 Ceny EBVH + ERLA 11S18D6V/9W + 11DV3/W1 11S23D6V/9W + 11DV3/W1 16S18D6V/9W + 14DV3/W1 16S23D6V/9W + 14DV3/W1 16S18D6V/9W + 16DV37/W17 16S23D6V/9W + 16DV37/W17 Cena za jedn. wewnętrzną [6V 1~] zł 23 400 22 850 24 100 26 710 24 100 26 710 Cena za jedn. wewnętrzną [9 W 3~] zł 22 600 23 390 25 130 27 430 25 130 27 430 Cena za jedn. zewnętrzną [V 1~] zł 20 080 20 080 22 250 22 250 25 100 25 100 Cena za jedn. zewnętrzną [W 3~] zł 20 360 20 360 25 060 25 060 28 240 28 240 Ceny EBVZ + ERLA 16S18D6V/9W + 11DV3/W1 16S23D6V/9W + 11DV3/W1 16S18D6V/9W + 14DV3/W1 16S23D6V/9W + 14DV3/W1 16S18D6V/9W + 16DV37/W17 16S23D6V/9W + 16DV37/W17 Cena za jedn. wewnętrzną [6V 1~] zł 29 130 31 680 29 130 31 680 29 130 31 680 Cena za jedn. wewnętrzną [9 W 3~] zł 29 660 32 230 29 660 32 230 29 660 32 230 Cena za jedn. zewnętrzną [V 1~] zł 20 080 20 080 22 250 22 250 25 100 25 100 Cena za jedn. zewnętrzną [W 3~] zł 20 360 20 360 25 060 25 060 28 240 28 240 Ceny EHVZ + ERGA 04S18E6V + 04EV 08S18E6V/9W + 06EVH 08S23E6V/9W + 06EVH 08S18E6V/9W + 08EVH7 08S23E6V/9W + 08EVH7 Cena za jedn. wewnętrzną [6V 1~] zł 26 920 29 000 29 930 29 000 29 930 Cena za jedn. wewnętrzną [9 W 3~] zł – 29 680 30 590 29 680 30 590 Cena za jedn. zewnętrzną [V(H) 1~] zł 9 550 11 690 11 690 14 330 14 330 Daikin Altherma 3 R F Jednostka wewnetrzna przypodłogowa ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. do A+++ A++ A+ A B C D E F G A+ A B C D E F G Pompy ciepła niskotemperaturowe

10 Pompy ciepła niskotemperaturowe EHSXB04-08E + ERGA04-08EV Ogrzewanie biwalentne, chłodzenie i ciepła woda EBSXB11-16D + ERLA11-16DV3/W1 Ogrzewanie biwalentne, chłodzenie i ciepła woda EHSX04-08E + ERGA04-08EV Ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda EBSX11-16D + ERLA11-16DV3/W1 Ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda EBSHB11-16D + ERLA11-16DV3/W1 Ogrzewanie biwalentne, chłodzenie i ciepła woda EBSH11-16D + ERLA11-16DV3/W1 Ogrzewanie i ciepła woda EHSHB04-08E + ERGA04-08EV Ogrzewanie biwalentne, chłodzenie i ciepła woda EHSH04-08E + ERGA04-08EV Ogrzewanie i ciepła woda Ceny EHSXB + ERGA 04P30E + 04EV 04P50E + 04EV 08P30E + 06EVH 08P50E + 06EVH 08P30E + 08EVH7 08P50E + 08EVH7 Cena za jedn. wewnętrzną zł 24 500 24 920 28 100 28 670 28 100 28 670 Cena za jedn. zewnętrzną [V(H) 1~] zł 9 550 9 550 11 690 11 690 14 330 14 330 Ceny EBSXB + ERLA 11P30D + 11DV3/W1 11P50D + 11DV3/W1 16P30D + 14DV3/W1 16P50D + 14DV3/W1 16P30D + 16DV37/W17 16P50D + 16DV37/W17 Cena za jedn. wewnętrzną zł 22 920 24 120 23 540 25 000 23 540 25 000 Cena za jedn. zewnętrzną [V 1~] zł 20 080 20 080 22 250 22 250 25 100 25 100 Cena za jedn. zewnętrzną [W 3~] zł 20 360 20 360 25 060 25 060 28 240 28 240 Ceny EHSX + ERGA 04P30E + 04EV 04P50E + 04EV 08P30E + 06EVH 08P50E + 06EVH 08P30E + 08EVH7 08P50E + 08EVH7 Cena za jedn. wewnętrzną zł 21 870 22 380 27 450 27 900 27 450 27 900 Cena za jedn. zewnętrzną [V(H) 1~] zł 9 550 9 550 11 690 11 690 14 330 14 330 Ceny EBSX + ERLA 11P30D + 11DV3/W1 11P50D + 11DV3/W1 16P30D + 14DV3/W1 16P50D + 14DV3/W1 16P30D + 16DV37/W17 16P50D + 16DV37/W17 Cena za jedn. wewnętrzną zł 21 420 22 100 23 180 24 080 23 180 24 080 Cena za jedn. zewnętrzną [V 1~] zł 20 080 20 080 22 250 22 250 25 100 25 100 Cena za jedn. zewnętrzną [W 3~] zł 20 360 20 360 25 060 25 060 28 240 28 240 Ceny EBSHB + ERLA 11P30D + 11DV3/W1 11P50D + 11DV3/W1 16P30D + 14DV3/W1 16P50D + 14DV3/W1 16P30D + 16DV37/W17 16P50D + 16DV37/W17 Cena za jedn. wewnętrzną zł 21 740 22 910 22 580 23 750 22 580 23 750 Cena za jedn. zewnętrzną [V 1~] zł 20 080 20 080 22 250 22 250 25 100 25 100 Cena za jedn. zewnętrzną [W 3~] zł 20 360 20 360 25 060 25 060 28 240 28 240 Ceny EBSH + ERLA 11P30D + 11DV3/W1 11P50D + 11DV3/W1 16P30D + 14DV3/W1 16P50D + 14DV3/W1 16P30D + 16DV37/W17 16P50D + 16DV37/W17 Cena za jedn. wewnętrzną zł 20 640 20 900 21 980 22 880 21 980 22 880 Cena za jedn. zewnętrzną [V 1~] zł 20 080 20 080 22 250 22 250 25 100 25 100 Cena za jedn. zewnętrzną [W 3~] zł 20 360 20 360 25 060 25 060 28 240 28 240 Ceny EHSHB + ERGA 04P30E + 04EV 08P30E + 06EVH 08P50E + 06EVH 08P30E + 08EVH7 08P50E + 08EVH7 Cena za jedn. wewnętrzną zł 21 870 22 830 26 090 22 830 26 090 Cena za jedn. zewnętrzną [V(H) 1~] zł 9 550 11 690 11 690 14 330 14 330 Ceny EHSH + ERGA 04P30E + 04EV 08P30E + 06EVH 08P50E + 06EVH 08P30E + 08EVH7 08P50E + 08EVH7 Cena za jedn. wewnętrzną zł 19 810 22 750 23 460 22 750 23 460 Cena za jedn. zewnętrzną [V(H) 1~] zł 9 550 11 690 11 690 14 330 14 330 Daikin Altherma 3 R ECH2O Jednostka wewnetrzna przypodłogowa typu ECH2O do A+++ A++ A+ A B C D E F G A+ A B C D E F G

11 Pompy ciepła niskotemperaturowe EHBX-E6V/9W + ERGA-EV Ogrzewanie i chłodzenie EBBX11-16D6V/9W + ERLA11-16DV3/W1 Ogrzewanie i chłodzenie EHBH-E6V/9W + ERGA-EV Ogrzewanie EBBH11-16D6V/9W + ERLA11-16DV3/W1 Ogrzewanie Ceny EHBX + ERGA 04E6V + 04EV 08E6V/9W + 06EVH 08E6V/9W + 08EVH7 Cena za jedn. wewnętrzną [6V 1~] zł 18 180 19 210 19 210 Cena za jedn. wewnętrzną [9 W 3~] zł – 20 090 20 090 Cena za jedn. zewnętrzną [V(H) 1~] zł 9 550 11 690 14 330 Ceny EBBX + ERLA 11D6V/9W + 11DV3/W1 16D6V/9W + 14DV3/W1 16D6V/9W + 16DV37/W17 Cena za jedn. wewnętrzną [6V 1~] zł 17 920 20 370 20 370 Cena za jedn. wewnętrzną [9 W 3~] zł 19 970 22 410 22 410 Cena za jedn. zewnętrzną [V 1~] zł 20 080 22 250 25 100 Cena za jedn. zewnętrzną [W 3~] zł 20 360 25 060 28 240 Ceny EHBH + ERGA 04E6V + 04EV 08E6V/9W + 06EVH 08E6V/9W + 08EVH7 Cena za jedn. wewnętrzną [6V 1~] zł 15 340 17 250 17 250 Cena za jedn. wewnętrzną [9 W 3~] zł – 18 130 18 130 Cena za jedn. zewnętrzną [V(H) 1~] zł 9 550 11 690 14 330 Ceny EBBH + ERLA 11D6V/9W + 11DV3/W1 16D6V/9W + 14DV3/W1 16D6V/9W + 16DV37/W17 Cena za jedn. wewnętrzną [6V 1~] zł 16 160 18 330 18 330 Cena za jedn. wewnętrzną [9 W 3~] zł 17 280 20 190 20 190 Cena za jedn. zewnętrzną [V 1~] zł 20 080 22 250 25 100 Cena za jedn. zewnętrzną [W 3~] zł 20 360 25 060 28 240 Daikin Altherma 3 R W Jednostka wewnętrzna naścienna do A+++ A++ A+ A B C D E F G A+ A B C D E F G

12 Pompy ciepła niskotemperaturowe EBLA09-14D(3)V3/D(3)W1 EBLA16D(3)V37/D(3)W17 Ogrzewanie i chłodzenie EDLA09-14D(3)V3/D(3)W1 EDLA16D(3)V37/D(3)W17 Ogrzewanie EBLA04-08E(3)V3 Ogrzewanie i chłodzenie EDLA04-08E(3)V3 Ogrzewanie do A+++ A++ A+ A B C D E F G Ceny EBLA 09DV3 09DW1 11DV3 11DW1 14DV3 14DW1 16DV37 16DW17 Cena za jedn. zewnętrzną [V3 1~/W1 3~] zł 27 390 31 360 29 100 35 600 32 740 37 680 33 680 41 520 Ceny EDLA 09DV3 09DW1 11DV3 11DW1 14DV3 14DW1 16DV37 16DW17 Cena za jedn. zewnętrzną [V3 1~/W1 3~] zł 25 590 26 720 26 930 30 390 30 350 35 690 32 170 38 150 Ceny EBLA 04EV3 06EV3 08EV3 Cena za jedn. zewnętrzną [V3 1~] zł 19 450 21 050 25 930 Ceny EDLA 04EV3 06EV3 08EV3 Cena za jedn. zewnętrzną [V3 1~] zł 18 990 19 650 22 080 Ceny EBLA 09D3V3 09D3W1 11D3V3 11D3W1 14D3V3 14D3W1 16D3V37 16D3W17 Cena za jedn. zewnętrzną [V3 1~/W1 3~] z grzałką 3kW. zł 31 450 35 000 33 010 36 750 34 280 38 840 35 250 42 630 Ceny EDLA 09D3V3 09D3W1 11D3V3 11D3W1 14D3V3 14D3W1 16D3V37 16D3W17 Cena za jedn. zewnętrzną [V3 1~/W1 3~] z grzałką 3kW zł 26 360 27 960 27 910 31 590 33 310 38 430 34 420 41 870 Ceny EBLA 04E3V3 06E3V3 08E3V3 Cena za jedn. zewnętrzną [V3 1~] z grzałką 3kW. zł 20 360 22 110 27 240 Ceny EDLA 04E3V3 06E3V3 08E3V3 Cena za jedn. zewnętrzną [V3 1~] z grzałką 3kW zł 19 920 20 620 23 200 Daikin Altherma 3 M Monoblok

13 EGSAX-D9W Ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda EGSAH-D9W Ogrzewanie i ciepła woda Ceny EGSAX 06D9W 10D9W Cena za jedn. wewnętrzną [9 W 3~] zł 56 390 62 300 Ceny EGSAH 06D9W 10D9W Cena za jedn. wewnętrzną [9 W 3~] zł 53 160 58 240 Daikin Altherma 3 GEO Jednostka wewnętrzna przypodłogowa ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. do do do A+++ A++ A+ A B C D E F G A+++ A++ A+ A B C D E F G A+ A B C D E F G A+ A B C D E F G Pompy ciepła gruntowe EKHHE-PCV3 Ciepła woda użytkowa EWSAX-D9W Ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda EWSAH-D9W Ogrzewanie i ciepła woda EKHLE-CV3 Ciepła woda użytkowa (klimat ciepły) Ceny EKHHE 200PCV37* 260PCV37* 200CV37 260CV37 Cena za jedn. wewnętrzną [V3 1~] zł 12 840 12 820 11 430 12 820 * Dodatkowy wymiennik ciepła dla kolektora słonecznego Ceny EWSAX 06D9W Cena za jedn. wewnętrzną [9 W 3~] zł 53 320 Ceny EWSAH 06D9W Cena za jedn. wewnętrzną [9 W 3~] zł 53 160 Ceny EKHLE 200CV3 260CV3 Cena za jedn. wewnętrzną [V3 1~] zł 10 570 11 580 Daikin Altherma M HW Daikin Altherma 3 WS Przypodłogowa pompa ciepła tylko do produkcji ciepłej wody Jednostka wewnętrzna przypodłogowa ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. A+ A B C D E F G Pompy ciepła tylko do c.w.u. Pompy ciepła wodne

14 EHYHBX-AV3 + EHYKOMB33AA3 + EVLQ-CV3 Ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda EHYHBH-AV32 + EHYKOMB33AA3 + EVLQ-CV3 Ogrzewanie i ciepła woda CHYHBX-AV32 + EHYKOMB33AA3 Ogrzewanie i ciepła woda Ceny EHYHBX08AV3 + EHYKOMB33AA3 + EVLQ08CV3 Cena za jedn. wewnętrzną zł 13 450 Cena za kocioł gazowy zł 10 170 Cena za jedn. zewnętrzną [V3 1~] zł 13 000 Ceny EHYHBH05AV32 + EHYKOMB33AA3 + EVLQ05CV3 EHYHBH08AV32 + EHYKOMB33AA3 + EVLQ08CV3 Cena za jedn. wewnętrzną zł 10 520 12 560 Cena za kocioł gazowy zł 10 170 10 170 Cena za jedn. zewnętrzną [V3 1~] zł 8 290 13 000 * W przypadku zastosowania zbiornika cwu wymagane jest zastosowanie czujnika temperatury, numer 141067 (5007814+5002145). Dostępny jako część zamienna w e-parts, gdzie możliwe jest sprawdzenie ceny. Ceny CHYHBH05AV32 + EHYKOMB33AA3 CHYHBH08AV32 + EHYKOMB33AA3 Cena za jedn. wewnętrzną zł 10 650 12 520 Cena za kocioł gazowy zł 10 170 10 170 Cena za jedn. zewnętrzną* zł – – Daikin Altherma R Hybrid* Daikin Altherma R Hybrid + Multi Jednostka naścienna A+++ A++ A+ A B C D E F G A+ A B C D E F G * Do łączenia z wybranymi jednostkami zewnętrznymi Multi. Więcej informacji można znaleźć w Katalogu i w Cenniku rozwiązań klimatyzacyjnych dla Twojego domu. D2CND-A1A/A4A/D2TND-A4A Ogrzewanie i ciepła woda Ceny D2 CND024A1A CND028A1A CND035A1A TND012A4A TND018A4A TND024A4A TND028A4A TND035A4A Cena za jedn. wewnętrzną [wersja 2-funkcyjna] zł 9 960 10 920 12 140 – – – – – Cena za jedn. wewnętrzną [wersja 1-funkcyjna] zł – – – 7 750 8 700 9 430 10 270 11 320 Daikin Altherma 3 C Gas Jednostka naścienna A+++ A++ A+ A B C D E F G A+ A B C D E F G Spalanie – Hybrydowe pompy ciepła i kotły gazowe

15 Opcje Zbiorniki ciepłej wody użytkowej i ECH2O Klimakonwektory Daikin Altherma Urządzenia Daikin Altherma 3 H MT/HT W Daikin Altherma R HT Daikin Altherma 3 R W Daikin Altherma 3 M Daikin Altherma R Hybrid Daikin Altherma R Hybrid + Multi Kolektory słoneczne Cena zł Zbiorniki ECH2O (1) (2) EKHWCH300PB • 6 230 EKHWCH500PB • 10 250 EKHWCB500PB • 11 600 EKHWCH300B • 7 380 EKHWC500B • 8 310 EKHWCH500B • 7 580 EKHWCB500B • 10 530 EKHWDH500B • 7 190 EKHWDB500B • 8 200 EKHWP300PB • • • • • • 11 930 EKHWP500PB • • • • • • 13 870 EKHWP300B • • • • • • 11 240 EKHWP500B • • • • • • 13 580 Zbiorniki c.w.u Daikin EKHWS(P)150D3V3 • • • • • 6 770 EKHWS(P)180D3V3 • • • • • 6 930 EKHWS(P)200D3V3 • • • • • 7 240 EKHWS(P)250D3V3 • • • • • 7 600 EKHWS(P)300D3V3 • • • • • 9 040 EKHTS200AC • 8 410 EKHTS260AC • 9 610 Sterownik EKRTCTRL1 EKRTCTRL2 EKPCBO EKWHCTRL0 EKWHCTRL1 EKWHCTRL1A EKFCD80 Cena za sztukę zł Jedn. przypodłogowa FWXV-ABTV3 (lewe podłączenie) 10 • • • • • • • 2 820 15 • • • • • • • 3 420 20 • • • • • • • 3 970 Jedn. przypodłogowa FWXV-ABTV3R (prawe podłączenie) 10 • • • • • • • 3 240 15 • • • • • • • 3 900 20 • • • • • • • 4 490 Jedn. naścienna FWXT-ABTV3 (prawe podłączenie) 10 • 3 660 15 • 4 010 20 • 4 400 Jedn. naścienna FWXT-ABTV3L (lewe podłączenie) 10 • 3 940 15 • 4 320 20 • 4 820 Jedn. naścienna + IR FWXT-ABTV3C (prawe podłączenie + pilot bezprzewod.) 10 • 3 660 15 • 4 010 20 • 4 400 Jedn. naścienna + IR FWXT-ABTV3CL (lewe podłączenie + pilot bezprzewod.) 10 • 4 090 15 • 4 490 20 • 4 990 Jedn. kanałowa FWXM-ATV3 (lewe podłączenie) 10 • • 2 420 15 • • 2 890 20 • • 3 290 Jedn. kanałowa FWXM-ATV3R (prawe podłączenie) 10 • • 2 390 15 • • 2 880 20 • • 3 300 Cena za sterownik zł 750 570 360 570 570 910 450 (1) Dodatkowy zestaw może być wymagany do połączenia z pompami ciepła Daikin Altherma. (2) Wersje o pojemności 300 l są kompatybilne z pompami ciepła o mocy nominalnej 8 kW lub mniejszej, dla jednostek o większej pojemności zalecana jest wersja 500 l. W zależności od wyboru urządzenia i wymagań instalacyjnych mogą być wymagane dodatkowe akcesoria. EKRTCTRL1 Wbudowany sterownik z pełną modulacją wentylatora i termostatem; EKRTCTRL2 Wbudowany sterownik z 4-biegowym sterowaniem wentylatorem i termostatem; EKPCBO Wbudowany sterownik z 4-biegowym sterowaniem wentylatorem i zewnętrznym wsparciem termostatu; EKWHCTRL0 Wbudowana obsługa sterownika dla EKWHCTRL1; EKWHCTRL1 Sterownik naścienny z czujnikiem temperatury; EKWHCTRL1A Sterownik naścienny z czujnikiem temperatury i czujnikiem IAQ; EKFCD80 Zestaw przepustnicy świeżego powietrza do klimakonwektora FWXV z EKWHCTRL1A.

16 Jednostki Daikin Altherma 3 H MT/HT Daikin Altherma 3 GEO Daikin Altherma R HT Daikin Altherma 3 R Daikin Altherma 3 M Daikin Altherma R Hybrid Daikin Altherma R Hybrid + Multi Daikin Altherma 3 C Gas Cena za sztukę (zł) BRC1HHDW/S/K (1) • • • • 660 EKRUCBL (2) • • na zapytanie EKRUAHTB (1) • 1 150 DOTROOMTHEAA (1) • 1 270 Moduły Daikin Altherma 3 H MT/HT Daikin Altherma 3 GEO Daikin Altherma R HT Daikin Altherma 3 R Daikin Altherma 3 M Daikin Altherma R Hybrid Daikin Altherma R Hybrid + Multi Daikin Altherma 3 C Gas Cena za sztukę (zł) wbudowane/ załączone • • • - BRP069A61 (1) • • • 980 BRP069A62 (2) • • 630 BRP069A71 (3) • • • 280 BRP069A78 (4) • • • 210 DRGATEWAYAA (5) • 700 (1) BRP069A61 to zewnętrzny przewodowy moduł LAN z funkcjami PV i Smart Grid (2) BRP069A62 to zewnętrzny przewodowy moduł LAN (3) BRP069A78 to wewnętrzna karta W-LAN (Wi-Fi), do włożenia do sterownika MMI (4) BRP069A78 to zewnętrzny moduł W-LAN (Wi-Fi) i może być używany w przypadku problemów z sygnałem Wi-Fi (5) DRGATEWAYAA to wewnętrzny przewodowy moduł LAN, kompatybilny tylko z kotłami Daikin Altherma 3 C Gas (1) Opcja; (2) Wymagane Sterowniki Moduły Wi-Fi Opcje

17 INFORMACJE DODATKOWE INFORMACJE O DOSTAWACH ��������������������������� 18 Standardowe usługi transportowe ���������������������� 18 Dodatkowe usługi transportowe �������������������������� 18 Gwarantowane czasy realizacji dostaw �������������� 19 PROCEDURA ZWROTU ����������������������������������������� 20 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ����������������������� 21 IKONY KORZYŚCI DAIKIN ���������������������������������� 196

18 Urządzenia Opis usługi Dni dostawy Godziny dostaw SPLIT, SKY AIR, MULTI, PACK, VAM, AIRCLEANERY DAIKIN ALTHERMA, CHŁODNICTWO STACJONARNE, CHŁODNICTWO TRANSPORTOWE DOSTAWA STANDARDOWA = dostawa całego zamówienia, zgodnie z regułami określonymi w Incoterms DAP; Sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru do określonego miejsca, bez ro zładunku i wprowadzenia towaru do obiektu. Towar uważa się za dostarczony bez ro zładunku z ostatniego środka transportu Dni robocze: od poniedziałku do piątku 8.00–17.00 Rozładunek towaru w miejscu dostawy należy do Kupującego. STANDARDOWY POJAZD transportowy = samochód 15 paletowy posiadający windę oraz paleciak. KLIMAKONWEKTORY, WYTWORNICE WODY LODOWEJ, CENTRALE WENTYLACYJNE DOSTAWA STANDARDOWA = dostawa całego zamówienia, zgodnie z regułami określonymi w Incoterms DAP; Sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru do określonego miejsca, bez ro zładunku i wprowadzenia towaru do obiektu. Towar uważa się za dostarczony bez ro zładunku z ostatniego środka transportu Dni robocze: od poniedziałku do piątku 8.00–17.00 Ro zładunek towaru w miejscu dostawy należy do Kupującego. STANDARDOWY POJAZD transportowy = CIĄGNIK z naczepą typu plandeka 13,6m długości CZĘŚCI ZAMIENNE STANDARDOWA DOSTAWA GWARANCYJNA Dni robocze: od poniedziałku do piątku 8.00–17.00 STANDARDOWA DOSTAWA POGWARANCYJNA DOSTAWA EKSPRESOWA INFORMACJE WYMAGANE DLA REALIZACJI DOSTAWY * Potwierdzenie zrealizowania wymaganej przedpłaty Szczegółowy adres dostawy Dane kontaktowe osoby uprawnionej do odbioru towaru na miejscu rozładunku Informacje o wymaganiach specjalnych: wielkość pojazdu, blokada dróg, szczegółowy termin dostawy Urządzenia Opis usługi Dni dostawy Godziny dostaw SPLIT, SKY AIR, MULTI, PACK, VAM, AIRCLEANERY DAIKIN ALTHERMA KLIMAKONWEKTORY, WYTWORNICE WODY LODOWEJ, CENTRALE WENTYLACYJNE, CHŁODNICTWO STACJONARNE, CHŁODNICTWO TRANSPORTOWE DOSTAWA W DNI WOLNE OD PRACY 8.00–17.00 DOSTAWA NA OKREŚLONĄ GODZINĘ Dokładność do 30 minut POMOC W ROZŁADUNKU – wprowadzenie towaru do obiektu – dodatkowa załoga dwuosobowa DOSTAWA pojazdem typu HDS 8.00–17.00 ROZDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA WIĘCEJ NIŻ 1 DOSTAWĘ DOSTAWA TOWARU PONIŻEJ MINIMUM LOGISTYCZNEGO CZĘŚCI ZAMIENNE DOSTAWA EKSPRESOWA Dni robocze: od poniedziałku – do piątku 8.00–17.00 DOSTAWA EKSPRESOWA W DNI WOLNE OD PRACY Sobota, niedziela, dni świąteczne Informacje o dostawach STANDARDOWE USŁUGI TRANSPORTOWE – NIEODPŁATNE DODATKOWE USŁUGI TRANSPORTOWE Dostępność produktów do potwierdzenia: • urządzenia i opcje – Biuro Obsługi Klienta • bezpośrednio pod numerem telefonu: 22 319 90 01 • lub pisemnie pod adresem email: bok@daikin.pl • lub w naszych Regionalnych Biurach Handlowych. Części zamienne – Dział Techniczny: • bezpośrednio pod numerem telefonu: 22 319 90 01 • lub pisemnie pod adresem email: czesci@daikin.pl • lub poprzez portal E-parts

19 Dzień 1 2 3 Czas realizacji godzina Do 12.00 KUPUJĄCY Przekazanie do Biura Obsługi Klienta niezbędnych informacji dotyczących realizacji dostawy* DOSTAWCA Zlecenie transportowe Transport z magazynu na miejsce dostawy Dostawa pod wskazany adres KUPUJĄCY Odbiór towaru, rozładunek 48 h* Dzień 1 2–9 10 Czas realizacji godzina Do 12.00 KUPUJĄCY Przekazanie do Biura Obsługi Klienta niezbędnych informacji dotyczących realizacji dostawy* DOSTAWCA Zlecenie transportowe Transport z magazynu na miejsce dostawy Dostawa pod wskazany adres KUPUJĄCY Odbiór towaru, rozładunek Do 10 dni* Dzień 1 2 3 Czas realizacji godzina Do 12.00 KUPUJĄCY Przekazanie do Biura Obsługi Klienta niezbędnych informacji dotyczących realizacji dostawy * DOSTAWCA Zlecenie transportowe Transport z magazynu na miejsce dostawy Dostawa pod wskazany adres KUPUJĄCY Odbiór towaru, rozładunek 48 h* Dzień 1 1 2 Czas realizacji godzina Do 12.00 KUPUJĄCY Przekazanie do Biura Obsługi Klienta niezbędnych informacji dotyczących realizacji dostawy* DOSTAWCA Zlecenie transportowe Transport z magazynu na miejsce dostawy Dostawa pod wskazany adres KUPUJĄCY Odbiór towaru, rozładunek 24 h* * czasy gwarantowane dotyczą dostępnego asortymentu Informacje o dostawach GWARANTOWANE CZASY REALIZACJI DOSTAWY SPLIT, SKY AIR, MULTI, PACK, VAM, AIRCLEANERY, DAIKIN ALTHERMA, CHŁODNICTWO STACJONARNE, CHŁODNICTWO TRANSPORTOWE KLIMAKONWEKTORY, WYTWORNICE WODY LODWEJ, CENTRALE WENTYLACYJNE CZĘŚCI ZAMIENNE standard CZĘŚCI ZAMIENNE EKSPRES Zlecenie realizacji dostawy oraz niezbędne dodatkowe informacje na temat specjalnych warunków dostawy, prosimy przekazywać do Biura Obsługi Klienta na adres email: bok@daikin.pl lub telefonicznie: dzwoniąc pod numer 22 319 90 01

20 Procedura zwrotu towaru – zasady akceptacji Firma Daikin może zaakceptować zwrot towaru pod warunkiem, że: – towar jest w oryginalnym opakowaniu, w idealnym stanie – nie był używany – nie minęły 3 miesiące od daty wystawienia faktury. Wszystkie trzy powyższe warunki muszą być bezwzględnie spełnione. W celu rozpoczęcia procedury zwrotu należy wypełnić formularz zwrotu na stronie: https://daikin.formstack.com/forms/karta_zg_oszenia_zwrotu_towaru Elektroniczny wniosek dotrze do działu BOK automatycznie. Warunki zwrotu towaru: Koszt obsługi zwrotu urządzeń, akcesoriów i części zamiennych z przyczyn nie zależnych od firmy Daikin ponosi klient. Zwrot urządzeń i akcesoriów: Minimalna kwota zwrotu w przypadku urządzeń i akcesoriów to 400,00 zł netto Koszt obsługi zwrotu urządzeń i akcesoriów wynosi: Minimalna kwota obsługi wynosi 150,00 zł W przypadku gdy wartość netto zwracanego towaru jest : – Poniżej 10.000,00 zł obciążamy 15% wartości zwracanego towaru – Od 10.000,00 – 40.000,00 zł obciążamy kwotą 2 000,00 zł – Od 40.000,00 – 100.000,00 zł obciążamy kwotą 4 000,00 zł – Powyżej 100.000,00 zł Kwota obciążenia wymaga ustaleń z Dyrektorem Zarządzającym Zwrot części zamiennych: Koszt obsługi zwrotu części zamiennych wynosi: Minimalna kwota obsługi wynosi 80,00 zł W przypadku gdy wartość netto zwracanego towaru jest powyżej 500,00 zł obciążamy 15% wartości zwracanej części Jeśli jest uszkodzone opakowanie – nie przyjmujemy zwrotu. Każdy zwrócony towar jest sprawdzany przez przeszkolone osoby. W przypadku stwierdzenia, że towar nie jest w stanie idealnym, posiada niewielkie uszkodzenia opakowań zastrzegamy sobie prawo do dodatkowego obciążenia kosztami w wysokości 10% wartości zwracanego towaru pod warunkiem, iż posiadamy opakowanie zastępcze (dotyczy tylko uszkodzeń opakowań). Uszkodzony towar: Nie akceptujemy zwrotu uszkodzonego towaru. Taki towar jest odsyłany z powrotem do klienta w ciągu 3 dni roboczych. Dalsze działania: Na wskazany przez Państwa adres email zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zwrotu. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o niezwłoczny kontakt na adres email bok@daikin.pl lub telefonicznie pod numerem 22 319 90 01 Informujemy, że nie akceptujemy zwrotów chillerów i urządzeń produkowanych na specjalne zamówienie.

21 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. obowiązujące od 25.07.2022 r. Definicje: DAPO – Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 36, 02-255 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000015212, NIP 113-00-87-046, kapitał zakładowy 4 510 000 zł. Kupujący – Nabywca Urządzeń. Strony – DAPO i Kupujący. Umowa Sprzedaży – Umowa na sprzedaż Urządzeń zawarta pomiędzy DAPO a Kupującym. Urządzenia – Oferowane przez DAPO urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne oraz inne urządzenia marki DAIKIN dostępne w ofercie DAPO, w tym części zamienne i akcesoria do urządzeń. 1. PRZEDMIOT OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY („OGÓLNE WARUNKI”) 1.1. Ogólne Warunki określają zasady zawierania Umów Sprzedaży przez DAPO oraz stanowią integralną część wszystkich Umów Sprzedaży zawieranych przez DAPO i Kupującego (łącznie zwanymi„Stronami). 1.2. Ogólne Warunki wiążą Kupującego z chwilą ich doręczenia przy zawarciu Umowy lub z chwilą umożliwienia Kupującemu łatwego zapoznania się z ich treścią. Ogólne Warunki są umieszczone przez DAPO na stronie internetowej DAPO www.daikin.pl. 1.3. Umowa Sprzedaży może zawierać odmienne postanowienia niż te, które wynikają z Ogólnych Warunków. W takim wypadku Strony będą związane postanowieniami Umowy Sprzedaży. 1.4. W razie sprzeczności między Ogólnymi Warunkami a regulaminami lub wzorcami umów stosowanymi przez Kupującego, Umowa Sprzedaży nie obejmuje tych postanowień, które są ze sobą sprzeczne. 1.5. W wypadku wymienionym w pkt 1.4 Strony zobowiązane są niezwłocznie poinformować siebie nawzajem o zachodzącej sprzeczności. Strony mają prawo odmówić zawarcia Umowy, jeżeli w odpowiednim czasie nie dojdą do porozumienia co do zakresu zastosowania Ogólnych Warunków. 1.6. Jeśli Strony zawarły między sobą inną umowę związaną ze regulacją zasad sprzedaży lub dystrybucji Urządzeń, w razie sprzeczności postanowień umowy z Ogólnymi Warunkami, stosuje się postanowienia tej umowy. 2. ZAMÓWIENIA 2.1. W celu rozpoczęcia procedury zawarcia Umowy Sprzedaży Kupujący prześle DAPO: (a) zapytanie dotyczące możliwości i warunków nabycia wskazanych w zapytaniu Urządzeń (patrz punkt 2.2-2.8) albo (b) zamówienie na Urządzenia (patrz punkty 2.9 –2.13). 2.2. W przypadku otrzymania zapytania DAPO prześle Kupującemu ofertę, która zawierać będzie co najmniej: (a) specyfikację Urządzeń zweryfikowaną pod względem dostępności produktów w planach produkcyjnych, (b) cenę netto wyrażoną w zł (c) warunki płatności, w tym termin zapłaty ceny, (d) orientacyjny termin realizacji dostawy. 2.3. Z zastrzeżeniem punktu 2.4 poniżej, przedstawiona przez DAPO oferta będzie wiążąca dla DAPO przez okres 30 dni, chyba, że inaczej wskazano w treści oferty. 2.4. W okresie ważności oferty Kupujący może w każdym czasie ofertę przyjąć poprzez złożenie zamówienia na Urządzenia objęte ofertą. W przypadku, gdyby cena Urządzeń zmieniła się w trakcie ważności oferty, lecz przed jej przyjęciem przez Kupującego, DAPO niezwłocznie poinformuje Kupującego o zmianie ceny Urządzeń objętych ofertą, co będzie traktowane jako złożenie przez DAPO nowej oferty. 2.5. Zamówienie Kupującego poprzedzone ofertą DAPO powinno zawierać: – powołanie się na ofertę, – specyfikację zamawianych Urządzeń, zgodnie z oznaczeniami zawartymi w ofercie, – wymagany termin dostawy nie krótszy niż termin wskazany w ofercie, – miejsce dostawy Urządzeń, – imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru Urządzeń. 2.6. Zamówienia zawierające zmiany w stosunku do oferty lub uzupełniające jej treść nie będą traktowane jako przyjęcie oferty, lecz jako nowe zapytanie o możliwość nabycia Urządzeń, które wymaga sporządzenia nowej oferty. W takim przypadku dotychczasowa oferta traci ważność. 2.7. Po otrzymaniu zamówienia, o którym mowa w punkcie 2.5, DAPO niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia wskazując w nim wartość urządzeń, termin płatności ceny oraz termin dostawy. 2.8. Z chwilą przyjęcia oferty przez Kupującego (tj. otrzymania przez DAPO zamówienia), zostaje zawarta Umowa Sprzedaży, na którą składają się: oferta DAPO, zamówienie Kupującego i Ogólne Warunki. 2.9. Kupujący może zrezygnować z etapu składania zapytania o warunki nabycia Urządzeń i złożyć DAPO od razu zamówienie na Urządzenia, które w takim przypadku stanowić będzie ofertę Kupującego nabycia Urządzeń na warunkach określonych w zamówieniu. 2.10. Zamówienie Kupującego, które nie było poprzedzone ofertą DAPO, musi zawierać następujące elementy:(a) specyfikacja zamawianych Urządzeń, (b) wymagany termin dostawy nie krótszy niż wskazany w punkcie 3.1 lub 3.2 Ogólnych Warunków, (c) ewentualne inne warunki uzgodnione uprzednio z DAPO. 2.11. O ile inaczej nie uzgodniono z DAPO, w przypadku zamówienia składanego w trybie opisanym w punkcie 2.9, cena Urządzeń będzie ustalana na podstawie aktualnego Cennika, o którym mowa w punkcie 5.1. Ogólnych Warunków oraz ewentualnych rabatów przyznanych danemu Kupującemu, zaś warunki zapłaty ceny będą ustalane na podstawie punktu 5.4 Ogólnych Warunków. 2.12. DAPO akceptuje zamówienie Kupującego składane w trybie opisanym w punkcie 2.9 poprzez przesłanie Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia zgodnie z aktualnym na datę przyjęcie zamówienia Cennikiem. Z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży, na którą składają się: zamówienie Kupującego, potwierdzenie przyjęcia zamówienie przez DAPO i Ogólne Warunki. 2.13. Orientacyjne terminy dostawy wskazane w automatycznie generowanych przez system DAPO potwierdzeniach przyjęcia zamówienia mogą ulec zmianie, w zależności od dostępności Urządzeń. 2.14. DAPO może odmówić przyjęcia zamówienia Kupującego bez podania przyczyn, zawiadamiając go o tym w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia.

22 2.15. Niezależnie od trybu zawarcia Umowy Sprzedaży DAPO ma prawo dokonywać korekt oczywistych omyłek pisarskich w zamówieniach Kupującego, w szczególności omyłek dotyczących określenia modelu Urządzenia. DAPO powiadamia Kupującego o dokonanej korekcie w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. W przypadku braku zgody Kupującego na dokonaną korektę nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży. Brak odpowiedzi Kupującego w terminie 2 dni roboczych jest równoznaczny ze zgodą na realizację zamówienia skorygowanego przez DAPO. 2.16. W przypadku złożenia zamówienia na model Urządzenia, który został wycofany z produkcji, DAPO ma prawo zmienić zamawiany model Urządzenia na aktualnie produkowany ekwiwalentny model, powiadamiając o tym Kupującego. Brak odpowiedzi Kupującego w terminie 2 dni roboczych jest równoznaczny ze zgodą na zmianę zamawianego modelu na model wskazany przez DAPO. W razie braku zgody Kupującego na zmianę modelu Urządzenia, DAPO odmówi przyjęcia zamówienia do realizacji. 2.17. Rezygnacja przez Kupującego z całości lub części zamówienia po zawarciu Umowy Sprzedaży jak również wprowadzenie zmian w zamówieniu, nie będą uwzględniane, chyba że taka możliwość została zastrzeżona pisemnie w treści oferty DAPO lub w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. 2.18. Kupujący ponosi wobec DAPO odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek bezpodstawnej rezygnacji z całości lub części zamówienia po zawarciu Umowy Sprzedaży. 2.19. W przypadku, jeśli Kupujący zamierza przystąpić do realizacji lub wziąć udział w przetargu na realizację kompletnego systemu klimatyzacyjnego lub chłodniczego dla danego obiektu („Projekt”), powinien niezwłocznie poinformować o tym DAPO. W takim przypadku DAPO może, według swego uznania, potraktować zgłoszony Projekt priorytetowo i zrealizować zamówienia Kupującego w ramach danego Projektu na odrębnie uzgodnionych warunkach. 3. TERMIN REALIZACJI DOSTAWY 3.1. Jeśli Urządzenia zamawiane przez Kupującego znajdują się w magazynach DAPO, termin dostawy wynosi 2 dni robocze od dnia otrzymania przez DAPO przedpłaty zgodnie z warunkami płatności określonymi w ofercie oraz punktem 5 Ogólnych Warunków. 3.2. W przypadku zamówień dotyczących Urządzeń wymagających indywidualnego przygotowania pod zamówienie Kupującego, termin dostawy będzie ustalony indywidualnie, a jego bieg liczony będzie od dnia otrzymania przez DAPO przedpłaty zgodnie z warunkami płatności określonymi w ofercie oraz punktem 5 Ogólnych Warunków 3.3. DAPO zobowiązuje się do terminowego wykonywania dostaw Urządzeń. W żadnym jednak wypadku DAPO nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach Urządzeń spowodowanych przyczynami niezależnymi od DAPO oraz, o ile inaczej wyraźnie nie uzgodniono w formie pisemnej pod rygorem nieważności, DAPO w żadnym wypadku nie odpowiada za kary umowne płatne przez Kupującego na rzecz jego kontrahentów lub za inne roszczenia podnoszone przez kontrahentów wobec Kupującego z tytułu opóźnienia w dostawie Urządzeń. 4. MIEJSCE DOSTAWY, KOSZT TRANSPORTU 4.1. DAPO zobowiązuje się dostarczyć Urządzenia na wskazane w zamówieniu miejsce, o ile miejsce to znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 4.2 .Jeśli w zamówieniu nie wskazano miejsca dostawy, miejscem tym jest siedziba 4.3. Koszt dostawy Urządzeń pokrywa DAPO, chyba, że Strony ustaliły inaczej. 4.4. O ile inaczej nie uzgodniono, koszt rozładunku Urządzeń w miejscu dostawy pokrywa Kupujący. 4.5. Korzyści i ciężary związane z Urządzeniami, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia, przechodzą na Kupującego z chwilą dostawy Urządzeń na wskazane miejsce, przed ich rozładunkiem. 4.6. Przed rozładunkiem Kupujący ma obowiązek zbadać dostarczone Urządzenia w sposób odpowiedni do wielkości i rodzaju Urządzeń oraz sposobu ich opakowania; w razie stwierdzenia jakichkolwiek braków lub uszkodzeń, które mogły powstać w czasie transportu, Kupujący ma obowiązek dokonać wszelkich czynności niezbędnych dla ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym powiadomić niezwłocznie DAPO, nie później jednak niż następnego dnia po dniu dostawy pod rygorem utraty roszczeń odszkodowawczych wobec DAPO z tego tytułu. 5. CENNIK URZĄDZEŃ, WARUNKI PŁATNOŚCI 5.1. DAPO udostępni Kupującemu Cennik Urządzeń („Cennik”). DAPO zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika, nowy Cennik wiąże Kupującego każdorazowo od momentu jego doręczenia Kupującemu lub z chwilą umożliwienia Kupującemu zapoznania się z treścią nowego Cennika dostępnego na portalu internetowym: my.daikin.eu lub w inny sposób. DAPO może także, według swojego uznania, udostępnić Kupującemu wykaz dostępnych dla Kupującego upustów i rabatów. 5.1.a. W przypadku zmian Cennika po otrzymaniu zamówienia, o którym mowa w punkcie 2.5 albo po przesłaniu Kupującemu przez DAPO potwierdzenia przyjęcia zamówienia złożonego przez Kupującego w trybie opisanym w punkcie 2.9, DAPO poinformuje Kupującego o zmianie Cennika wskazując, że: (a) Kupujący ma prawo odebrać zamówione Urządzenia przez 30 dni od zmiany Cennika po cenach odpowiednio wskazanych w: zamówieniu albo w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia (zależnie od trybu zawarcia Umowy Sprzedaży z DAPO). (b) W przypadku nieodebrania przez Kupującego zamówionych Urządzeń w terminie 30 dni od daty zmiany Cennika, Kupujący odbierze Urządzenia w oparciu o zaktualizowany obowiązujący Cennik albo ma prawo odstąpić od zawartej z DAPO Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od otrzymania informacji od DAPO o zmianie Cennika. 5.2. Oferta zawiera ceny w zł wynikające z Cennika. 5.3. Cennik zawiera ceny Urządzeń netto, bez podatku VAT, który zostanie doliczony według aktualnie obowiązującej stawki. 5.4. O ile inaczej nie wskazano w ofercie, Kupujący zobowiązany jest do dokonania przedpłaty w wysokości 100% ceny zamawianych Urządzeń w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia, nie później jednak niż przed datą dostawy Urządzeń. 5.5. W przypadku wskazania w ofercie możliwości dokonania częściowej przedpłaty, Kupujący zobowiązany jest do dokonania przedpłaty w wysokości określonej w ofercie w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia, chyba, że w ofercie wskazano inny termin, w każdym jednak przypadku nie później niż przed datą dostawy Urządzeń. Pozostała część ceny za Urządzenia zostanie zapłacona przez Kupującego w terminie 45 dni od dnia wystawienia faktury, chyba, że na fakturze będzie wskazany inny termin. 5.6. Wszystkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy DAPO wskazany na dokumencie, z którego wynika obowiązek zapłaty. 5.7. Kupujący zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich płatności na rzecz DAPO. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie DAPO ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 5.8. DAPO zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonania Umowy Sprzedaży i wydania Urządzeń w razie niedokonania wymaganej przedpłaty. 5.9. DAPO ma prawo wstrzymać wykonanie wszystkich lub niektórych Umów Sprzedaży zawartych z danym Kupującym, a także wstrzymać przyjęcie do realizacji nowych zamówień Kupującego, w razie powstania jakiejkolwiek zaległości w płatności wymagalnych faktur lub w razie przekroczenia ustalonego z danym Kupującym limitu kredytowego tj. limitu niewymagalnych wierzytelności DAPO wobec Kupującego powiększonego o wartość potwierdzonych zamówień. 5.10. Kupujący upoważnia DAPO do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do ich odbierania w imieniu Kupującego i do przesyłania ich na wskazany do korespondencji adres Kupującego. 5.11. Za dzień otrzymania zapłaty uważa się dzień wpłynięcia środków pieniężnych na konto bankowe DAPO.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzY3NjM4